Danske Bankin teettämän tutkimuksen mukaan pohjoismaiset johtajat pitävät suomalaisia miellyttävinä kauppakumppaneina. Ainoastaan ruotsalaisia pidettiin vähemmän haastavina kumppaneina kaikista pohjoismaalaisista yrityksistä. Kansainvälistymisen suurimpina kimmokkeina suomalaiset yritysjohtajat näkivät ympäristösäännökset, uuden teknologian sekä kilpailijoiden käytöksen.

Tutkimuksen mukaan haastavin ilmasto kansainväliselle yhteistyölle löytyy Tanskasta. Ruotsalaisten, norjalaisten ja suomalaisten mielestä tanskalaiset ovat haastavimpia kauppakumppaneita, kun taas tanskalaisten mielestä norjalaiset ovat hankalia yhteistyökumppaneita. Suomalaisten yrittäjien mielestä haastavimmat kumppanit löytyvät Tanskasta (18 %) ja Norjasta (16 %). Ruotsalaisista suomalaisilla ei sen sijaan ollut pahaa sanottavaa: ainoastaan kolme prosenttia vastanneista piti asiointia ruotsalaisten kanssa haastavana.

Ruotsalaisista vastaajista 10 prosenttia piti kaupankäyntiä suomalaisten kanssa hankalana, norjalaisilla vastaava prosentti oli kahdeksan ja tanskalaisilla 11. Suomalaiset olivat pohjoismaalaisista toiseksi miellyttävimpiä heti ruotsalaisten jälkeen. 

- Tutkimuksen tulokset ovat erinomainen viesti suomalaisille yrittäjille. Pohjoismaiden välinen yhteistyö on hyvillä kantimilla ja suomalaisia toimijoita arvostetaan, Danske Bankin yritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Leena Vainiomäki kertoo.

Danske Bankin teettämässä tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten yritysjohtajien kokemuksia ja näkemyksiä kansainvälistymisestä. Tutkimusta varten haastateltiin 800 yritysjohtajaa Tanskasta, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta kesän 2016 aikana. Vastaajayritysten koko vaihteli 20 hengen yrityksistä yli 1000 henkilöä työllistäviin yrityksiin.

Pohjoismaiset yrittäjät pitävät suurimpina vaikuttajina kaupankäyntiin oman maan rajojen ulkopuolella uutta teknologiaa, ympäristösäännöksiä sekä digitalisaatiota. Suomalaisyrittäjien suurimmat vaikuttajat ovat ympäristösäännökset (38 %), uusi teknologia (34 %) sekä kilpailijoiden ja vertaisten käytös (31 %). Digitalisaation nosti suurimmaksi vaikuttimeksi 23 % suomalaisista vastaajista.

Kaikkiaan puolet tutkimukseen vastanneista yrityspäättäjistä suunnittelevat hakevansa kasvua ulkomailta tulevaisuudessa. 

- Tässä hitaan kasvun taloustilanteessa yritysten on pakko kääntää katseet ulkomaille, mikäli kasvu kiinnostaa. Kannustamme yrittäjiä olemaan rohkeita, ja autamme mielellämme kansainvälistymisessä. Pohjoismaat – Tanska, Norja, Ruotsi ja Suomi – ovat Danske Bankin kotimarkkinaa, joten meille on luontevaa olla avuksi missä tahansa niistä. Lisäksi toimimme yhteensä 15 maassa ja pystymme sparraamaan, mitä missäkin kannattaa huomioida, sanoo Leena Vainiomäki.