720c2a14-00090254-7e21093a

 

Millä sitten oikeastaan on merkitystä, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillitsemisestä?

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne totesi, että ilmastokriisin ratkaisemiseen tarvitaan kaikkien, niin yritysten, rahoitussektorin kuin poliittisten päättäjien yhteistoimintaa – sekä kansallisella että globaalillakin tasolla. Hän korosti kuitenkin yritysten vastuunkantoa ja kyvykkyyttä aktiiviseen vaikuttamiseen ilmastonmuutoksen hillitsemisemiseksi

 Yrityksillä on merkittävä rooli, myös poliittisessa päätöksenteossa, koska yrityksillä on paljon osaamista ilmastoasioissa ja siksi merkittävä asiantuntijarooli.

Keskustan kansanedustaja Eeva Kalli muistutti, että kunnianhimoisimmalta vaikuttava ilmastopolitiikka ei aina ole vaikuttavinta. Ilmastonmuutoksen toimien tulee olla sellaisia, että kansalaisten on ne helppo hyväksy,ä eivätkä ne saa liiaksi vaikeuttaa ihmisten arkea tai yritysten toimintaa.

 Uunituore Euroopan komission kaavailema Fit for 55 -ilmastopaketti on käännettävissä mahdollisuudeksi Suomen kaltaisessa korkean osaamisen maassa. Meidän tulee varmistaa suomalaisten yritysten toimintaympäristön toimivuus. Se on ilmastoteko koska suomalaiset yritykset ratkovat ilmasto-ongelmaa.

Kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola Helsingin Yliopistolta peräänkuulutti, että vaikka toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi kasvattavatkin kustannuksia, julkisessa keskustelussa monesti unohdetaan se tosiseikka, että todelliset kustannukset syntyvät niistä riskeistä, joita kohtaamme, mikäli toimia hillitsemiseksi ei tehdä.

 On tärkeää muistaa, että ilmasto tulee muuttumaan joka tapauksessa. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomat riskit maksavat myös ja jos emme tee jotain, yritykset tulevat kohtaamaan mittavia riskejä.

Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström puolestaan korosti energia-alan roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa: alan keskeinen tavoite on sekä sähkön- että lämmöntuotannon saattaminen hiilineutraaliksi. Myös asiakkaiden omaa energiatehokkuutta helpottavien ratkaisujen tuottaminen ja sähköisen liikenteen infrastruktuurin rakentaminen ovat energia-alan prioriteetteja. Weckström korosti ylipäänsä yritysten ja yritysten investointipäätöksien roolia ilmastotavoitteiden saavuttamisen ajurina:

 Käytännössä energiakäännös vihreämpään suuntaan saadaan aikaiseksi investointien avulla.

Yksi vaikuttavimmista keinoista ilmastonkriisin ratkaisemiseksi on vaikuttaa rahavirtoihin ja suunnata niitä kestävästi linjaa Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

 Pankkien rahoituspäätöksillä on ratkaiseva merkitys. Tarjoamme yrityksille vihreää rahoitusta, joka on kohdennettu asiakkaidemme sellaisiin hankkeisiin, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön.

 Vielä laajempi vaikutus on sillä, että vuonna 2023 Danske Bankilla tulee olemaan mittaristo, jolla ohjaamme koko yrityslainakantaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisilla ilmastomittareilla. Näiden mittareiden avulla arvioimme, minkälainen liiketoiminta on tulevaisuuden kannalta tuettavaa.

Keskustelun päätteeksi kaikki keskustelijat yhtyivät mielipiteeseen, ettei ilmastonmuutoksen hillitsemisessä onnistuta ilman sektoreiden ja toimijoiden yhteistyötä. Ja vaikka ne vaikuttavimmat toimet löytyvätkin yritysten ja rahoittajien keinovalikoimasta, myös jokaisen omilla henkilökohtaisilla kestävillä valinnoilla on merkitystä. Ne muokkaavat viime kädessä asenteita ja saavat meidät kestävien arjen valintojen lisäksi myös vaikuttamaan päättäjien päätöksentekoon.

Danske Bankin SuomiAreena-keskustelutilaisuudessa 15.7. klo 9 mielipiteitä olivat vaihtamassa vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne, keskustan kansanedustaja Eeva Kalli, Helsingin Yliopiston kaupunkiympäristöpolitiikan professori Sirkku Juhola, Helen Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström ja Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Danske Bank SuomiAreenassa

Paneelikeskustelu: Ilmastonmuutoksen hillitseminen – mikä siihen vaikuttaa?

Samu Slotten blogi: Tiekartta nollapäästötavoitteen saavuttamiseen

Katso paneelikeskustelumme tallenne SuomiAreenan sivuilla.