Sijoitusvakuutukset ja Kapitalisaatiosopimukset

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut.

Vakuutussäästämisen valikoimastamme löydät ratkaisut omaa elämääsi ja läheisiäsi varten. Private vakuutusratkaisuihin voi liittää laajan valikoiman sijoituskohteita.


Private Sijoitusvakuutus

Private Sijoitusvakuutus on yksityishenkilöille tarkoitettu sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus.

Sijoitusvakuutus sopii hyvin sekä omasta että läheisten taloudellisesta turvasta huolehtimiseen, pitkäaikaiseen sijoittamiseen ja omaisuuden siirtämiseen jälkipolville. Sijoitusvakuutus sisältää henkiturvan, jonka edunsaajamääräyksellä henkivakuutuskorvauksen voi kohdistaa haluamilleen tahoille.

Sijoitusvakuutus on verotuksellisesti helppo sijoitusmuoto. Sijoitusvakuutusta verotetaan kokonaisuutena, joten eri sijoituskohteiden tuottamat luovutusvoitot, osingot ja korot voidaan vakuutuksen sisällä sijoittaa uudelleen ilman verovaikutuksia. Laskennallista tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan tuotto ja sen verotus realisoituu vasta säästöjä nostettaessa. Veron osuus kasvattaa sijoituksen tuottoa näin mahdollisimman pitkään. Sopimuksen tuotto on yksityishenkilöille veronalaista pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero 30 – 34 %.

Jos vakuutussäästöjä nostetaan useammassa erässä, nostettavasta säästöstä katsotaan veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka nostohetkellä vastaa tuoton osuutta koko vakuutussäästön määrästä. Sopimuksesta nostetusta tuotosta voi vähentää muista sijoituksista tai muun omaisuuden luovutuksesta syntyneitä luovutustappioita, ellei niitä ole vähennetty jo luovutusvoitoista.

Sopimuksen sisällä tehdyt sijoituskohteiden vaihdot tai tuotonmaksut eivät edellytä niiden ilmoittamista yksityishenkilön veroilmoituksessa eikä vakuutussopimus kuulu veroilmoituksessa ilmoitettaviin varoihin.


Private Kapitalisaatiosopimus

Private Kapitalisaatiosopimus on yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettu sijoitussidonnainen kapitalisaatiosopimus.

Kapitalisaatiosopimus sopii sijoittajalle, joka arvostaa sijoittamisen vaivattomuutta ja haluaa joustavan varojen hoitosopimuksen sijoittamiseen.

Kapitalisaatiosopimusta verotetaan kokonaisuutena, joten eri sijoituskohteiden tuottamat luovutusvoitot, osingot ja korot voidaan vakuutuksen sisällä sijoittaa uudelleen ilman verovaikutuksia. Laskennallista tuottoa ei veroteta vuosittain, vaan tuotto ja sen verotus realisoituu vasta säästöjä nostettaessa. Veron osuus kasvattaa sijoituksen tuottoa näin mahdollisimman pitkään.

Jos vakuutussäästöjä nostetaan useammassa erässä, nostettavasta säästöstä katsotaan veronalaiseksi pääomatuloksi se suhteellinen osa, joka maksuhetkelkellä vastaa tuoton osuutta koko vakuutussäästön määrästä. Sopimuksen tuotto on veronalaista tuloa yrityksille ja yhteisöille. Yksityishenkilöille tuotto on veronalaista pääomatuloa, josta peritään pääomatulovero (30-34 %:a). Kunnille, seurakunnille ja yleishyödyllisille yhteisöille sopimuksen tuotto on yleensä verovapaata tuloa. Sijoitussidonnainen tuotto verotetaan yleensä vasta kun se on nostettu. Sopimuksen sisällä tehdyt sijoituskohteiden muutokset eivät realisoi verotusta eli sopimus kirjanpidollisesti yksinkertainen ja vaivaton tapa sijoittaa.

Sopimusajan päättyessä sopimuksen säästösumma maksetaan sopimuksen ottajalle.Vakuutuksen myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (Mandatum), joka vastaa vakuutuksesta. Danske Bank toimii Mandatumin asiamiehenä. Finanssivalvonta valvoo vakuutusedustusta. Tämä ei ole täydellinen selvitys sijoitusvakuutuksesta, kapitalisaatiosopimuksesta tai verotuksesta. Tutustu myös tuoteselosteeseen ja vakuutussopimuksen, kapitalisaatiosopimuksen sekä niihin liitettävissä olevien sijoituskohteiden esitteisiin, ehtoihin ja hinnastoihin.

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.