Rahoituksen siirtäminen toiselle yritykselle

 • Voinko siirtää rahoituksen toiselle henkilölle tai yritykselle?

  Yrityksen rahoitussopimuksen siirtäminen toiselle yritykselle on mahdollista vain poikkeustilanteissa – esimerkiksi, mikäli yritysjärjestelyjen johdosta rahoituskohteen käyttö on siirtymässä toiselle yritykselle. Rahoitussopimuksen siirtäminen henkilöasiakkaalle ei ole mahdollista.  

  Yrityssopimuksen siirtäminen edellyttää Danske Financen myönteistä luottopäätöstä. Luottopäätöstä varten meille tulee lähettää kaikkien osapuolten allekirjoittama rahoitussopimuksen siirtohakemus. Siirtohakemuksen yhteydessä tulee toimittaa erillisellä lomakkeella selvitys yrityksen tosiasiallisista edunsaajista. Edunsaajatiedot ovat osa lakivelvoitteista yritysasiakkaan tunnistamista.

  Ennen siirtohakemuksen lähettämistä pyydämme teitä tutustumaan Danske Finance Oy:n tietosuojatiedotteeseen, joka on saatavilla ja luettavissa verkkosivujemme osiossa Tietosuoja. Hakija huolehtii siitä, että tietosuojatiedote on saatettu hakijayhteisön vastuuhenkilöiden nähtäville.

  Siirtohakemus täytetään huolellisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan kaikkien osapuolten toimesta. Siirron hakijan ollessa yritysasiakas täytetään lisäksi edellä kuvattu liite. Siirron hakija toimittaa siirtohakemuksen liitteineen luottoryhmäämme sähköpostitse (hakemus.rahoitus@danskebank.fi) tai postitse osoitteeseen Danske Finance Oy, Luottoryhmä, PL 1275, 00075 DANSKE BANK.

  Myönteisen luottopäätöksen jälkeen:
  Siirtosopimus allekirjoitetaan joko sähköisesti tai Danske Bankin konttorissa – luottopäätöksen yhteydessä saat tarkemmat toimintaohjeet siirtoon liittyen.

  Uusi velallinen ottaa rahoituskohteelle vaaditun laajan vakuutusturvan ja ottaa vakuutustodistuksen mukaan sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen.
  Nykyinen velallinen vastaa sopimuksen maksuista siirtopäivään asti. Siirtopäivänä sopimuksella ei saa olla erääntyneitä maksuja.
  Huomioithan, että myönteisen luottopäätöksen jälkeen siirron toteuttamiseen tulee varata noin 2-3 viikkoa.

  Asiakkaan tuntemiseen liittyvien velvoitteiden vuoksi luottohakemuksen liitteenä toimitettavan edunsaajaselvityksen allekirjoittaja olla sama kuin siirtosopimuksen allekirjoittaja. Muussa tapauksessa siirtosopimuksen allekirjoittajan tulee vahvistaa edunsaajatiedot allekirjoituksellaan siirtosopimusten allekirjoittamisen yhteydessä.

   

  Siirtohakemus yritysasiakkaalle