Asiakkaan tunteminen

Yritysasiakas – lue, mitä tietoja tarvitsemme yrityksestäsi.

 

Luottamuksen rakentaminen

Pankkitoiminta perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, joka syntyy yksilöllisestä ja asiakkaan tarpeet huomioonottavasta palvelusta. Kun tunnemme tarpeesi, voimme tarjota juuri sinun elämäntilanteeseesi sopivia neuvoja ja ratkaisuja.

Lainsäädännön velvoitteet

Lakisääteinen velvollisuutemme on tunnistaa ja tuntea asiakkaamme. Meidän tulee todentaa henkilöllisyytesi luotettavista tunnistusasiakirjoista ja varmistaa sinulta mitä pankkipalveluita tarvitset ja miten niitä käytät.

Taloudellisen asemasi lisäksi meidän on tarvittaessa varmistuttava tilillesi tulevien varojen alkuperästä sekä siitä, millä tavoin aiot tiliäsi käyttää. Meidän on tarpeen selvittää oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. Kysymme myös missä maassa olet verovelvollinen, koska Suomen solmimat kansainväliset sopimukset näin edellyttävät. (VML 18.12.1995/1558).

Pankeilla on velvollisuus ylläpitää asiakkaan tuntemistietoja koko asiakassuhteen ajan. Mikäli tiedoissasi on päivitystarpeita, lähestymme sinua tietojen päivityspyynnöllä puhelimitse, kirjeitse tai verkkopankkiviestin kautta.

 

Taloudellisen rikollisuuden estäminen

Näillä lainsäädäntöön perustuvilla toimenpiteillä pyrimme estämään talousrikollisuutta, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Olemme lakisääteisesti velvollisia avustamaan rikollisuuden estämisessä, paljastamisessa ja selvittämisessä sekä mahdollisen rikoksen tutkintaan saattamisessa. Tuntemalla asiakkaamme hyvin, voimme olla sinulle luotettavin taloudellinen kumppani.

Tietojesi luottamuksellisuus

Esitämme kysymyksiä, kun tulet asiakkaaksemme ja säännöllisin väliajoin asiakkuutesi aikana. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta sekä henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi kerättyjä tietojasi ei käytetä muuhun kuin tähän tarkoitukseen. Tietoja ei hyödynnetä esimerkiksi markkinoinnissa.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta

Olethan tarkkana!

Muistathan, että Danske Bank ei koskaan pyydä sinulta pankkitunnustesi tai luottokorttiesi tietoja sähköpostilla tai puhelimitse. Danske Bank ei koskaan pyydä kotisivuillaan tai verkkopankissa korttisi numeroa, voimassaoloaikaa tai PIN tunnusta.

Varmista, että käyttämäsi laite oli se sitten tietokone, tabletti tai mobiili on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa.

Säilytä ja käytä pankkitunnuksiasi huolellisesti, äläkä anna niitä ulkopuolisten henkilöiden haltuun.

Henkilöllisyyden todentaminen

Asiakkaan henkilöllisyys todennetaan viranomaisen myöntämästä voimassa olevasta henkilöllisyysasiakirjasta, kuten passista tai henkilökortista. Joissakin tilanteissa henkilöllisyys voidaan varmentaa sähköisesti käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä eli käytännössä kotimaisia verkkopankkitunnuksia.

Lainsäädännön mukaan pankin on tallennettava henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan kopio tai riittävät tiedot asiakirjasta.

Toisen henkilön puolesta tai hänen edukseen toimittaessa pankki tarvitsee tiedot myös tämän toisen osapuolen henkilöllisyydestä.


Hyväksytyt henkilöllisyystodistukset

Suomalaisen viranomaisen myöntämät henkilöllisyystodistukset

  • Henkilökortti
  • Passi (ei muukalaispassi)
  • Ajokortti (poliisiviranomaisen myöntämä, ei siirtomerkintää) 
    Huom. Ajokortti hyväksytään ainoastaan nykyisiltä asiakkailta muussa kuin pankkitunnuksiin liittyvässä asioinnissa. Tiedot ajokortista ovat täytyneet olla järjestelmässämme  ennen 1.1.2019. Ajokortin tulee olla myönnetty 1.10.1990 jälkeen.

