Asiakkaan tunteminen

Yritysasiakas – lue, mitä tietoja tarvitsemme yrityksestäsi.

 

Luottamuksen rakentaminen

Pankkitoiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, joka syntyy yksilöllisestä ja asiakkaan tarpeet huomioonottavasta palvelusta. Kun tunnemme tarpeesi, voimme tarjota juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivia neuvoja ja ratkaisuja.

 

Lainsäädännön velvoitteet

Lakisääteinen velvollisuutemme on tunnistaa ja tuntea asiakkaamme. Meidän tulee todentaa henkilöllisyytesi luotettavista tunnistusasiakirjoista ja varmistaa sinulta mitä pankkipalveluita tarvitset ja miten niitä käytät.

Taloudellisen asemasi lisäksi meidän on tarvittaessa varmistuttava tilillesi tulevien varojen alkuperästä sekä siitä, millä tavoin aiot tiliäsi käyttää. Meidän on tarpeen selvittää oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Kysymme myös missä maassa olet verovelvollinen, koska Suomen solmimat kansainväliset sopimukset näin edellyttävät. (VML 18.12.1995/1558).

Pankeilla on velvollisuus ylläpitää asiakkaan tuntemistietoja koko asiakassuhteen ajan. Mikäli tiedoissasi on päivitystarpeita, lähestymme sinua tietojen päivityspyynnöllä puhelimitse, kirjeitse tai verkkopankkiviestin kautta.

 

Taloudellisen rikollisuuden estäminen

Näillä lainsäädäntöön perustuvilla toimenpiteillä pyrimme estämään talousrikollisuutta, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Olemme lakisääteisesti velvollisia avustamaan rikollisuuden estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä sekä mahdollisen rikoksen tutkintaan saattamisessa. Tuntemalla asiakkaamme hyvin, voimme olla sinulle luotettavin taloudellinen kumppani.

 

Tietojesi luottamuksellisuus

Esitämme kysymyksiä, kun tulet asiakkaaksemme ja säännöllisin väliajoin asiakkuutesi aikana. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta sekä henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi kerättyjä tietojasi ei käytetä muuhun kuin tähän tarkoitukseen. Tietoja ei hyödynnetä esimerkiksi markkinoinnissa.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta

Olethan tarkkana!

Muistathan, että Danske Bank ei koskaan pyydä sinulta pankkitunnustesi tai luottokorttiesi tietoja sähköpostilla tai puhelimitse. Danske Bank ei koskaan pyydä kotisivuillaan tai verkkopankissa korttisi numeroa, voimassaoloaikaa tai PIN tunnusta.

Varmista, että käyttämäsi laite oli se sitten tietokone, tabletti tai mobiili on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa.

Säilytä ja käytä pankkitunnuksiasi huolellisesti, äläkä anna niitä ulkopuolisten henkilöiden haltuun.

Henkilöllisyyden todentaminen

Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan viranomaisen myöntämästä voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta, kuten passista tai henkilökortista. Joissakin tilanteissa henkilöllisyys voidaan varmentaa sähköisesti käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä eli käytännössä kotimaisia verkkopankkitunnuksia.

Lainsäädännön mukaan pankin on tallennettava henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan kopio tai riittävät tiedot asiakirjasta.

Toisen henkilön puolesta tai hänen edukseen toimittaessa pankki tarvitsee tiedot myös tämän toisen osapuolen henkilöllisyydestä.

 

Hyväksytyt henkilöllisyystodistukset

Suomalaisen viranomaisen myöntämät henkilöllisyystodistukset

 • Henkilökortti
 • Kansallinen passi (ei muukalaispassi)
 • Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi hyväksymme suomalaisen ajokortin (myönnetty 1.10.1990 jälkeen) niiltä asiakkailta, joiden asiakkuus on avattu ennen 1.1.2019.

Ulkomaisen viranomaisen myöntämät henkilöllisyystodistukset

 • Kansallinen passi (ei muukalaispassi)
 • EU- ja Schengen-alueen viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus (sirullinen, sisältää hologrammin tai optisia turvatekijöitä)
 • Danske Bankin Tunnistusperiaatteet

Asiakkaan tunteminen

Pankilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa taloudellisesta toiminnasta, sen laajuudesta sekä perusteista pankin palveluiden käyttämiselle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla myös asiakassuhteen aikana ja ne on säilytettävä asianmukaisesti. 

Pankin velvollisuus on kysyä asiakkaidensa taloudellisesta asemasta, verovelvollisuudesta sekä poliittisesta vaikutusvallasta. Tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta, sekä asiakirjoja, joiden perusteella tiedot voidaan vahvistaa.

Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisten pankkitapahtumien perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet. Näin toimimalla pankki voi turvata asiakkaidensa turvallisen asioinnin.

Luotonannon yhteydessä pankin on luotonantajana arvioitava kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Sijoituspalveluiden tarjoamisen yhteydessä pankin on puolestaan arvioitava tuotteen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle.

