Ulkomaankauppa

Trade Finance -tuotteet viennin ja tuonnin avuksi

Kaupankäynti länsimaiden kanssa nähdään yleensä melko turvallisena. Vientiin ja tuontiin liittyy kuitenkin yleensä kotimaan kauppaa suurempi riski. Yrityksen etäisyys asiakkaista ja tavarantoimittajista on pidempi – sekä fyysisesti, oikeudellisesti että kulttuurisesti. Erityisesti jos käyt kauppaa poliittisesti ja taloudellisesti epävakaisiin maihin, on järkevää hankkia lisäturvaa.

Tarjoamme useita eri vaihtoehtoja maa-, toimittaja- ja asiakasriskien vähentämiseksi. Trade Finance -palveluita ovat muun muassa remburssit, kansainväliset takaukset ja perittävät. Voit pyytää Trade Finance -palveluneuvojiltamme ohjeita ja apua turvallisin mielin.

ULKOMAANKAUPPA

Trade Finance -ratkaisut

 • Vienti- ja tuontiremburssit

  Vähennä ulkomaankaupan riskejä käyttämällä remburssia. Remburssissa ostajan pankki antaa myyjälle peruuttamattoman maksusitoumuksen, jonka ehdot täyttämällä myyjä saa maksun. Ostajalle remburssi antaa puolestaan mahdollisuuden kontrolloida tuontitapahtumaa. Molempien osapuolten pankit valvovat maksua ja asiakirjojen luovutusta.

  Remburssia käytetään kaikkialla maailmassa, eniten kuitenkin Aasiassa ja Lähi-Idässä. Maksutapana remburssi soveltuu kaikenlaiseen kauppaan, erityisen hyvin projektiluonteisiin toimituksiin. Remburssin käyttö pohjautuu kansainvälisiin sääntöihin, mikä tekee remburssista turvallisen maksutavan molemmille kaupan osapuolille.

  Tuontiremburssi
  • Helppo tapa osoittaa maksukykysi. Tämä on tärkeää etenkin uusissa kauppasuhteissa.
  • Voit olla varma, että myyjä saa maksun vasta, kun tavara on laivattu ja myyjä on esittänyt pankilleen remburssin ehtojen mukaiset asiakirjat remburssin voimassaoloaikana.
  • Voit varmistaa, että saat tavaran oikeaan aikaan ja maahantuonnissa tarvittavat asiakirjat käyttöösi.
  • Kun tarvitset maksuaikaa, neuvottele aikaremburssista.

  Vientiremburssi
  • Remburssista saat maksun nopeasti, kun käytät Suomessa maksettavaa avistaremburssia.
  • Remburssiin voit myös sisällyttää maksuaikaa, jolloin remburssi toimii rahoitusvälineenä.
  • Vahvistetulla vientiremburssilla voi turvallisesti tehdä kauppaa myös korkean riskin maiden kanssa.
  • Vahvistetun maksuajallisen remburssin voit diskontata laivausvaiheessa.
 • Vienti- ja tuontiperittävä

  Perittävä on perinteinen ulkomaankaupassa käytetty maksutapa, jossa myyjä lähettää kaupalliset asiakirjat pankkinsa kautta ostajan pankkiin perittäväksi. Ostajan pankki luovuttaa asiakirjat ostajalle vain maksua tai vekselin hyväksymistä vastaan. Pankit valvovat asiakirjojen luovutusta ja maksua kansainvälisten perittäväsääntöjen pohjalta, mutta eivät sitoudu maksamiseen.

  Perittävä on sopiva maksutapa tilanteissa, joissa ostajan maksukykyä ei ole syytä epäillä, mutta myyjä haluaa lisävarmistusta maksamiseen. Ostaja puolestaan haluaa varmistaa, ettei maksa laskua ennen kuin hänelle esitetään asiakirjat, jotka osoittavat, että tavara on lähtenyt.

  Tuontiperittävä

  • Tuojana hyödyt perittävän käytöstä maksutapana.
  • Ostajana sinulle on tärkeää varmistaa, ettet maksa laskua ennen kuin tavara on lähtenyt.
  • Käteisperittävässä voit itse päättää tarkemman maksuhetken.
  • Maksun tai vekselin hyväksymisen jälkeen saat asiakirjat ja tavaran.

