Sijoittajan loppuvuosi

  • Laske yhteen kaikki alkuvuoden aikana jo kertyneet pääomatulot: luovutusvoitot, tuotot, vuokrat, osingot ja metsätalouden tuotot. Mikäli verovuodelle jää verotettavaa pääomatuloa, siitä maksetaan veroa 30 % 30 000 euroon saakka ja tämän ylittävältä osin 34 %. Pystytkö/haluatko vaikuttaa pääomatulojen toteutuvaan määrään?

  • Onko sinulla vähentämättömiä tappioita aikaisemmilta vuosilta? Ne selviävät viime vuoden verotuspäätöksestä. Mikäli aikaisemmilta verovuosilta on jäänyt enemmän luovutustappioita kuin pääomatuloa, luovutustappiot ovat siirtyneet vähennettäväksi seuraavien viiden vuoden pääomatuloista. (Huomaa, että vähennysoikeus ei ole enää rajattu luovutusvoittojen kuittaukseen. Lisäksi mahdolliset osakesäästötilin tappiot voit vähentää pääomatuloista vasta lopettaessasi osakesäästötilin.)

  • Onko sijoituksissasi tappiollisia kohteita? Kannattaisiko ne myydä, jos voisit vähentää tappiot syntyneitä pääomatuloja vastaan? Vaikka sinulla ei tänä vuonna olisikaan pääomatuloja, mutta tiedät ensi vuonna sinulle realisoituvan pääomatuloja/luovutusvoittoa esim. yrityksen tai metsän myynnistä, voit realisoida tappiota jo tänä vuonna, ja saada tappiot siten vahvistetuiksi ja vähennettäviksi ensi vuonna.

  • Ota huomioon, että tappion tulee olla todellinen: Jos haluat pysyä myymiesi sijoituskohteiden tulevaisuuden kehityksessä mukana ja ostat samat sijoitukset välittömästi takaisin, luovutustappio ei välttämättä ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Myöskään perheensisäiset kaupat tappioiden realisoimiseksi harvoin menestyvät verotuksessa.

  • Joulun lähestyessä mieti myös joululahjoja: Lahjoittaessasi voitollisia osakkeita sinulle ei realisoidu luovutusvoittoa. Jos lahjansaaja myy osakkeet yli vuoden kuluttua lahjoituksesta, maksaa hän luovutusvoittoveroa vain lahjoituspäivän ja myyntipäivän välisestä arvonnoususta. Jos lahjoitettujen osakkeiden arvo yhdessä kolmen vuoden sisällä saatujen muiden lahjojen kanssa on vähintään 5 000 euroa, pitää lahjansaajan tehdä lahjaveroilmoitus ja maksaa lahjavero.


Eläkesäästäminen

Muistathan, että voit vähentää vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen tai PS-sopimuksen maksuja verotuksessa, ja voit tehdä maksun vaikka kertasummana loppuvuodesta? Puolisoista maksut vähentää vakuutettuna oleva puoliso, riippumatta siitä, kumpi puolisoista on ottanut vakuutuksen ja maksanut maksuja. Vähennettävien maksujen enimmäismäärä on 5 000 euroa vuodessa. (Vähennyksen enimmäismäärä on 2 500 euroa, jos työnantajasi on maksanut verovuonna sinulle ottamansa vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja.)

Maksut vähennetään pääomatuloista, eli maksuista saamasi verohyöty on pääomaveroprosentin suuruinen. Jos pääomatuloja ei ole tai ne eivät riitä maksujen vähentämiseen, vähentämättä jääneen osan perusteella annetaan 30 % suuruinen erityinen alijäämähyvitys ansiotulojen veroista. Käytännössä tämä tarkoittaa palkan tai muun ansiotulon verojen alenemista 1 500 eurolla, jos maksuja on vähintään 5 000 euroa. Elleivät verosi riitä vähennyksen tekemiseen, siirretään alijäämähyvitys puolisolle. Jos puolisonkaan verot eivät riitä erityisen alijäämähyvityksen vähentämiseen, vakuutusmaksu jää tältä osin vähentämättä, sillä vakuutusmaksujen perusteella ei vahvisteta pääomatulolajin tappiota.

