Myyntisaatavien rahoittaminen kannatta järjestellä factoringlimiitillä. Järjestelyllä siirrät myyntisaamisesi Danske Financelta saamasi rahoituksen vakuudeksi. Factoringrahoitus sopii yrityksellesi, jos myyt tavaroita tai palveluja muille yrityksille, ja etenkin jos annat pitkät maksuajat. 

Factoringlimiitin lisäpalveluilla voit myös ulkoistaa yrityksesi taloushallinnon töitä kuten myyntireskontran hoitoa ja saatavien perintää. Rahoitusta ja myyntireskontraa koskevat raportit saat verkkopalvelustamme.

Factoringrahoituslimiiitin käyttö on yksinkertaista

  • Yrityksesi siirtää laskusaatavansa Danske Financelle ja nostaa niitä vastaan luottoa rahoituslimiitin puitteissa.
  • Rahoituksen kustannukset muodostuvat luoton korosta ja laskujen käsittelypalkkioista, rahoituksen ehdot sovitaan yrityksesi kanssa.
  • Rahoituksen lisäksi palvelukokonaisuuteen voit halutessasi ottaa myyntireskontran hoidon ja saatavien perintä.
  • Reaaliaikaisesta verkopalvelusta voit seurata rahoituslimiittisi ja laskusaataviesi tilannetta, ja tehdä sitä kautta myös myyntireskontran hoitoon ja rahoitukseen liittyvät toimeksiannot.

Kirjanpito
Factoringrahoitus on yrityksesi taseessa lyhytaikaista velkaa. Korot ja palkkiot kirjataan tuloslaskelmassa kuluiksi. Rahoituksen vakuudeksi panttaamasi myyntisaatavat esitetään taseen liitetiedoissa.