Danske Bankin arvion mukaan EU-komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma tulee ohjaamaan pääomavirtoja entistä suuremmassa määrin kestävään taloudelliseen toimintaan. Nyt hyväksytty taksonomia luokittelee, mitkä taloudelliset toimet vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

– On tärkeää, että taksonomia tuo tieteeseen pohjautuvan arvion sille, milloin vihreän siirtymän edistäminen on riittävää. Tämä on samalla arviointikeino rahoitusmarkkinoille, sanoo Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Taksonomia tulee siis vaikuttamaan siihen, kuinka rahoitusmarkkinat arvioivat yrityksien liiketoiminnan vihreyttä sekä luotonannon että varainhoidon piirissä. Slotte arvioi, että uudistus tulee lisäämään niiden yhtiöiden osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kysyntää, jotka toimivat taksonomian mukaisesti. Varanhoitoa muuttaa, taksonomian lisäksi, velvollisuus raportoida sijoitusten kestävyysluokittelusta, joka astui voimaan aikaisemmin tänä vuonna.

– EU-komission kestävän rahoituksen toimintasuunnitelma tähtää siihen, että pääoma ohjautuu suuremmassa määrin kestävään taloudelliseen toimintaan. Tämän kevään aikana sääntelyssä tapahtuvat muutokset tuovat erityisesti varainhoitajien näkökulmasta käännekohdan ja uskon, että kysyntä niiden yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, joiden toiminta on taksonomian mukaisesti kestävää, kasvaa. Tämä lisääntynyt sijoittajakysyntä todennäköisesti vaikuttaa yrityksien toimintaan. Yritysten pyrkimys muuntaa yhä suurempi osa toiminnastaan taksonomian mukaisesti kestäväksi tuottaa myös yhä kestävämpiä liiketoimintamalleja, Slotte arvioi.

Taksonomia ei estä rahoitusta

Taksonomia tulee vaikuttamaan myös pankkien luotonantoon, mutta Slotten arvion mukaan nämä vaikutukset eivät tule olemaan yhtä välittömiä kuin julkisesti noteeratuilla markkinoilla. Kilpailu taksonomian mukaan hyvin kestävien yritysten rahoittamisesta tulee kiristymään.

– Kilpailun kiristyminen tulee luonnollisesti vaikuttamaan vihreän rahoituksen korkotasoon. Tätä kehitystä vauhdittaa myös pankeille suunniteltu raportointivelvollisuus lainasalkun "Green Asset Ratio" -osuuden eli taksonomian mukaisen osuuden ilmoittamisesta. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka vihreillä lainoilla tällä hetkellä rahoitetaan etupäässä vihreitä hankkeita, suunniteltu ”Green Asset Ratio” keskittyy vihreisiin yrityksiin. Uskon, että tämä muutos tulee siirtämään pankkien kiinnostuksen ympäristöystävällisistä hankkeista yhä enemmän vihreisiin yrityksiin, Slotte sanoo.

Osa yrityksistä ja toimialoista ovat olleet huolissaan siitä, että jos toimintaa ei pidetä taksonomian mukaisesti kestävänä, mahdollisuudet saada pankkien rahoitusta heikentyvät.

– Näin ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Taksonomia ei nykyisessä muodossaan määrittele, mikä toiminnasta on kestämätöntä, ainoastaan sen minkälainen toiminta merkittävästi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Se, ettei yrityksen ole mahdollista saada vihreitä lainoja, ei kuitenkaan rajoita rahoituksen saatavuutta laajemmin. Tähän saattaa kuitenkin tulla muutos, mikäli EU:n komissio ottaisi käyttöön ns. ”ruskean taksonomian” eli määritelmät kestämättömälle taloudelliselle toiminnalle. Näin jatkossa saattaisi olla, että pankkien tulisi raportoida sekä ”Green Asset Ratio” että ”Brown Asset Ratio”.