Siirry sisältöön

Kestävä sijoittaminen

Kestävässä sijoittamisessa on kyse terveiden sijoitusten tekemisestä. Kun sijoitat kauttamme, pyrimme tarjoamaan houkuttelevaa ja kilpailukykyistä tuottoa. Kestävä sijoittaminen luo perustan sille, että voimme luoda arvoa asiakkaillemme.

Kestävään sijoittamiseen panostaminen tarkoittaa sitä, että analysoimme yritysten tilinpäätökset ja tuloksentekokyvyn sekä tutkimme, miten ne käsittelevät ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Näitä kutsutaan ESG-tekijöiksi, mikä tulee englanninkielisistä sanoista Environment, Social ja Governance. ESG-tekijöiden avulla saamme paremman käsityksen sijoituksistamme ja osviittoja yritysten positiivisen kehityksen edistämiseen, ja ne ovat erottamaton osa prosessejamme, tuotteitamme ja neuvontaamme. Olemme antaneet tälle lähestymistavalle nimen ESG Inside.

Aktiivinen omistajuus

Käymme vuoropuhelua yritysten kanssa edistääksemme panostuksia kestävyyteen sekä positiivista kehitystä.

Lisätietoja

ESG-analysointi

Ainutlaatuisten analyysityökalujemme avulla tutkimme yritysten ESG-kysymyksiin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Lisätietoja

Arvosana A+

Kestävän sijoittamisen eteen tekemämme työ on saanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden verkosto PRI:ltä korkeimman arvosanan A+.

Näin voit valita sijoituksia ESG Inside -periaatteiden mukaisesti

 

Rahastot, jotka soveltavat kestävyyttä aktiivisesti ja järjestelmällisesti kiinteänä osana sijoitusprosessia.

Lisätietoja

 

Rahastot, jotka sulkevat pois sijoituskohteita tiettyjen kriteerien mukaan. Poissulkemisen perusteena voi olla esimerkiksi alkoholiin ja uhkapelaamiseen liittyvä toiminta.

Lisätietoja

 

Rahastot, jotka sijoittavat ja tekevät määrätietoisesti työtä ilmaston ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaltaisten kestävyyteen liittyvien teemojen mukaisesti.

Lisätietoja

ESG Inside

Sijoittaessamme yrityksiin aloitamme niiden kanssa vuoropuhelun ohjataksemme niiden toimintaa kestävämpään suuntaan, edistääksemme positiivista kehitystä ja parantaaksemme niiden mahdollisuuksia tarjota hyvää, kestävään liiketoimintaan perustuvaa tuottoa.

Se tarkoittaa sitä, että analysoimme yritysten tilinpäätökset ja tuloksentekokyvyn sekä tutkimme, miten ne käsittelevät ESG-tekijöihin eli ympäristöasioihin, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Näin saamme tarkan kuvan sijoituskohteenamme olevista yrityksistä ja maista, minkä ansiosta voimme tehdä entistä parempia sijoituspäätöksiä, jotka voivat tarjota kestävään liiketoimintaan perustuvaa, houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottoa. Sen ansiosta voimme valikoida mahdollisten sijoituskohteiden joukosta ne, jotka tarjoavat parhaat tuottomahdollisuudet.

Haluatko tietää enemmän työstämme kestävän sijoittamisen parissa?

Lisätietoja

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.