 

Kansainväliset sopimukset verotietojenvaihtoon liittyen

Kansainväliset sopimukset verotusta koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta vaikuttavat siihen, mitä tietoja pankin on pyydettävä asiakkailtaan. Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti verotietojen vaihtamista koskevissa sopimuksissa ja muussa kansainvälisessä sääntelyssä mukana oleville maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta.

Suomella on automaattista tietojenvaihtoa koskeva niin kutsuttu FATCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa, minkä lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan unionin direktiivimuutos DAC2. Tietojenvaihdon tarkoituksena on tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Eduskunnan hyväksymien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevia vara- ja tulotietoja. Asiakkaan on puolestaan annettava pankille tarvittavat lisätiedot verotuksellisen asuinvaltionsa määrittelemiseksi. Verohallinto toimittaa nämä tiedot maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus ja vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailla olevista varoista ja tuloista.

Pyydämme sinua täyttämään selvityksen verovelvollisuudestasi sekä ilmoittamaan meille mahdollisen ulkomaisen verotunnistenumerosi, kun tulet asiakkaaksemme tai asuin- tai verotusmaasi muuttuu. Autamme sinua tarvittaessa asiaa koskevan selvityksen antamisessa mutta huomioithan, että Danske Bank ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on esimerkiksi verotuksellisen asuinvaltiosi määräytymiseen liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä veroasiantuntijaan.

 

Selvitys verovelvollisuudesta

Täytä tarvittaessa selvitys verovelvollisuudestasi. Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostamisen jälkeen. Voit toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen skannaamalla sen verkkopankkiviestin liitteeksi tai toimittamalla sen konttoriimme.

Selvitys henkilöasiakkaan verovelvollisuudesta (pdf)
Intyg av privatkundens skattskyldighet (pdf)
Questions about tax residence (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia

 • Miksi pankki kysyy henkilökohtaisia kysymyksiä?
  Luottolaitoslain ja rahanpesulain mukaan pankin täytyy tunnistaa asiakkaansa, varmistaa tämän henkilöllisyys henkilötodistuksena hyväksyttävästä asiakirjasta ja säilyttää kyseisen tunnistamisasiakirjan tiedot arkistossaan. Pankin on myös oltava selvillä siitä, minkälaista liiketoimintaa asiakkaalla on pankin kanssa ja minkälaisia palveluita hän haluaa käyttää. Pankilla on velvollisuus seurata asiakkaan asiointia ja palvelujen käyttöä, jotta pankki pystyy havaitsemaan mahdolliset epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet ja reagoimaan niihin.

  Pankin keräämiä ns. asiakkaan tuntemistietoja ovat perustietojen lisäksi muun muassa tiedot taloudellisesta asemasta, verovelvollisuudesta sekä mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallasta. Danske Bank kerää asiakkaistaan tuntemistietoja asiakassuhteen aloittamisen yhteydessä ja tämän jälkeenkin säännöllisin väliajoin. Pankki on lakisääteisesti velvollinen avustamaan rikollisuuden estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä sekä mahdollisen rikoksen tutkintaan saattamisessa.
 • Mihin tietojani käytetään?
  Pankilla on rahanpesulain ja luottolaitoslain mukainen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa, varmistaa tämän henkilöllisyys henkilötodistuksena hyväksyttävästä asiakirjasta ja säilyttää kyseisen tunnistamisasiakirjan tiedot arkistossaan. Pankin on myös oltava selvillä siitä, minkälaista liiketoimintaa asiakkaalla on pankin kanssa ja minkälaisia palveluita hän haluaa käyttää. Pankin velvollisuus on seurata asiakkaan asiointia ja palvelujen käyttöä, jotta pystymme havaitsemaan mahdolliset epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet ja reagoimaan niihin tarvittaessa. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun kuin tähän tarkoitukseen, eikä tietoja hyödynnetä esimerkiksi markkinoinnissa. Pankki on lakisääteisesti velvollinen avustamaan rikollisuuden estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä sekä mahdollisen rikoksen tutkintaan saattamisessa.
 • Miten tietojani säilytetään?

  Asiakastietoja käsitellään ja säilytetään Danske Bankissa pankkisalaisuuteen ja tietosuojaan liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia, viranomaisohjeistusta sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

  Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu pankin asiakasrekisteriin. Tiedustelu tulee tehdä pankin konttorissa tai verkkopankin välityksellä. Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Pankki vastaa asiakkaalle kirjeitse.

 • Miksi minulta kysytään tietoja, olen ollut asiakkaana jo pitkään?
  Danske Bank kerää asiakkaistaan tuntemistietoja asiakassuhteen aloittamisen yhteydessä ja tämän jälkeenkin säännöllisin väliajoin. Kysymme tiedot aina uusilta asiakkailtamme. Mikäli olet tullut asiakkaaksemme ennen nykyisen lain voimaantuloa tai mikäli taloudellinen tilanteesi tai pankkipalvelujesi käyttö on muuttunut, voi olla että tarvitsemme sinulta aiempaa enemmän tietoja tai tiedot on päivitettävä.
 • Mihin lakeihin kysymyksenne perustuvat?

