Laajempi sijoittajapohja, rahoitusstrategisen näkyvyyden lisääntyminen, kiinteämmät sidosryhmäsuhteet ja yrityksen uuden liiketoiminnan vauhdittaminen ovat pääasiallisia vetureita vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun suosiolle, toteaa Climate Bonds Initiativen (CBI) teettämä tuore Green Bond Treasurer -tutkimus.

– Tutkimus todentaa sen, minkä käytännössä olemme havainneet: Vihreistä joukkovelkakirjalainoista puhutaan julkisuudessa perinteisiä instrumentteja enemmän, ja niiden nauttima myönteinen sijoittajahuomio on jatkuvasti kasvamaan päin. Laajempi sijoittajapohja lisää liikkeeseenlaskijoille tiettyä toimeenpanovarmuutta, myös volatiileissa markkinaolosuhteissa, ja tuo myös joustavuutta esimerkiksi velkakirjan eräpäivän valintaan. Läpinäkyvyys ja vihreys lisäävät sijoittajien mielenkiintoa, ja kasvanut kysyntä puolestaan vaikuttaa usein myönteisesti hintatasoon, toteaa Jenni Tuomaala, Danske Bankin Suomen velkapääomamarkkinatransaktioista vastaava johtaja.

– Vihreisiin joukkovelkakirjoihin sijoittavat sijoittajat ovat perinteisesti myös hyvin pitkäjänteisiä ja kauaskatseisia toiminnassaan. He ovat aidon kiinnostuneita, mihin joukkovelkakirjalainalla kerättyjä varoja käytetään ja miten niiden käytöstä raportoidaan, ja käyvät siksi aktiivista dialogia liikkeeseen laskevien yhtiöiden kanssa niin markkinointi- kuin juoksuaikavaiheessakin, Tuomaala jatkaa.

Tutkimuksen mukaan monet yritykset kokivat vihreät joukkovelkakirjalainat välineeksi konkretisoida ja näyttää todeksi jo olemassa olevat vastuullisuustavoitteensa. Rahoitusjärjestely vihreän rahoitusstrategian osana sitoo yhtiön myös tällä tavalla esimerkiksi ympäristötavoitteisiin ja tekee tavoitteiden saavuttamisen seurannasta strukturoidumpaa. Toiset liikkeeseenlaskijat puolestaan kertovat vihreän emission itsessään olleen sysäys uudelle kestävän kehityksen tavoitteet täyttävälle toiminnalle organisaatiossa ja jopa synnyttäneen uusia, vihreitä liiketoiminnallisia aihioita.

Danske Bank -konserni on Pohjois-Euroopan suurin vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Vihreät joukkovelkakirjat mahdollistavat vihreät ja kestävyystavoitteisiin sidotut lainat. Vuoden 2019 aikana myönsimme joukkovelkakirjojen avulla yritysasiakkaillemme yli 930 miljoonan euron arvosta vihreitä lainoja hankkeisiin, joiden ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 532 000 tonnia.

Tutustu koko tutkimukseen täältä.