Väliaikaisen korona-aikaan säädetyn Konkurssilain sääntely päättyi 31.1.2021. Sääntelyn tarkoituksena oli estää yritysten ajautumista konkurssiin koronasta johtuvan maksukyvyttömyyden vuoksi. Konkurssien määrässä ei kuitenkaan ole nähty suurta hyppäystä ja vain harva yrittäjä on huolissaan konkurssiuhasta, kuten käy ilmi Suomen Yrittäjien ja Työeläkeyhtiö Elon 27.1.2021 julkaisemasta tutkimuksesta.

Sama ilmiö on nähtävillä myös meillä Danske Bankissa. Yritysten maksuviiveet tai taloudelliset haasteet ovat jääneet huomattavasti odotettua pienemmäksi ja tilanne vaikuttaa isossa kuvassa olevan varsin hyvä. Yritykset ovat hakeneet rahoitusta uusille investoinneille ja hankkeille normaaliin tapaan, joka osaltaan myös kertoo hyvästä tilanteesta.

Näyttää siis siltä, että konkurssiaalto olisi toistaiseksi vältetty. Tilastot kertovat kuitenkin aina tarinansa keskiarvojen kautta ja saavat helposti unohtamaan, että niiden takana on myös iso joukko yrittäjiä, joilta korona on vienyt toimeentulon joko kokonaan tai vähintäänkin merkittävästi. Tulevaan kesään kohdistuu kovia odotuksia rajoitusten höllennysten osalta, ja se edellyttäisi tautitilanteen haltuun saamista rokottamalla tai tilanteen merkittävää paranemista esimerkiksi tukahtumisen kautta. Rokotuksiin liittyvä epävarmuus ja aikataulujen eläminen lisäävät huolta entisestään.

Suunnitelmallisuus auttaa vaikeassakin tilanteessa

On tärkeää tunnistaa omat ja yrityksen vahvuudet, menestystekijät ja toimintaympäristö. Viime kevään yhteydessä moni yrittäjä löysi uusia keinoja tehdä liiketoimintaa myös koronaviruspandemian aikana. Onnistumisen avaimina toimivat kolme askelta:

1. Suunnittele, laske auki ja ole rehellinen itsellesi

Haastavassakin tilanteessa on tärkeää yrittää saada selkeä kuva tilanteesta. Mikä on muuttunut, mitä minä yrittäjänä voin tehdä ja minkä pitäisi muuttua, jotta tilanne paranee? Joskus tilanne ratkeaa toivomalla parasta, mutta useimmin ohjaksiin kannattaa tarttua itse.

2. Muodosta tilannekuva skenaarioiden avulla

Millainen tilanne olisi yrityksen toiminnan kannalta paras, huonoin ja todennäköisin skenaario? Peilaa omaa liiketoimintasuunnitelmaasi näiden skenaarioiden pohjalta ja arvio jatkonäkymiä niiden perusteella.

Esimerkiksi tapahtuma-alalla skenaariot voivat muodostua tulevan kesän osalta seuraavasti:

• Paras mahdollinen: Rokotekattavuus on riittävän laaja ja virus on saatu tukahdutettua. Yleisörajoitukset on voitu purkaa ja kesän tapahtumat voidaan järjestää suunnitellusti

• Huonoin mahdollinen: Koronatilanne on heikentynyt entisestään ja kokoontumisrajoitukset ovat edelleen tiukat. Yleisötapahtumien järjestäminen on kokonaan kielletty.

• Todennäköisin mahdollinen: Koronatilanne on rokotusten myötä helpottanut jonkin verran. Pienempien yleisötilaisuuksien järjestäminen on poikkeusohjein mahdollista.

3. Sovella ja mukauta suunnitelmasi eri skenaarioihin sopivaksi

Eri skenaarioiden avulla voit peilata omaa liiketoimintasuunnitelmaasi ja arvioida onko sitä tarvetta muuttaa ja minkälaisiin varautumistoimenpiteisiin sinun tulee ryhtyä.

Mitä konkurssi tarkoittaa yrittäjälle ja onko sille vaihtoehtoa?

Kun yrityksen liiketoiminta ei ole enää kannattavaa, yritys on ajautunut maksukyvyttömäksi eikä selviä enää veloistaan, on yrityksen toiminnalle parasta laittaa piste. Suurin osa yrityksistä pystyy lopettamaan liiketoiminnan hallitusti ja lopettamisen jälkeen yritykselle tai yrittäjälle ei jää velkoja tai muita velvoitteita hoidettavaksi. Osalla kuitenkin voi olla edessä konkurssi. Se ei ole mitenkään harvinaista ja konkursseja tapahtuu normaalitilanteessa koko ajan.

Konkurssi ei silti ole vaikeassakaan tilanteessa välttämättä ainoa vaihtoehto. Mikäli näyttää, että yritys ei selviä veloistaan, on tärkeää reagoida tilanteeseen nopeasti – tilanteen pitkittäminen yleensä vain pahentaa asiaa ja ajaa samalla myös yrittäjää syvempiin ongelmiin.

Yhteydenotto velkojiin tilanteen selvittämiseksi on ensimmäisiä ja tärkeimpiä toimia. Joskus tilanne voidaan ratkaista maksuohjelmaa sopeuttamalla tai pankkilainan osalta esimerkiksi lyhennysvapaalla. Haastavammissa tilanteissa voidaan sopia yrityssaneerauksesta tai elinkeinonharjoittajan velkajärjestelystä, jolloin liiketoiminnan jatkaminen on mahdollista. Suunnitelmien rakentelussa pankki toimii yrittäjän kumppanina ja auttaa eri skenaarioiden luomisessa.

Yhden loppu on toisen alku

Pitkittyneen koronaepidemian aiheuttama epävarmuus sekä päättyvä väliaikainen konkurssilaki aiheuttavat varmasti jonkin asteisen piikin konkurssitilastoon. Moni yritys on selvinnyt tästä haastavasta tilanteesta luovuudella ja suomalaisella sisulla. Aina näistäkään ei ole toki apua ja tällaisissa tilanteissa on tärkeää toimia ajoissa ja suunnitelmallisesti. Hyvin hoidettu konkurssi, velkajärjestely tai yritystoiminnan lopetus eivät ole lopullisia tuomioita yrittäjän uralla vaan voivat tarjota mahdollisuuden jonkin uuden aloittamiseen.

Kirjoittaja on Danske Bank Suomen pienistä yrityksistä vastaava johtaja