Ennakoivalla taloussuunnittelulla tuotetaan yritysjohdolle tietoa ja näkemystä lähivuosien toiminnan suunnittelun avuksi. 

Erityisesti silloin, kun yrityksessä ollaan päivittämässä tai uusimassa pidemmän aikavälin strategialinjauksia, erilaisten skenaarioiden mallintaminen antaa hyvää näkemystä yrityksen kyvyistä kehittää toimintaansa haluttuun suuntaan tai toteuttaa suunnitteilla olevia hankkeita.
 
– Tyypillisimpiä tilanteita, joissa olemme olleet asiakkaan apuna ovat olleet suuret investointihankkeet, yritysostot ja juuri edellä mainitut strategiasuunnitteluun liittyvät hankkeet, kertoo Tomi Pitkänen, Danske Bankin Corporate Advisory -palvelusta vastaava johtaja.

Tyypillisesti tämä tarkoittaa yritysjohdon kanssa keskusteltavien tulevaisuudenkuvien mallintamista muutamaan skenaarioon, joiden kunkin vaikutusta yrityksen talouteen voidaan tarkastella jouhevasti. 

Skenaariotarkastelu auttaa:

  • arvioimaan taloudellisten resurssien riittävyyttä eri kehityspoluilla
  • tunnistamaan uusia toimintamahdollisuuksia
  • havaitsemaan investointitarpeet
  • parantaa muutosvalmiutta

Hyvin usein tällaiset katselmukset ovat iteratiivisia prosesseja, joissa asteittain saavutetaan riittävä tarkkuus päätöksentekoa varten.

Kiinnostuitko? Kysy lisää omalta asiakasyhteyshenkilöltäsi tai jätä yhteydenottopyyntö.