Korot alhaalla pitkään, mutta toistaiseksi ei muuta

Viime viikolla Yhdysvaltain keskuspankki Fed kertoi, miltä näyttää heidän sitoutumisensa uuteen keskimääräisen inflaation tavoitteeseen. Tiivistetysti keskuspankki ei halua sitoa päätöksiään mekaanisiin sääntöihin, jotka määrittäisivät kuinka suuri inflaation kiihtyminen aiheuttaisi rahapoliittista kiristystä. Ennusteissaan Fed arvioi, että ohjauskorko pysyy näillä tasoilla ainakin vuoden 2023 loppuun. Sitoutuminen korkojen matalana pitämiseen hyödyttää markkinoita, koska vaikka talous toipuisi, sijoittajien ei tarvitsisi pelätä Fedin korkojen nostoja. Markkinoilla oli kuitenkin jo odotuksia, että Fed voisi osoittaa suurempaa halua inflaation nostamiseen esimerkiksi lisäämällä tai kiihdyttämällä nykyisiä osto-ohjelmia. Koska Fed ei ilmoittanut uusista toimista, markkinat hieman pettyivät ja liikahtivat alaspäin.

Fedin kokous voi olla hyödyksi vakaan kasvun toimialoille, jotka ovat kärsineet syyskuun aikana. Uusien toimien puuttuminen tarkoittaa kuitenkin, että markkinat jäivät ilman lisätukea, mikä voi lisätä markkinoiden yleistä epävarmuutta. Epävarmuuden lisääntyminen ei perinteisesti ole paras asia arvo-osakkeille tai hyvin syklisille osakkeille. Toisaalta emme odota talouden romahtavan uudelleen, joten defensiivisiin toimialoihin ei myöskään kannata kiinnittää huomiota liikaa. Tämä tarkoittaa, että vakaan kasvun teknologia- ja internet-osakkeet voivat yhä houkutella, vaikka lyhyellä aikavälillä ne voivat laskea lisää, koska arvostustasot olivat nousseet niin korkeiksi. Pidemmällä tähtäimellä teknologiaosakkeet voivat kuitenkin edelleen ylisuoriutua.

Ostopäällikköindeksit kertovat talouden tilasta

Tärkeät alustavat syyskuun ostopäällikköindeksit (PMI:t) julkaistaan tällä viikolla. Kesän aikana globaali talous toipui, mikä on tukenut osakkeita ja muita riskisiä omaisuusluokkia. Syyskuun aikana talousluvut eivät kuitenkaan ole yllättäneet ylöspäin samalla lailla kuin kesällä nähtiin. Vähemmän positiiviset talouslukuyllätykset voivat nostaa kysymyksiä talouden toipumisen vauhdista ja laskea ensi vuoden kasvuodotuksia. Ostopäällikköindeksit ovat eteenpäin katsovia ennakoivia indikaattoreita, joten niitä seurataan tarkasti.

Lisäksi kun Fed ei toimittanut lisäelvytystä, sijoittajien huomio on entistä tarkemmin siinä, kuinka taloudessa menee. Äärimmäisen elvyttävä keskuspankkien rahapolitiikka on ollut tänä vuonna markkinoille valtava tuki. Tämä on kuitenkin jo kaikkien tiedossa, ja matalan korkotason jatkuminen pitkään on jo hinnoiteltu markkinoille. Tämä tarkoittaa, että rahapolitiikka ei ole ainakaan lähiaikoina marginaalisena markkinoiden lisätukena. Hyvien uutisten täytyykin tulla muualta, jotta markkinoiden volatiliteetti laskisi. Avainasemassa ovat talouden tunnusluvut ja lyhyellä tähtäimellä tällä viikolla julkaistavat ostopäällikköindeksit.