Tilastokeskuksen tänään julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan Suomen työttömyysaste oli 7,9 prosenttia joulukuussa kun se vuosi sitten oli 9,2 prosenttia. Kausivaihteluita tasoittava työttömyyden trendilukema oli 8,6 prosenttia. Koko vuoden 2016 keskimääräinen työttömyys laski 8,8 prosenttiin kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia. Työttömyyden lasku yhdistettynä yleisen taloustilanteen piristymiseen onkin vuoden 2016 parhaimpia talousuutisia. Erityisesti nuorisotyöttömyyden lasku ilahduttaa, toteaa Danske Bankin ekonomisti Henna Mikkonen. Suomen taloudessa nähty pitkittynyt taantuma on iskenyt erityisesti nuoriin ja nuorten tulostason kehitys on jäänyt jälkeen muista ikäluokista.

Yhdeksi suurimmista haasteista Mikkonen nostaa pitkäaikaistyöttömien suuren määrän. Vuonna 2016 saavutettiin kyseenalainen ennätys, kun pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä nousi yli 37 prosenttiin. Mitä pidempään ihminen on työttömänä, sitä vaikeampi hänen on jatkossakaan työllistyä vaikka taloustilanne paranisikin. Tämä on haaste kansantalouden, valtiontalouden sekä yksilöiden itsensä kannalta. Myös työllisyysasteen nousu on ollut valitettavan hidasta. Työllisyysaste vuonna 2016 oli keskimäärin 68,7 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 68,1 prosenttia. Erityisesti miesten työllisyysaste nousi vuonna 2016. Hallituksen 72 % tavoite vaikuttaa edelleen kaukaiselta haaveelta. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen työllisyysaste on selvästi muita maita alhaisempi, joten 72 % tavoitekaan ei ole pitkällä tähtäimellä kovin kunnianhimoinen.

Alueelliset erot työttömyydessä ovat suuria. Korkeinta työttömyys oli vuoden 4. neljänneksellä Pohjois-Karjalassa (15,1 %) ja Kainuussa (12,7 %). Sen sijaan Pohjanmaalla (3,6 %) sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla (molemmissa 5,3 %) työttömyystilanne oli selvästi valoisampi. Työttömyys on laskenut valtaosassa maakuntia vuodentakaisesta. Pohjois-Karjala on ikävä poikkeus, sillä siellä työttömyys on 5,7 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin vuosi sitten.

”Yksityisen sektorin työpaikat ovat lisääntyneet viimeisen vuoden aikana. Julkisella sektorilla sen sijaan työllisten määrä vähenee” Henna Mikkonen toteaa. Toimialoittain tarkasteltuna rakentaminen ja tukkukauppa ovat palkanneet lisää väkeä kun maataloudessa ja autojen tukkukaupassa työllisten määrä on vähentynyt vuodentakaisesta. Danske Bankin ekonomistit ennustavat Suomen työttömyysasteen jatkava laskuaan lähestyen pikku hiljaa 8 %:ia vuoden edetessä.

Lähteet:
http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/2016/12/tyti_2016_12_2017-01-24_tie_001_fi.html
Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.