cc13db5a-00090254-67716a8f


Lamor on Porvoossa sijaitseva globaalisti toimiva perheyritys, jonka juuret ovat itäuusimaalaisessa varustamoalassa. Lamorin kasvutarina lähtee liikkeelle jo 1980-luvulta, jolloin perheyhtiön silloinen johto kaukonäköisinä ymmärsi, ettei varustamoliiketoiminta takaa tulevaisuuden kannattavaa kasvua. Uusi suunta löytyi ympäristönsuojelusta ja Itämeren öljyvahinkoihin varautumisesta.

Yhtiön liiketoiminnan ytimeksi muotoutui tarjota yksinkertaisempia ja tehokkaampia teknisiä ratkaisuja öljyvuotojen ja muiden ympäristöhaittojen torjuntaan - syntyivätpä ne missä päin maailmaa tahansa.

”Öljyvahinkoihin halutaan varautua ympäri maailmaa. Ja kun yritystä haluttiin kasvattaa, kasvua haettiin ulkomailta”, Lamorin toimitusjohtaja Mika Pirneskoski toteaa.

Kasvua onkin sittemmin rakennettu pitkäjänteisesti. Alkuvuosina liiketoimintaa laajennettiin uusiin maihin akuuttien torjuntahankkeiden myötä, nyttemmin laajentumisen ajurina on yhä useammin ennaltaehkäisevä varautuminen mahdollisiin tuleviin vahinkoihin. Tänään Lamor toimii jo 104 maassa ja täyttää jo noin 40 prosenttia maailman öljyntorjuntamarkkinoiden tarpeista.

Pankkikumppanilla on ollut merkittävä rooli liiketoiminnan laajentamisessa uusiin maihin.

”Liiketoiminnan aloittaminen uudessa maassa maksaa noin 3 miljoonaa euroa. Olemme jokaisen kasvuaskeleen kohdalla yhdessä pankin asiakasvastuuhenkilön kanssa miettineet, minkälaisilla rahoitusinstrumenteilla kasvu voidaan rahoittaa, ja miten se on järkevä toteuttaa siten, että riskit pysyvät hallinnassa ja yhtiön investointikyky säilyy”, Pirneskoski sanoo.

Tänään Lamorista ja sen yhteistyöverkostosta löytyy tarvittava osaaminen ja kalusto, olivatpa kyseessä sitten arktisen alueen öljyvahingot, teollisuuden jätevedenpuhdistamot Euroopassa tai vaarallisten jätteiden käsittely Etelä-Amerikassa.

”Olemme tehneet perustamisesta asti töitä maailman merien puhdistamiseksi. Nyt olemme laajentaneet toimintaamme myös vaarallisten jätteiden käsittelyyn ja jätehuoltoon.”

Tieto siitä, että pankin asiakasvastuuhenkilö, ja hänen kauttaan myös laaja asiantuntijatiimi, on aina tarpeen vaatiessa käytettävissä, tuo varmuutta päätöksentekoon.

”Tiedän, että minulla on aina tarvittaessa pankin laaja asiantuntijatiimi käytössäni. Se tuo minulle taloudellisen mielenrauhan katsoa muutaman vuoden päähän tulevaisuuteen ja tehdä investointipäätöksiä perustuen niihin tietoihin, mitä minulla tällä hetkellä on”, Pirneskoski päättää.

Onko yritykselläsi kasvuhanke, jonka rahoituksesta haluaisit keskustella? 

Ota yhteyttä