Sijoittajan loppuvuosi 2022

Laske yhteen alkuvuoden pääomatulosi eli tuotot, vuokrat, osingot, luovutusvoitot ja metsätalouden tulot. Vertaa niitä mahdollisesti realisoimiisi luovutustappioihin. Tarkista samalla viimeisimmästä veropäätöksestäsi, onko sinulla edellisiltä vuosilta vahvistettuja tappiota, joiden vähentämisoikeus on vanhenemassa. Mikäli pääomatulosi vielä tämänkin jälkeen ovat plussan puolella, voit harkita tappiollisten sijoituksiesi realisoimista. Luovutustappiot vähennetään nykyään kaikista pääomatuloista. Syntyneet luovutustappiot ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia syntymisvuotenaan ja sitä seuraavien viiden vuoden ajan syntyvistä pääomatuloista. Jos siis tiedät esimerkiksi ensi vuonna sinulle syntyvän luovutusvoittoa vaikkapa yrityksesi myynnistä, voit myös aloittaa tappioiden kerryttämisen ennakoivasti.

Vaikka uskot myymäsi osakkeen vielä tulevaisuudessa kehittyvän positiivisesti, älä osta sitä heti myynnin jälkeen takaisin. Luovutustappiota ei välttämättä pysty verotuksessa vähentämään, jos kauppa katsotaan tehdyksi vain tappion realisoimiseksi, verotussyistä. Samoin lähiomaisten väliset kaupat epälikvideillä sijoituskohteilla ovat verohallinnon suurennuslasin alla.

Tiesithän, että voitollisten arvopapereiden lahjoittaminen on myös hyvää verosuunnittelua? Lahjoittajalle ei realisoidu voittoa, ja kun lahjansaaja malttaa pitää arvopaperit omistuksessaan vähintään vuoden ajan lahjoituksesta, saa hän käyttää luovutusvoittoverotuksessa hankintahintanaan lahjaverotuksessa sovellettua, lahjoituspäivän arvoa.

Kotitalousvähennys

Palkansaajan verosuunnittelumahdollisuudet ovat rajatut. Silloin kannattaa myös pohtia, olisiko kodissa esimerkiksi pientä kunnostettavaa, jonka kustannuksista voisi saada kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennystä voi saada remonttityöstä, siivouksesta ja muusta kotitaloustyöstä sekä hoito- ja hoivatyöstä. Vähennykseen oikeuttavan työn tulee tapahtua omassa kodissa, vapaa-ajanasunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa. Asunnon omistusmuodolla ei ole merkitystä. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Jos työn suorittaja on yritys, tämän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Koska vähennys tehdään suoraan verosta, sen merkitys on suurempi kuin useimmilla muilla vähennyksillä. Huomaa, että kotitalousvähennyksen saa laskun maksamisvuonna.

Kotitalousvähennyksen voi myös saada suurempana kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön osalta sekä öljylämmityksestä luopumiseen on 3 500 euroa ja korvausprosentti 60.

Verottajan verkkosivuilta löytyy kätevä laskuri kotitalousvähennykselle: Kotitalousvähennyslaskuri 2022 - vero.fi 

Kotitalousvähennyksen voi saada otetuksi huomioon jo ennakonpidätyksessä hakemalla muutosta verokorttiin verkossa
OmaVero - vero.fi tai lomakkeella kirjallisesti. 

 

Loppuvuoden vinkki

  • Pitäisikö joulusiivous ulkoistaa tänä vuonna?