  Vientiperittävä

  • Vientiperittävän varmuus perustuu siihen, että ostaja ei saa tavaraa haltuunsa lunastamatta pankista tavaraan oikeuttavaa konossementtia.
  • Perittävä soveltuukin erityisen hyvin maksutavaksi laivatoimituksina tapahtuvaan vientiin.
  • Vientiperittävää käytetään eniten maksutapana kaupankäynnissä Välimeren maihin.
  • Eräs vientiperittävän muoto on suoraperittävä, jossa yrityksesi lähettää asiakirjat suoraan perivään pankkiin Danske Bankin viitteellä. Muuten perittävä hoidetaan tavalliseen tapaan.

 • Takaukset ja takuut

  Takauksella tarkoitetaan yleensä Suomen lain mukaista omavelkaista takausta.

  Ulkomaankaupassa käytettävä pankkitakaus (guarantee) on asiakkaan tai takauksenottajan solmimasta kauppa- tai muusta sopimuksesta erillinen, itsenäinen sopimus, jota kutsutaan Demand-takuuksi. Takuussa pankki sitoutuu asiakkaansa puolesta rahamääräiseen vastuuseen asiakkaansa kauppakumppanille. Demand-takuita käytetään vakuutena lähes kaikkialla muualla maailmassa, paitsi Amerikan mantereella, jossa sen useimmiten korvaa standby-remburssi.

  • Pankkitakaus on vakuutena vaivaton vastaanottaa ja hallinnoida.
  • Pankkitakaukset soveltuvat erinomaisesti myös ulkomaankauppaan.
  • Edunsaajalle pankkitakaus antaa varmuuden takauksessa määritetystä enimmäismääräisestä korvauksesta, mikäli sopimusvelvoitteet eivät tule täytetyiksi ja maksuvaatimus on esitetty oikeassa muodossa ja oikeaan aikaan pankille.

  Lue lisää pankkitakauksesta (pdf)

   

 • Standby-remburssi

  Standby-remburssi on muodoltaan kaupallisen remburssin kaltainen, mutta sisällöltään takaus. Sen käyttö on helppoa etenkin osapuolille, jotka käyttävät remburssia maksutapana. Molempiin voidaan soveltaa samoja kansainvälisiä remburssisääntöjä. Erityisesti projektiluonteisissa toimituksissa yritykset usein tarvitsevatkin sekä rembursseja että takauksia. Standby-remburssin käyttö alkoi Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja pääasialliset markkinat ovatkin Amerikan mantereella, joskin standbyn käyttö on selvästi lisääntynyt kaikkialla maailmassa.

  • Standby-remburssi on helppo käyttää ja hallinnoida.
  • Standby on turvallinen molemmille osapuolille, koska sen käyttö perustuu kansainvälisiin sääntöihin.
  • Edunsaajalle vahvistettu standby-remburssi antaa suojaa myös mahdollista maa- ja pankkiriskiä vastaan.

 • Kirjeenvaihtajapankit

  Yrityksesi voi hyötyä laajasta kirjeenvaihtajapankki­verkostostamme, joka koostuu yhteistyöpankeistamme kaikkialla maailmassa. Näiden pankkien kautta voimme hoitaa kaikki maksuliike-, rahoitus- ja takaustarpeesi. Kaikki alueet eivät ole taloudellisesti tai poliittisesti yhtä vakaita kuin Eurooppa. Osana Danske Bank -konsernia meillä on kuitenkin pitkä kokemus ulkomaanasioiden hoidosta myös kaukomaiden ja kehittyvien markkinoiden pankkien kanssa.

  Meiltä saat tietoa useimmin käytetyistä maksutavoista ja maksukäyttäytymisestä eri maissa ja maanosissa. Kerromme myös sinulle käsityksemme eri maihin liittyvistä maa- ja pankkiriskeistä. Kysy siis meiltä, kun haluat tietoa esimerkiksi remburssinvahvistus­mahdollisuuksista, takauksiin liittyvistä riskeistä tai viennin rahoitusriskeistä.

Lue myös


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.