Viime aikojen geopoliittiset jännitteet, logistiset haasteet ja epävakaa maailmantalous ovat saattaneet aiheuttaa epävarmuutta monen yrityksen laajentumissuunnitelmiin, mutta kansainvälistymistä ei tarvitse jarrutella. Oikeanlaisella taloudellisella tuella, huolellisella riskienhallinnalla, harkitulla valuuttastrategialla ja räätälöidyllä neuvonnalla haasteet voidaan muuttaa liiketoimintamahdollisuuksiksi.

“Eri markkinoilla on erilaiset tilanteet ja tyypillisesti kasvua on aina löydettävissä jostakin. Venäjän kaupan katkettua hyökkäyssotaan Ukrainassa moni yritys on löytänyt uusia markkinoita Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, tai vahvistanut myyntiään muissa Pohjoismaissa. Ruotsin jälkeen luonnolliset seuraavat askeleet saattavat olla yritysostoja Norjasta tai Tanskasta. Jotta laajentuminen onnistuu ja tehdyt panostukset alkavat tuottaa mahdollisimman nopeasti, uusien markkinoiden integrointi nykyiseen liiketoimintaan kannattaa suunnitella hyvin heti alusta lähtien. Esimerkiksi hyvin suunniteltu tilirakenne säästää merkittävästi käyttöpääomaa ja sitä kautta kustannuksia.”, sanoo Danske Bankin yritysasiakkaista vastaava johtaja Elina Fogelholm.

”Laajentuminen kansainvälisesti tuo yritykselle myös uudenlaisia riskejä, kuten valuuttavirtojen epätasapainoa tai erilaisia työsopimuksia. Hyvä valmistautuminen näissä asioissa asiantuntijoita ja verkostoja hyödyntämällä auttaa välttämään ns. oppirahojen maksamista.”, Elina Fogelholm jatkaa.Erityisesti riskienhallinnan merkitys ja valuuttakurssien vaikutukset nousevat usein esille kansainvälisen laajentumisen yhteydessä. Danske Bankin valuutta-asiantuntijat kannustavat yrityksiä valmistautumaan huolella uusille markkinoille laajentaessa. Oikea valuuttasuojausstrategia auttaa yritystä turvaamaan tulevien kassavirtojen arvon, ja riskien haltuun ottaminen tukee yritystä sen kasvaessa sekä auttaa turvaamaan tavoiteltua katetta.

Valuutta-asiantuntijan
top 3 -neuvot

1. Määrittele yrityksen riskienhallintapolitiikka
Riskien tunnistaminen ja niiden kumulatiivinen vaikutus yritykselle ovat keskeinen lähtökohta valuuttariskien haltuun ottamisessa. Pankki auttaa yritykselle soveltuvan riskienhallintapolitiikan luomisessa ja käytännön implementoinnissa.

2. Huolehdi valuuttariskin suojaamisesta
Pankin valuutta-asiantuntijat etsivät yhdessä yrityksen kanssa yrityksen suojauspolitiikan mukaiset ratkaisut valuuttariskin hallintaan, ja auttavat mukautumaan yrityksen tilanteen tai tarpeiden muuttuessa.

3. Hyödynnä pankin työkalupakki
Testatut ratkaisut ja työkalut tukevat yrityksen kansainvälistä liiketoimintaa ja riskienhallinnan toteuttamista. Näitä hyödyntämällä yrityksen on helpompi ennakoida valuuttakurssien muutosten vaikutukset ja tukea kassanhallintaa. Esimerkiksi Ruotsiin myyntiyhtiötä perustava yritys hyötyy Danske Bank -konsernin rajat ylittävistä ratkaisuista.

 Lue lisää riskienhallinnasta

Trade Finance eli kaupan rahoitus kuuluu oleellisena osana pankin kansainvälisen kaupan palveluvalikoimaan. Viime aikoina pankin ja yrityksen välisen yhteistyön merkitys riittävän aikaisessa vaiheessa kauppaneuvotteluita on korostunut entisestään. Trade Finance -ratkaisut tarjoavat monipuolisen ratkaisuvalikoiman yrityksen ulkomaan kaupan riskienhallintaan ja auttavat yrityksiä säilyttämään tai jopa parantamaan omaa kilpailukykyään vahvasti kilpaillulla kansainvälisellä markkinalla.

Trade Finance -asiantuntijan top 3 -neuvot

1. Tunne uusi kumppani ja ympäristö
Huomioi kauppakumppanisi taloudellinen tilanne. Ole myös tietoinen kohdemaan taloudellisesta, poliittisesta sekä geopoliittisesta tilanteesta ja regulaatiosta sekä näihin vaikuttavista tekijöistä – näillä voi olla vaikutuksia esimerkiksi kaupan ehtoihin tai käytettävissä oleviin maksutapoihin ja vakuuksiin.

2. Varmista kaupan rahoitus
Kun kauppakumppanin riskikartoitus on selvillä, on helpompaa valita oikeat instrumentit rahan tai tavaran kotiuttamiseksi turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Trade Finance -tuotteilla järjestelty maksuaika ostajalle on diskontattavissa, eli saat maksun yrityksen tilille heti.

3. Huolehdi sopimusvakuudet turvaksesi
Pankkitakaukset ovat oiva instrumentti läpi koko toimituksen arvoketjun, aina kaupan neuvottelusta alkaen. Pankki auttaa huolehtimaan yhdessä, että yrityksesi ulkomaankauppa onnistuu maasta ja tuotteesta riippumatta.

 Lue lisää Trade Finance -tuotteista

Kansainvälisen maksuliikeasiantuntijan
top 3 -neuvot

1. Kotimaiset vai ulkomaiset tilit
Voit avata kansainvälisen maksuliikenteen hallintaan tilejä kotimaassa tai ulkomaille, ja voit laskuttaa euroissa tai paikallisessa valuutassa. Pankin asiantuntijat auttavat määrittämään millainen tilikokonaisuus sopii yrityksellesi sekä hoitavat tarvittavat tilinavaukset Pohjoismaihin, Puolaan ja Isoon-Britanniaan.

2. Näkyvyys ja likviditeetinhallinta
On tärkeä varmistaa yrityksen likviditeetti. Likviditeetinhallintaa voidaan tehostaa asianmukaisella näkyvyydellä yhtiön tileihin ulkomailla tai edelleen ottaa hyöty konsernin koko likviditeetistä joko euromääräisen tai monivaluuttaisen konsernitilin kautta. Pohjoismaissa reaaliaikaisuus on nykypäivää ja kaikkien tilien hallinnointi hoituu reaaliaikaisesti yhden järjestelmän kautta. Myös muiden maiden tilien näkyvyys samaan järjestelmään voidaan järjestää.

3. Erilaiset maksutavat
Varmista, että voit vastaanottaa maksuja eri maksutavoilla, jos myyntiä tehdään esimerkiksi verkon kautta. Kansainvälisesti kannattaa valita yksi kumppani hoitamaan kaikkien tarvittavien maksutapojen sopiminen.

Lue lisää ulkomaan maksuliikepalveluista