Käyttöpääomaa liiketoiminnan elvyttämiseen -artikkelisarjan ensimmäisessä osassa käsiteltiin yrityksen omaan toimintaan liittyviä keinoja optimoida käyttöpääomaansa ja löytää sitä kautta likviditeettiä tuotannon ja muun liiketoiminnan kapasiteetin palauttamiseen koronakriisiä edeltävälle normaalille tasolle.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin – myös pankki voi auttaa yritystä normalisoimaan toimintaa erilaisilla käyttöpääoman rahoitukseen soveltuvilla ratkaisuilla. Tässä artikkelissa tarkastellaan erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille soveltuvia käyttöpääomaratkaisuja.

Yritysluottokortti

Pienimmät käyttöpääoman tarpeet on mahdollista kattaa jo yritysluottokortilla. Danske Bank tarjoaa Master Card Corporate -luottokortteja erilaisilla etutasoilla. Yritysluottokortti on usein paras ratkaisu, kun käyttöpääoman tarve on satunnainen ja suuruudeltaan joitakin tuhansia.

Joustot henkilökohtaisissa pankkiasioissa

Pienyrityksen omistajan ja elinkeinonharjoittajan kannattaa muistaa, että apu yrityksen käyttöpääoman riittävyyteen voi löytyä myös henkilökohtaisten pankkiasioiden puolelta. Esimerkiksi koronaviruspandemian aikana useat suomalaiset yrittäjät ovat saaneet lyhennysvapaata henkilökohtaiseen asuntolainaansa, mikä on vähentänyt heidän tarvettaan nostaa yritystoiminnasta varoja elämisen kulujen kattamiseen.

Luotollinen tili

Keskisuureen tarpeeseen soveltuu paremmin luotollinen tili, joka tarjoaa joustavan ratkaisun yrityksen luonnollisen kassanvaihtelun tasaamiseen. Luotollinen tili on käytettävissä sopimusaikana tarpeen mukaan, ja maksat korkoa vain kulloinkin käytössä olevasta luoton määrästä. Ratkaisu sopii paitsi puskuriksi koronaviruksen kaltaisten kriisien varalle, myös yrityksen kassavirran kausivaihtelun tasaamiseen.

Osamaksu- tai leasingrahoitus

Kun yritystoiminnan palauttaminen takaisin normaaliin vaatii käyttöpääoman lisäksi kalusto- tai laitehankintoja, kannattaa kääntyä osamaksu- tai leasingrahoituksen puoleen. Osamaksurahoitus sopii erityisesti sellaisiin hankintoihin, joiden käyttöikä on pitkä ja jotka halutaan yrityksen omistukseen maksuajan päätyttyä. Leasingrahoitus puolestaan tarkoittaa irtaimen omaisuuden pitkäaikaista vuokrausta, joka sopii usein uusittavan kaluston kuten ajoneuvojen hankintaan.

Laskusaatavien rahoitusratkaisut

Jos yritykselläsi on paljon myyntisaatavia ja asiakkaillasi on pitkät maksuajat, kannattaa harkita laskusaatavien rahoitusratkaisuja, joissa siirrät myyntisaamisesi Danske Financen tarjoaman rahoituksen vakuudeksi. Näin saat realisoitua myynnin kassavirtoja ennen kuin asiakkaasi ovat maksaneet laskunsa. Laskusaatavien rahoituksen avulla voit myös mahdollisesti tarjota omille avainasiakkaillesi pidempiä maksuaikoja – erityisesti koronapandemian myötä tämä voi olla tervetullutta.

Tässä artikkelissa luetellut ratkaisut soveltuvat useimmille pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuremmille, runsaasti kansainvälistä toimintaa harjoittaville yrityksille tarvitaan usein yrityskohtaisia räätälöityjä ratkaisuja pankin tarjoamasta. Artikkelisarjan seuraavassa osassa keskitytään niihin.

Käyttöpääomaa liiketoiminnan elvyttämiseen?

Danske Bankin asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää asiantuntijoidemme erityisosaamista myös käyttöpääoma-asioissa. Mietitään yhdessä yrityksesi tilanteeseen sopivin ratkaisu.

Ota yhteyttä