Ulkomaisen viranomaisen myöntämät ja Suomen matkustusasiakirjana hyväksymät henkilöllisyystodistukset

  • Passi (ei muukalaispassi)
  • ETA-maan (Euroopan talousalue), Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus (sirullinen, sisältää hologrammin tai optisia turvatekijöitä)
  • Danske Bankin Tunnistusperiaatteet

Asiakkaan tunteminen

Pankilla on oltava riittävät tiedot asiakkaidensa taloudellisesta toiminnasta, sen laajuudesta sekä perusteista pankin palveluiden käyttämiselle. Tiedot on pidettävä ajan tasalla myös asiakassuhteen aikana ja ne on säilytettävä asianmukaisesti. 

Pankin velvollisuus on kysyä asiakkaidensa taloudellisesta asemasta, verovelvollisuudesta sekä poliittisesta vaikutusvallasta. Tarvittaessa asiakkaalta pyydetään lisätietoja tilille tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta, sekä asiakirjoja, joiden perusteella tiedot voidaan vahvistaa.

Tietoja ja selvityksiä pyytämällä pankki pystyy ymmärtämään asiakkaidensa tavanomaisten pankkitapahtumien perusteet sekä havaitsemaan ja selvittämään epätavanomaiset tai poikkeavat liiketoimet. Näin toimimalla pankki voi turvata asiakkaidensa turvallisen asioinnin.

Luotonannon yhteydessä pankin on luotonantajana arvioitava kykeneekö kuluttaja täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Sijoituspalveluiden tarjoamisen yhteydessä pankin on puolestaan arvioitava tuotteen asianmukaisuutta tai soveltuvuutta asiakkaalle.

 

Kansainväliset sopimukset verotietojenvaihtoon liittyen

Kansainväliset sopimukset verotusta koskevien tietojen automaattisesta vaihtamisesta vaikuttavat siihen, mitä tietoja pankin on pyydettävä asiakkailtaan. Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi antaa automaattisesti verotietojen vaihtamista koskevissa sopimuksissa ja muussa kansainvälisessä sääntelyssä mukana oleville maille verotusta koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta.

Suomella on automaattista tietojenvaihtoa koskeva niin kutsuttu FATCA-sopimus Yhdysvaltojen kanssa, minkä lisäksi Suomea velvoittavat OECD-maiden yhteinen raportointistandardi CRS sekä Euroopan unionin direktiivimuutos DAC2. Tietojenvaihdon tarkoituksena on tehostaa verovalvontaa ja vaikeuttaa veronkiertoa.

Eduskunnan hyväksymien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti pankkien ja muiden finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja annettava Verohallinnolle asiakkaitaan koskevia vara- ja tulotietoja. Asiakkaan on puolestaan annettava pankille tarvittavat lisätiedot verotuksellisen asuinvaltionsa määrittelemiseksi. Verohallinto toimittaa nämä tiedot maihin, joiden kanssa sillä on sopimus tai muu sitoumus ja vastaavasti Suomi saa muilta mailta verotukseen vaikuttavia tietoja Suomessa asuvien henkilöiden ulkomailla olevista varoista ja tuloista.

Pyydämme sinua täyttämään selvityksen verovelvollisuudestasi sekä ilmoittamaan meille mahdollisen ulkomaisen verotunnistenumerosi, kun tulet asiakkaaksemme tai asuin- tai verotusmaasi muuttuu. Autamme sinua tarvittaessa asiaa koskevan selvityksen antamisessa mutta huomioithan, että Danske Bank ei voi antaa veroneuvontaa. Mikäli sinulla on esimerkiksi verotuksellisen asuinvaltiosi määräytymiseen liittyviä kysymyksiä, otathan yhteyttä veroasiantuntijaan.

 

Selvitys verovelvollisuudesta

Täytä tarvittaessa selvitys verovelvollisuudestasi. Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostamisen jälkeen. Voit toimittaa täytetyn ja allekirjoitetun lomakkeen skannaamalla sen verkkopankkiviestin liitteeksi tai toimittamalla sen konttoriimme.

Selvitys henkilöasiakkaan verovelvollisuudesta (pdf)
Intyg av privatkundens skattskyldighet (pdf)
Questions about tax residence (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia

Lisätietoja

Jos haluat tutustua asiakkaan tuntemiseen ja kansainväliseen tietojenvaihtoon tarkemmin, löydät lisätietoa Finanssivalvonnan ja Verohallinnon verkkosivuilta:

Finanssivalvonta – Usein kysytyt kysymykset
Verohallinto – Kansainväliset verosopimukset

Kiinnostuitko?
Tervetuloa Danske Bankiin.