MiFID II – Kattavammat tiedot sijoituksistasi

MiFID ll -direktiivin myötä tullut sääntely pyrkii lisäämään rahoitusmarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja sijoituspalveluiden vertailtavuutta. Mikä on sijoitusraportti?

Oheiselta videolta saat tietoa sijoitusraportin keskeisimmästä sisällöstä.

74086601-00090254-db3b3064


Esimerkkejä kuluraportin kuluista 

Kuluyhteenvedossa kerrotaan kulut ja palvelumaksut raportointijaksolta ja vuoden alusta. Yhteenvedossa näkyvä kuluprosentti ilmaisee maksettujen kulujen ja palvelumaksujen suhteen sijoitussalkun keskimääräiseen markkina-arvoon raportointijakson aikana.

Juoksevat kulut veloitetaan rahaston varoista ja ne on otettu huomioon rahaston markkina-arvon laskennassa. Juokseva kulu kertoo rahaston kokonaiskulut vuositasolla lukuun ottamatta mahdollista tuottosidonnaista palkkiota ja kaupankäyntikuluja.

Hallinnointipalkkio sisältyy juokseviin kuluihin ja se maksetaan rahastoa hallinnoivalle yhtiölle.

Tuottosidonnaista palkkiota maksetaan rahaston varoja hoitavalle salkunhoitajayhtiölle, kun rahasto saavuttaa tuoton, joka ylittää säännöissä määritellyn tuottotavoitteen. Palkkion määräytymisperiaatteet löytyvät esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä ja rahaston säännöistä

Rahastojen sisäiset kaupankäyntikulut syntyvät, kun rahasto käy kauppaa arvopapereilla. Tämä kulu näkyy mm. rahaston vuosikertomuksessa.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot veloitetaan, kun ostat tai myyt sijoitusrahaston osuuksia, ja ne veloitetaan toimeksiannon yhteydessä. Palkkio voi myös liittyä strukturoidun tuotteen merkintään.

Sopimuspalkkio sisältää sopimuksen sisällöstä riippuen maksetun varainhoitopalkkion, osakestrategiakohtaisen lisäpalkkion, sijoitusneuvontapalvelun neuvontapalkkion, hallinnointikulun sekä Kaupankäynti Online –palvelun rahastokulun. Perityt sopimuspalkkiot näkyvät myös palkkion veloituksen yhteydessä lähetetyssä palvelumaksuerittelyssä.

Välityspalkkio sisältää kaupankäynnin perusteella veloitetut välityspalkkiot. Tämä palkkio näkyy myös kaupanvahvistuksessa.

Säilytyspalkkio sisältää arvopapereiden säilytyksestä veloitetut palkkiot. 

 

Kattavat tiedot sijoituksistasi

Tietoa MiFID II:sta

MiFID II tarkoittaa Markets in Financial Instruments Directive II -direktiiviä, joka koostuu lukuisista sijoittamista koskevista säännöistä. Säännöt ovat voimassa koko EU:n alueella. Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa sijoittajansuojaa, varmistaa sisämarkkinoiden vakaus ja parantaa läpinäkyvyyttä. Muutoksesta hyötyvät kaikki sijoittaja-asiakkaat.

Tutustu tarkemmin MiFID II -direktiiviin (eur-lex.europa.eu, avautuu uuteen välilehteen)

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.