Samaan aikaan tuonti nousi 9 prosenttia eli liki 4,9 miljardiin. Kokonaisuudessaan vienti on kasvanut kuluvan vuoden aikana 16 prosenttia. Tavaravienti kasvoi useimmilla keskeisillä markkina-alueilla. Erityisen vahvaa kasvu oli euroalueelle, jonne suuntautuva vienti nousi lähes 32 prosenttia edellisestä vuodesta. Ainoastaan Yhdysvaltoihin ja Isoon-Britanniaan vienti laski hieman. Kasvua kertyi laajasti eri tavararyhmistä.  Erityisen voimakkaasti nousi tuttuun tapaan henkilöautojen viennin kohdalla, jossa Uudenkaupungin autotehdas kiritti kasvua.

Vahvat kasvuluvut kertovat talouden syklisen toipumisen jatkumisesta syksyllä. Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan ulkomaankaupan kehitys oli odotusten mukaista. Kuluvasta vuodesta onkin tulossa lähes varmasti vientiteollisuudelle paras vuosi pitkiin aikoihin. Suurten laivatoimitusten puuttumisen takia koko kolmannen neljänneksen vienti saattaa toki jäädä hieman toisesta neljänneksestä. Kasvua tulee silti laaja-alaisesti eri toimialoilta ja markkina-alueilta, mikä kertoo talouskasvun olevan luotettavalla perustalla. Vienti on noussut myös vuoden jokaisena kuukautena eli kasvu ei perustu yksittäisiin isoihin toimituksiin, vaan tulee monen tekijän summana. Kasvua tukee sekä maailmantalouden kysyntä että kotimaan parantunut kustannuskilpailukyky

Elokuun vientiluvut vastaavat luottamuskyselyistä saatuja vahvasta suhdanteesta kertovia tunnelmia.. Subjektiivisissa kyselytutkimuksissa erityisesti kuluttajien luottamus on ollut huipputasolla ja elokuun osalta yritysten toteutuneisiin euromääriin perustuvat vientiluvut toteuttavat nämä lupaukset varsin mukavasti, toteaa Appelqvist.

Lähteet:

http://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-ennakkotilasto-elokuussa-2017

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.