Yrityksen verotusta koskevien tietojen vaihto (FATCA ja OECD CRS)

Suomi, Yhdysvallat ja osa OECD-maista ovat sopineet verotusta koskevasta tietojenvaihdosta oikean verotuksen varmistamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. Automaattista verotietojen vaihtoa koskevilla sopimuksilla halutaan varmistaa oikea verotusmaa ja veron oikea määrä. Lisäksi EU:n virka-apudirektiivi velvoittaa vastaavan automaattiseen verotusta koskevien tietojen vaihtoon Euroopan Unionin jäsenmaiden kesken.

Tarkoituksena on estää verovelvollisten veronkierto tulojen tai varallisuuden ilmoittamatta jättämisellä. Finanssilaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa ulkomailla verovelvolliset asiakkaansa ja raportoida tietoja heidän sijoituksistaan, tuloistaan ja talletuksistaan.

Sopimukset on saatettu ja tullaan saattamaan osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Suomalaiset finanssilaitokset toimittavat tiedot Suomen veroviranomaiselle, joka toimittaa ne edelleen sopimusvaltioiden veroviranomaisille.

Suomalaisena finanssilaitoksena Danske Bank on velvollinen selvittämään asiakkaittensa verovelvollisuusmaat. Löydät alta verovelvollisuuden ilmoittamiseen käytettävän lomakkeen ja täyttöohjeet.

Mikäli saat meiltä ilmoituspyynnön kirjeitse

Täytä kirjeessä oleva lomake ja palauta se vastauskuoressa. Postimaksu on jo maksettu.

Postitusosoite:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Yrityspalvelut
PL 1274
00075 Danske Bank

Voit myös lähettää tarvittavat asiakirjat Yritysten verkkopankin, Business Onlinen viestitoiminnon liitteinä.

Voit kysyä lisätietoja Yrityspalvelustamme 0100 2580 ma-pe 8-16 (pvm/mpm).
Lomakkeet ja täyttöohjeet