Luontokatoa mahdollisesti jopa ilmastonmuutosta suurempana kriisinä, ja se muodostaa välittömän uhan inhimilliselle elämälle.

Danske Bank on nyt ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina liittynyt kansainväliseen pankkien muodostamaan järjestöön, Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), joka pyrkii vähentämään negatiivisia ja lisäämään positiivisia vaikutuksiaan luonnon monimuotoisuuteen.

”Luonnon monimuotoisuuden heikentymistä koskeva kriisi ei ole saanut samanlaista huomiota kuin ilmastonmuutos, mutta toimia tarvitaan ja finanssialalla on vastuu osallistua aktiivisesti ongelmien ratkaisemiseen”, sanoo Samu Slotte, Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja, ja jatkaa:


”PBAF on tärkeä hanke, joka tukee ja edistää luonnon monimuotoisuuteen liittyvien taloudellisten riskien mittaamisen ja arvioinnin standardointia ja läpinäkyvyyttä. Se toimii viitekehyksenä, kun mittaamme ja raportoimme sijoitustemme ja yrityslainanantomme vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen."

– Samu Slotte

Tärkeä ja tarpeellinen askel

Vuonna 2020, Danske Bank liittyi kansainväliseen Partnership for Carbon Accounting Financials -hankkeeseen (PCAF), jonka tuella käynnistimme ilmastovaikutuksemme mittaamisen. Sen myötä asetimme myös joukon ilmastotavoitteita ja tarkoituksenamme on nyt asettaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvät tavoitteet, kun olemme saaneet riittävän yleiskuvan vaikutuksistamme.

”Kuten CO2-päästöjenkin osalta, meidän on tiedettävä vaikutuksemme ennen kuin voimme asettaa merkitykselliset tavoitteet. PBAF auttaa meitä työkaluilla ja menetelmillä, jotka voivat pitkällä aikavälillä ohjata sijoitus- ja yrityslainanantoamme luonnon monimuotoisuuden säilymistä tukevaan suuntaan”, Samu Slotte päättää.