Muutamassa viikossa markkinoilla on nähty suurin markkina-arvojen pudotus sitten finanssikriisin, kun korona-kriisi on riepotellut sekä korko- että osakemarkkinoita. Poikkeukselliset olot erityisesti luottoriskimarkkinoilla johtivat siihen, että usein kassanhallinnassa käytettävien, normaalisti hyvin tasaisesti kehittyvät Danske Investin lyhyen koron rahastojen sijoituksille ei saatu luotettavaa markkina-arvoa yritysten – ja pankkien joukkovelkakirjalainojen osalta, koska kauppoja ei osakemarkkinoiden tapaan läpinäkyvästi toteutunut riittävästi. Luotettavan arvostuksen puuttuessa toimeksiantojen toteutus jouduttiin väliaikaisesti keskeyttämään. Toimeksiantojen keskeyttäminen on toimenpide, jolla sijoittajia suojataan siltä, että kauppaa käytäisiin kursseilla, jotka eivät ole luotettavia ja näin ollen eivät riittävän hyvin turvaa osuudenomistajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi liian korkea rahasto-osuuden arvo hyödyttäisi rahasto-osuuksia lunastavia asiakkaita rahastoon jäävien rahasto-osuudenomistajien kustannuksella.

”Meille on tärkeää asiakkaiden edun ja yhdenvertaisuuden turvaaminen. Keskeisen tärkeää on luotettava rahasto-osuuden arvo, joka mahdollisimman hyvin heijastelisi sijoitusten todellisia markkina-arvoja. Luottoriskimarkkinoilla kauppoja ei osakemarkkinoiden tapaan toteutunut markkinaturbulenssin pahimmassa vaiheessa läpinäkyvästi riittävissä määrin ja jouduimme väliaikaisesti keskeyttämään rahasto-osuuksien kaupat” Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Janne Hirvonen kertaa.

Nyt kaikki Danske Investin lyhyen koron rahastot ovat olleet taas auki kaupankäynnille 26.3. alkaen. Jos koronavirustilanne helpottaa, tämä voi näkyä sijoitusmarkkinoilla hintojen nousuna ja tätä kautta myös lyhyen koron rahastojen positiivisina arvonmuutoksina. Tässä vaiheessa on kuitenkin mahdotonta sanoa, milloin vuoden alusta nähty arvonlasku rahastoissa on kurottu umpeen. Markkinatunnelmat ovat kuitenkin parantuneet eri hallitusten ja keskuspankkien tukipakettien myötä, ja nämä toimet voivat heijastua myös korkorahastoihin positiivisesti.

 

Danske Sijoituspalvelujen valikoiman lyhyen koron rahastojen tuottoja, tilanne 31.3.2020

Danske Invest Yhteisökorko W K             1v -1,56 %         3kk  –1,76 %

Danske Invest Yhteisökorko Plus W K   1v  -2,56 %        3kk -3,05 %

 

 

Sijoitusrahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Sijoitusrahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen sijoittajat saattavat menettää Sijoitusrahastoon sijoittamiaan varoja.