Suojaa ja varaudu

  • Pysy ajan tasalla riskienhallinnassa
  • Suojaudu kausi- ja valuuttakurssivaihteluilta sekä raaka-aineiden hinnanvaihteluilta
  • Hyödynnä alhainen korkotaso ja suojaudu koronnousuilta

 

Finanssiriskeihin varautuminen on tärkeä osa yrityksesi johtamista ja kassavirran ennakointia. Meidän tehtävämme on toimia yrityksesi apuna eri riskien tunnistamisessa ja löytää markkinoilta sopivimmat ratkaisut niiden hallintaan. 

Yrityksesi finanssiriskeihin vaikuttavat markkinatekijät ovat erilaisia liiketoiminnan luonteesta riippuen. Voit yritystoiminnassasi törmätä kausivaihteluiden, ulkomaankaupan tai maailmanmarkkinahintojen muutoksista aiheutuviin riskeihin. Jos sinulla on vientiä ja tuontia harjoittava yritys, on valuuttariskeiltä suojautuminen tärkeää. 

Finanssimuuttujat muodostavat kokonaisuuden, jossa yrityksesi on onnistuneella riskeihin varautumisella ja markkinoiden toimintaa taitavasti hyödyntämällä mahdollista saavuttaa selkeitä kilpailuetuja. 

Tutustu alla valuutta-, korko- ja hyödykeriskituotteisiin ja löydä itsellesi sopiva tuote tai sovi tapaaminen yrityksesi riskinhallinta kartoitukseen.