Pankkitakaus

Pankkitakausta käytetään sopimusten tai muunlaisen suoritusvelvollisuuden täyttämisen vakuutena. 

Pankkitakauksen hyödyt

 • Varmuus kauppakumppanin sopimusvelvoitteiden toteutumisesta
 • Turvallisuus – etenkin tuntemattoman kauppakumppanin kanssa
 • Vaivaton vastaanottaa ja hallinnoida

Ota yhteyttä

tai soita meille numeroon 0100 2580, ma 8–17, ti-pe 8-16 (pvm/mpm)

Yrityksesi voi tarvita pankkitakausta esimerkiksi erityyppisten urakkaluonteisten sopimusten tai tavarantoimitusten vakuudeksi, silloin kun tilaaja haluaa varmistua yrityksesi kyvystä hoitaa sovitut suoritteet. Toisaalta yrityksesi itse saattaa tarvita pankkitakausta omalta kauppakumppaniltaan, varmistuakseen tämän kyvystä toimia sopimuksen edellyttämällä tavalla.

Pankkitakaus hyödyttää yritystäsi aina, kun tarvitset vakuutta. Takauksenottajana etunasi on, ettei sinun tarvitse selvittää kauppakumppanillesi luottokelpoisuuttasi tai kykyäsi suoriutua sopimusvelvoitteistasi. 

Pankkitakaus on pankin antama sitoumus yrityksen puolesta

 • Pankkitakaus on pankin antama omavelkainen takaus sopimuskumppanisi hyväksi, jossa pankki takaajana sitoutuu yrityksesi puolesta rahamääräiseen vastuuseen kauppakumppanillesi.
 • Takauksen edunsaajalla on oikeus hakea erääntynyttä saatavaansa joko takauksenottajalta tai suoraan takaajapankilta.
 • Omavelkaisessa takauksessa takaajapankilla on oikeus pidättäytyä maksusta edunsaajalle, kunnes takauksenottajan maksuvelvollisuus on selvitetty.
 • Takaus perustuu yleensä kauppakumppaneiden välillä tehtyyn pääsopimukseen.

Takauslajit

 • Työaikainen takaus eli urakkatakaus 

  Takaa urakoitsijan ja rakennuttajan välisen sopimuksenmukaisen työn tai hankinnan täyttämisen.

  • Takauksen määrä on yleensä noin 10% urakkasummasta tai hankintahinnasta.
  • Takauksen voimassaoloaika on urakka-ajan loppuun saakka. 
  • Urakoitsijan pyynnöstä takaukseen voidaan lisätä ns. alistamislauseke, joka tarkoittaa, että urakoitsijan rakennuttajalle antama vakuus on toissijaisesti myös pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena.
  • Takaukseen voidaan myös lisätä maininta, että takaus kattaa lisä- ja muutostyöt. 

  Työaikainen takaus on nimenä vakiintunut urakka- ja rakennusprojekteissa.

 • Vuokratakaus

  Annetaan vuokranantajalle pääsääntöisesti vuokran maksun vakuudeksi. Yleisenä käytäntönä pidetään enintään kolmen kuukauden vuokrien suuruista vakuutta. 

  Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että vuokravakuuden tulee kattaa vuokranmaksun lisäksi muita, lain mukaan vuokrasuhteeseen sisältyviä asioita.

 • Lainsäädännön tai viranomaisten edellyttämät takaukset

  Esimerkkinä voivat olla asuntokauppalakiin liittyvät niin sanotut RS-takaukset, liikennelupa tai täytäntöönpanotakaus.

  Lainatakaus
  Voi olla yrityksesi lainan takaisinmaksun vakuutena esimerkiksi vakuutusyhtiölle. Takausta voi käyttää myös maksujen, esimerkiksi tili- ja tavaraluottojen ja tullimaksujen vakuutena.

 • Ulkomaiset pankkitakaukset

  Ulkomaankauppaan liittyvät takaukset ovat yleensä demand-takuita.

Lue myös


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.