Salkkulimiitin avulla voit hyödyntää sijoitussalkkuasi luottolimiitin vakuutena ja siten hyödyntää luottoa sijoitustesi tuoton tavoitteluun. 

Salkkulimiitti muodostaa suljetun kehän, jonka sisällä voit käydä kauppaa pantatuilla arvopapereilla limiitin puitteissa joko verkkopankissa tai asiantuntijamme kautta. 

Luoton määrä on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti ja sen vakuutena toimii sijoitusvarallisuutesi, kuten luotolla ostettavat arvopaperit. Vakuutena voi myös olla pörssinoteerattuja osakkeita, rahastoja, ETF:iä ja talletuksia.

Luoton ehdot
Luoton määrä on räätälöitävissä asiakaskohtaisesti ja on vähintään 50 000 euroa. Luotto on määräaikainen ja pituudeltaan kolme vuotta kerrallaan.

Hinnoittelu
Korkoa maksetaan käytössä olevasta luoton määrästä. Korko muodostuu viitekorosta ja asiakaskohtaisesta marginaalista. Limiitistä peritään lisäksi kiinteä 150 euron vuosipalkkio. Tulonhankkimistarkoitukseen käytetyn luoton kulut on mahdollista vähentää verotuksessa. Asiakas vastaa itse verotuksestaan. Verotusta koskevat tiedot perustuvat materiaalin laatimishetkellä voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Verokohtelu voi tulevaisuudessa muuttua ja se määräytyy kunkin asiakkaan yksilöllisten olosuhteiden mukaan, joita ei ole otettu tässä annetuissa tiedoissa huomioon.

Lainan myöntäminen edellyttää aina hyväksyttyä luottopäätöstä. Salkkulimiitin todellinen vuosikorko on 3,5 % laskettuna 50 000 euron luotolle (14.11.2022). Luoton viitekorkona käytetään 1 kk euribor -korkoa. Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen on 52 689,27 euroa laskettuna 50 000 euron luotolle (14.11.2022), sis. luoton vuosittaisen 150 euron limiittipalkkion laskettuna kolmelle vuodelle. Salkkulimiitin maksettavaksi tulevan luoton arvioitu kokonaismäärä ja todellinen vuosikorko on laskettu olettaen, että luottoaika on kolme vuotta ja luotto nostetaan heti kokonaan käyttöön, luoton korko sekä palvelumaksut pysyvät samana koko luottoajan ja luotto maksetaan takaisin 36 saman määräisenä eränä kuukauden välein. Laskelmassa on otettu huomioon luoton perustamiseen, nostamiseen ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.

Velkarahoituksen (esim. salkkulimiitti) käyttö sijoitustoiminnassa kasvattaa tappion riskiä. Älä koskaan sijoita enempää, kuin sinulla on varaa hävitä. Sinun tulee pystyä hoitamaan sijoituslainan kulut kaikkien muiden menojesi lisäksi. Sijoitusinstrumentteihin liittyy tuotekohtaisia riskejä.

Materiaali on yleistä tietoa eikä se ole täydellinen kuvaus sijoituskohteesta tai siihen liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua sijoituskohteen ominaisuuksiin, riskeihin ja verotukseen.

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. On syytä muistaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Asiakkaan tulee perustaa sijoituspäätöksensä omaan arvioonsa sijoituspalvelusta, rahoitusvälineestä ja siihen liittyvistä riskeistä, sillä asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisista seuraamuksista.

Tämä materiaali ei ole yksilöllinen suositus eivätkä annetut tiedot liity yksittäisen asiakkaan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Vaikka pyrkimyksenä onkin antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, pankki ei takaa ulkopuolisista lähteistä saatujen tietojen täydellisyyttä tai virheettömyyttä. Esitetyt näkemykset edustavat pankin arvioita materiaalin laatimishetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Pankki ei vastaa mistään kuluista tai tappioista, joita materiaalin tietojen käyttö voi aiheuttaa.

Materiaali sisältää pankin omistamaa Immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon pankki pidättää kaikki oikeudet.