Suomalaiset yksityissijoittaja-asiakkaat ovat ottaneet osakesäästötilin hyvin vastaan. Danske Bankin asiakkaissa erityisesti nuoremmat ikäpolvet ovat olleet aktiivisia osakesäästötilin avaajia. Osakesäästötilin avanneista aktiivisimmin kauppaa käyvät 34–40-vuotiaat. Kokonaisuudessaan arvoperikeskus Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään oli vuoden 2020 loppuun mennessä avattu yhteensä 152 000 osakesäästötiliä, joilla säilytysten arvo on noin 740 miljoonaa euroa.

– Danske Bankissa osakesäästötileillä olevien sijoitusten määrä vaihtelee huomattavasti. Suurin yksittäisen osakesäästötilin saldo on tällä hetkellä noin 201 000 euroa, johon ei ole voitu päästä muuten kuin erittäin tuottoisalla sijoitustoiminnalla, sillä alkupääomaa osakesäästötilille voi siirtää enintään 50 000 euroa, tuumii Danske Bank Suomen sijoitusalueesta vastaava johtaja Ville Orava.

Kotimaiset osingot verovapaasti

Keväällä monet yhtiöt maksavat osinkoja ja nyt onkin hyvä aika pohtia osakesäästötilin avaamista, jos sellaista ei vielä omista. Kotimaisten yhtiöiden osingothan ovat saatavissa ilman verorasitusta täysimääräisenä uudelleensijoitettavaksi osakesäästötilin sisällä. Kansainvälisissä osakesijoituksissa sen sijaan kannattaa huomioida mahdollinen osinkojen mahdollinen lähdevero, joka riippuu listatun yhtiön kotipaikasta

– Odotamme koronavuoden tuloksista maksettavien osinkojen kasvavan Suomessa maltillisesti ja kokonaisuudessaan osinkopotin pysyvän viime vuoden tasolla. Tulevan kevään osingonjako riippuu myös siitä, mitä yhtiöt uskaltavat maksaa, sillä kiivaimpaan yhtiökokous aikaan maalis-huhtikuussa ei todennäköisesti olla vielä selvillä vesillä koronakriisista, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen pohtii.

Osakesäästötili-asiakkaiden osinko-odotukset

Yritykset ovat korona-pandemian keskellä onnistuneet tuloksenteossaan yllättävän hyvin. Vaikka yhtiöiden liikevaihdot ovat osin tulleet alas, ne ovat onnistuneet myös sopeuttamaan kustannuksiaan. Osinkokevään voikin näin odottaa sisältävän jonkin verran myönteisiä yllätyksiä, varsinkin jos koronakriisi alkaa helpottaa ja näkymät selkeytyvät.

Suosituimmat osakkeet osakesäästötileillä ovat Fortum, Sampo, Finnair ja Nokia. Suosikkiyhtiöistä Fortum kertoi strategiapäivässään korottavansa ensi vuoden osinkoa 1,12 euroon viime vuoden 1,10 eurosta. Yhtiö on myös selvittämässä kuluttajaliiketoimintansa myymistä, joka voisi mahdollistaa jopa lisäosingon maksamisen. Toinen osakesäästötiliasiakkaiden vahva osingonmaksajasuosikki on Sampo, jonka odotamme pitävän osinkonsa viime vuoden tasolla eli 1,7 eurossa.

Muista suosikkiyhtiöistä Nokia keskeytti viime vuoden syksyllä neljännesvuosittain maksamansa osingot investoidakseen liiketoimintaansa. Nyt odotamme Nokian palaavan osingonmaksajaksi 0,09 euron osakekohtaisella osingolla. Sen sijaan neljänneltä suosikkiosakkeelta eli Finnairilta ei osinkoa odoteta lainkaan, sillä yhtiö tarvitsee tällä hetkellä kaiken pääoman liiketoimintansa jatkuvuuden varmistamiseen.