Pankkitakauksen hyödyt

  • Varmuus kauppakumppanin sopimusvelvoitteiden toteutumisesta
  • Turvallisuus – etenkin tuntemattoman kauppakumppanin kanssa
  • Vaivaton vastaanottaa ja hallinnoida

Yrityksesi voi tarvita pankkitakausta esimerkiksi erityyppisten urakkaluonteisten sopimusten tai tavarantoimitusten vakuudeksi, silloin kun tilaaja haluaa varmistua yrityksesi kyvystä hoitaa sovitut suoritteet. Toisaalta yrityksesi itse saattaa tarvita pankkitakausta omalta kauppakumppaniltaan, varmistuakseen tämän kyvystä toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Pankkitakaus hyödyttää yritystäsi aina, kun tarvitset vakuutta. Takauksenottajana etunasi on, ettei sinun tarvitse selvittää kauppakumppanillesi luottokelpoisuuttasi tai kykyäsi suoriutua sopimusvelvoitteistasi. 

Pankkitakaus on pankin antama sitoumus yrityksen puolesta

  • Pankkitakaus on pankin antama omavelkainen takaus sopimuskumppanisi hyväksi, jossa pankki takaajana sitoutuu yrityksesi puolesta rahamääräiseen vastuuseen kauppakumppanillesi.
  • Takauksen edunsaajalla on oikeus hakea erääntynyttä saatavaansa joko takauksenottajalta tai suoraan takaajapankilta.
  • Omavelkaisessa takauksessa takaajapankilla on oikeus pidättäytyä maksusta edunsaajalle, kunnes takauksenottajan maksuvelvollisuus on selvitetty.
  • Takaus perustuu yleensä kauppakumppaneiden välillä tehtyyn pääsopimukseen.