Verovelvollisuudesta ilmoittaminen

Yrityksen verotusta koskevien tietojen vaihto (FATCA ja OECD CRS)

Suomi, Yhdysvallat ja osa OECD-maista ovat sopineet verotusta koskevasta tietojenvaihdosta oikean verotuksen varmistamiseksi ja harmaan talouden torjumiseksi. Automaattista verotietojen vaihtoa koskevilla sopimuksilla halutaan varmistaa oikea verotusmaa ja veron oikea määrä. Lisäksi EU:n virka-apudirektiivi velvoittaa vastaavan automaattiseen verotusta koskevien tietojen vaihtoon Euroopan Unionin jäsenmaiden kesken.

Tarkoituksena on estää verovelvollisten veronkierto tulojen tai varallisuuden ilmoittamatta jättämisellä. Finanssilaitosten, kuten esimerkiksi pankkien, rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden, tulee tunnistaa ulkomailla verovelvolliset asiakkaansa ja raportoida tietoja heidän sijoituksistaan, tuloistaan ja talletuksistaan.

Sopimukset on saatettu ja tullaan saattamaan osaksi suomalaista lainsäädäntöä. Suomalaiset finanssilaitokset toimittavat tiedot Suomen veroviranomaiselle, joka toimittaa ne edelleen sopimusvaltioiden veroviranomaisille.

Suomalaisena finanssilaitoksena Danske Bank on velvollinen selvittämään asiakkaittensa verovelvollisuusmaat. Löydät alta verovelvollisuuden ilmoittamiseen käytettävän lomakkeen ja täyttöohjeet.

Mikäli saat meiltä ilmoituspyynnön kirjeitse

Täytä kirjeessä oleva lomake ja palauta se vastauskuoressa. Postimaksu on jo maksettu.

Postitusosoite:

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Yrityspalvelut
PL 1274
00075 Danske Bank

Voit myös lähettää tarvittavat asiakirjat Yritysten verkkopankin, Business Onlinen viestitoiminnon liitteinä.

Voit kysyä lisätietoja Yrityspalvelustamme 0100 2580 ma 8-17, ti-pe 8-16 (pvm/mpm).
Lomakkeet ja täyttöohjeet

Verovelvollisuudesta ilmoittaminen

Usein kysyttyä

 • Miten FATCA ja CRS vaikuttavat yritysasiakkaisiimme?

  Danske Bankin  tulee tutkia ja tunnistaa sekä uusien että nykyisten asiakkaidensa mahdollinen verovelvollisuus Suomen ulkopuolella sekä saada asiakkaalta verotunniste (TIN) kustakin maasta, jossa asiakas on verovelvollinen. Tämän vuoksi pyydämme tarvittavat tiedot kaikilta uusilta asiakkailtamme. Otamme yhteyttä myös olemassa oleviin asiakkaisiimme, mikäli asiakastietoja tarvitsee täydentää.
 • Olen myös toisen pankin asiakas. He pyysivät toimittamaan eri asiakirjat kuin Danske Bank. Miksi?

  Finanssilaitoksilla voi olla erilaisia käytäntöjä tietojen keräämiseksi asiakkailtaan näiden verostatuksen varmistamiseksi ja myös käytettävät lomakkeet voivat poiketa toisistaan.
 • Mitä pankin on tehtävä täyttääkseen FATCAn ja CRS:n vaatimukset?

  • Käymme läpi nykyiset ja uudet asiakkaat sekä tunnistettava asiakkaamme, joita säädösten mukainen raportointivelvollisuus koskee.
  • Raportoimme asiakkaiden sijoitukset ja talletukset veroviranomaisille Suomen Verohallinnon kautta.
 • Mitä tietoja finanssilaitokset raportoivat veroviranomaisille?

  • Vuodelta 2014 raportoitaviin tietoihin sisältyvät Yhdysvalloissa verovelvollisen tilinhaltijan tai tosiasiallisen edunsaajan nimi, osoite ja verotunniste sekä tilinumerot ja tilien saldot. 
  • Vuodelta 2015 Yhdysvaltoihin raportoitaviin tietoihin sisältyvät sijoitusten osalta myös koron, osingon ja muun tulon bruttomäärät, talletusten osalta myös koron bruttomäärä sekä vakuutusten osalta myös maksun bruttomäärä mukaan lukien lunastusmaksu. 
  • Vuodelta 2016  raportointi laajenee Yhdysvaltojen lisäksi EU-maihin ja osaan OECD-maista (ns. CRS-maat). Raportoitaviin tietoihin sisältyvät edellä olevien tietojen lisäksi myös sijoitusten bruttotuotot myyntien ja lunastusten osalta. 
  • Suomen veroviranomaiset toimittavat tiedot raportoinnin kohdevaltioon. 
 • Miten verotietojen vaihto vaikuttaa yrityksiin ja yhteisöihin?

  Voimme ottaa yhteyttä asiakkaisiimme tunnistaaksemme asiakkaamme ja asiakasyritystemme tosiasialliset edunsaajat sekä valtiot, joissa nämä ovat verovelvollisia. Tosiasiallisten edunsaajien osalta pankin on selvitettävä vastaavat verotusta koskevat tiedot kuin henkilöasiakkaidenkin osalta. 
 • Minkälaisia asiakirjoja minun on toimitettava?

  Otamme tarvittaessa yhteyttä sinuun ja lähetämme kyselylomakkeen yrityksesi verotusta koskien.
 • Mitä pankki tekee, jos pyydettyjä tietoja ei toimiteta?

  Mikäli emme saa yritysasiakkaaltamme pyytämäämme lakisääteistä lisätietoa yrityksen ja sen tosiasiallisen edunsaajien verotuksellisesta asemasta määräajassa, olemme pakotetut sulkemaan tilin rahaliikenteeltä, kunnes tarvittava selvitys on saatu.

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.