  Pankki kysyy asiakkaan tuntemiseen liittyviä tietoja lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen sille asettamien velvoitteiden perusteella.

  • Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014)
  • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä (444/2017)
  • Sijoituspalvelulaki (747/2012)
  • Sijoitusrahastolaki 48/1999
  • Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (749/2012)
  • Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014)
  • Laki verotusmenettelystä (VML 18.12.1995/1558)
 • Voinko kieltäytyä vastaamasta?

  Velvoite vastata kysymyksiin tulee suoraan asiakkaan tuntemiseen liittyvästä lainsäädännöstä, joka velvoittaa kaikkia finanssipalveluiden tarjoajia. Asiakkaan tuntemiseen liittyvän sääntelyn tarkoituksena on estää rahanpesua, terrorismin rahoittamista ja taloudellista rikollisuutta. Taustalla on yleiseurooppalainen ja kansainvälinen sääntely rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kitkemiseksi. Siksi tarvitsemme vastaukset kaikilta asiakkailtamme.

  Tarjoamme sinulle mahdollisuuksia toimittaa tiedot sinulle parhaiten sopivalla tavalla joko verkossa, puhelimitse tai postitse.

 • Miten toimitan tiedot?

  Kun tulet asiakkaaksemme, kysymme sinulta lainsäädännön edellyttämät tiedot tapaamisen tai verkossa tapahtuvan asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Mikäli olet jo asiakkaamme ja pyydämme sinua päivittämään tietojasi, voit toimittaa pyytämämme tiedot ja dokumentit verkkopankin kautta suojattua viestiyhteyttä käyttäen, tai puhelimitse tai postitse. Mobiililaitteilla (puhelin tai tabletti) ei toistaiseksi ole mahdollista lähettää kopioita liittenä. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta- sekä henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti.

  Muistathan, että ollessamme yhteydessä sinuun, emme koskaan pyydä sinulta pankkitunnustesi tai luottokorttiesi tietoja sähköpostilla tai puhelimitse. Danske Bank ei koskaan myöskään pyydä kotisivuillaan tai verkkopankissa korttisi numeroa, voimassaoloaikaa tai PIN-tunnusta. Turvallisuutesi vuoksi emme käytä sähköpostia luottamuksellisten tietojen vastaanottamiseen tai lähettämiseen.

 • Mikä on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)?

  Pankin lakisääteisen velvollisuuden mukaisesti pankin pitää selvittää, onko asiakas tai asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Emme kuitenkaan tiedustele poliittisia mielipiteitäsi.

  Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, joka toimii tällä hetkellä tai on toiminut viimeksi kuluneen vuoden aikana julkisesti merkittävässä tehtävässä joko Suomessa tai ulkomailla esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

  • Valtionpäämies, hallituksen päämies, ministeri tai varaministeri, valtiosihteeri, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen jäsen tai maaherra 
  • Eduskunnan kansanedustaja tai vastaavan parlamentin jäsen, Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsen, Euroopan parlamentin jäsen
  • Poliittisen puolueen johtoelimen jäsen tai varajäsen
  • Korkeimman oikeuden ja ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsen tai varajäsen
  • Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja tai vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsen
  • Keskuspankin johtokunnan jäsen
  • Suurlähettiläs tai asiainhoitaja 
  • Puolustusvoimien vähintään kenraalikuntaan kuuluva upseeri
  • Valtion suoraan tai välillisesti omistaman yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen (Suomessa esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja jäsen, toimitusjohtaja, hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsen sekä edellä mainittujen varajäsenet ja varatoimitusjohtaja)
  • Kansainvälisen yhteisön (kuten YK ja sen alajärjestöt, kansainväliset alueelliset ja sotilaalliset yhteisöt, kansainväliset taloudellista yhteistyötä edistävät yhteisöt) johtaja, varajohtaja tai hallituksen jäsen sekä edellä mainittujen varajäsenet

  Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäseniä ovat:

  • Vanhemmat
  • Aviopuolisot, avopuolisot tai rekisteröidyt kumppanit
  • Lapset sekä edellä mainittujen aviopuolisot, avopuolisot tai rekisteröidyt kumppanit 

  Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön läheisiä yhtiökumppaneita ovat:

  • Henkilöt, jotka ovat yrityksen tai muun yhteisön yhteisomistajia PEP:n tai tämän perheenjäsenen kanssa tai tällaisen yhteisön edunsaajia 
  • Henkilöt, jotka ovat tosiasiallisesti PEP:n tai tämän perheenjäsenen eduksi perustetun yrityksen tai muun yhteisön yksinomistajia tai edunsaajia
  • Henkilöt, joilla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde PEP:n tai tämän perheenjäsenen kanssa
  • Henkilöt, jotka voivat tehdä liiketoimia PEP:n nimissä 

   

Lisätietoja

Jos haluat tutustua asiakkaan tuntemiseen ja kansainväliseen tietojenvaihtoon tarkemmin, löydät lisätietoa Finanssivalvonnan ja Verohallinnon verkkosivuilta:

Finanssivalvonta – Usein kysytyt kysymykset
Verohallinto – Kansainväliset verosopimukset