Eläkesäästämisen sääntöjä on muutettu vuosien varrella, ja vähentämisoikeus vaihtelee vakuutuksen ottamisvuoden, syntymävuotesi ja eläkkeen alkamisvuoden perusteella, joten tarkista nämä.

 

Kotitalousvähennys hyödyksi

Vielä ehdit myös käyttää kotitalousvähennystä. Vähennystä voi saada remonttityöstä, siivouksesta ja muusta kotitaloustyöstä, hoito- ja hoivatyöstä sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Vähennykseen oikeuttavan työn tulee tapahtua omassa kodissa, vapaa-ajanasunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa. Asunnon omistusmuodolla ei ole merkitystä. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Jos työn suorittaja on yritys, tämän tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Koska vähennys tehdään suoraan verosta, sen merkitys on suurempi kuin useimmilla muilla vähennyksillä. Huomaa, että vähennyksen saa laskun maksamisvuonna.

Kotitalousvähennys kunnossapito- ja perusparannustyöstä on 40 %, yhteensä enintään 2 250 euroa. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisessa vähennys on suurempi, 60 %, yhteensä enintään 3 500 euroa. Kaikkiaan kotitalousvähennystä voi saada enintään 3 500 euroa, omavastuu 100 euroa.

Verottajan verkkosivuilta löytyy kätevä laskuri kotitalousvähennykselle: Kotitalousvähennyslaskuri - vero.fi

Kotitalousvähennyksen voit saada otetuksi huomioon jo ennakonpidätyksessä hakemalla muutosta verokorttiin verkossa OmaVero - vero.fi tai lomakkeella kirjallisesti.

 

Muutoksia verotukseen vuonna 2024

 

Varainsiirtoveron muutokset

Hallitus esittää, että ensiasuntojen verovapaus poistuu. Lakia sovellettaisiin sen voimaan tulosta eli 1.1.2024 lähtien. Vuonna 2023 tehdyt ensiasuntojen kaupat ovat vielä verottomia. Jos kauppakirja on allekirjoitettu viimeistään 31.12.2023, ensiasunnosta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. 

 

Asunto-osakkeiden ja arvopapereiden varainsiirtoveroa alennettaisiin 1,5 %:iin ja kiinteistöjen 3 %:iin. Uusia veroprosentteja sovelletaan takautuvasti hallituksen esityksen antamispäivästä 12.10.2023 ja sen jälkeen tehtyihin luovutuksiin. Näin ollen, jos laki hyväksytään ja tulee voimaan, ja olet maksanut varainsiirtoveroa 12.10.2023 tai sen jälkeen nykyisen varainsiirtoprosentin mukaan, verohallinto palauttaa sinulle liikaa maksamasi veron ensi vuoden puolella ilman eri hakemusta. Tarkista OmaVerossa, että Verohallinnolla on tiedossa tilinumerosi.

 

Verohallinnon sivuilla on yksityiskohtainen ohje, miten toimia varainsiirtoveron suhteen loppuvuonna tehtyjen kauppojen osalta. Asuntojen, kiinteistöjen ja arvopapereiden verokanta muuttuu − Verohallinto palauttaa loppuvuoden kaupoista liikaa maksetun varainsiirtoveron automaattisesti - vero.fi


Osakesäästötili

Osakesäästötilin talletusrajaa esitetään nostettavaksi 100 000 euroon ensi vuoden alusta. Muuten osakesäästötilin sääntely pysyy ennallaan. Asiakas voi tallettaa tilille varoja, jotka palveluntarjoaja sijoittaa asiakkaan päätöksen mukaisesti pörssiosakkeisiin tai muihin listattuihin osakkeisiin. Säästäjä maksaa sijoitusten tuotosta veroa vasta, kun nostaa varoja osakesäästötililtä.

 

Muutoksia kotitalousvähennykseen

Laillistetun fysioterapeutin antama fysioterapia ja laillistetun toimintaterapeutin antama toimintaterapia esitetään kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi töiksi. Vähennyksen voi saada verovelvollisen kotona annetusta fysioterapiasta tai toimintaterapiasta.