Muutoksella haluamme lisätä asiakkaidemme tietoisuutta valuutanvaihtoa sisältävien palveluidemme hintarakenteesta. Tällaisia palveluita ovat mm. ulkomaan maksuliikenne eri valuutoissa ja suorat valuuttakaupat. Lisäksi siirtymä reaaliaikaisiin markkinakursseihin on tärkeä tukijalka jatkuvalle kehitystyöllemme kohti parempaa digitaalista palveluvalikoimaa helpottamaan asiakkaidemme arkea.

Muutos ei vaadi toimenpiteitä asiakkailtamme.

Mikä on valuutan reaaliaikainen markkinakurssi?

Valuuttakurssit vaihtelevat markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Reaaliaikainen markkinakurssi (spot-kurssi) on valuutanvaihdon tapahtumahetken hinta markkinoilla.

Mikä on valuuttakaupan marginaali?

Valuuttakaupan marginaali on pankin valuutanvaihdosta perimä kustannus. Se on valuutan markkinakurssiin tekemämme prosentuaalinen vähennys (asiakkaan myydessä euroja ja ostaessa ulkomaista valuuttaa) tai lisäys (asiakkaan ostaessa euroja ja myydessä ulkomaista valuuttaa).

Mikä muuttuu?

  • Nykytilanteessa listakurssit päivitetään kolmesti päivässä. Vaihdetuimpien valuuttojen kurssit ilmoitetaan listakursseina (myynti- ja ostokurssit), jotka ovat voimassa alle 40.000 EUR suuruisissa maksuissa. Listakurssit ovat sisältäneet valuuttakaupan marginaalin.
  • Jatkossa 40.000 euron raja poistuu ja listakurssit korvataan hinnoittelulla, jonka perustana on reaaliaikainen markkinakurssi sekä siitä laskettava valuuttakaupan marginaali.
  • Uudessa mallissa vaihdetuimmat valuutat jaetaan kolmeen ryhmään, joilla kullakin on oma, prosentteina ilmoitettu valuuttamarginaalinsa.

Muutos ei koske

  • Maksukortin käyttöä eri valuutassa; kuten käteisnostot tai maksut ulkomailla tai kansainvälisillä nettisivuilla
  • Käteisen valuutan vaihtoa, esimerkiksi ulkomaanmatkan yhteydessä

Uudet valuuttamarginaalimme löydät täältä.

Lisätietoja saat asiakaspalvelusta tai Danske Bank Suomen FX myynnistä (puh: 010 513 8820).