Likviditeettiennusteiden laatiminen on keskeistä kaikessa liiketoiminnassa yrityksen koosta riippumatta. Yrityksen tulisi olla varma, että se suoriutuu velvoitteistaan, kuten palkanmaksusta, toimittajamaksuista sekä veronmaksusta ajallaan. Lisäksi yrityksen pitäisi pystyä määrittelemään, kuinka paljon likviditeettiä se tarvitsee operatiivisen toiminnan pyörittämiseen.

– Ennusteiden luominen mahdollistaa eri skenaarioiden vaikutuksen visualisoinnin, ei pelkästään suunnittelemalla odotettua, vaan myös valmistamalla yritystä odottamattomiin. Mitä tapahtuu, jos menetät suurimman asiakkaasi? Miten valuuttakurssien vaihtelut ja kohonneet raaka-ainekustannukset vaikuttavat sinuun? sanoo Aki Niinistö, Danske Bankin Cash Management -tiimin vetäjä.


Tilapäisissä rahoitustarpeissa yksinkertaisin ratkaisu voi olla hakea uutta luottolimiittiä tai korotusta nykyiseen luottolimiittiin. Yritys voi myös sopia maksujen lykkäämisestä tavarantoimittajille tai pyrkiä järjestelemään likviditeettiä sekä resursseja muualta liiketoiminnasta. Mikäli yrityksen likviditeettiennuste osoittaa pitemmän aikavälin rahoitustarvetta, voi yritys harkita esimerkiksi lisärahoituksen hakemista pankista tai tehdä toimenpiteitä käyttöpääoman osalta, kuten neuvotella maksuehdoista asiakkaiden ja toimittajien kanssa tai etsiä muita vaihtoehtoisia rahoitustapoja.

Luomalla ennusteita odotettavissa olevista kassavirroista yritys pystyy tunnistamaan varhaisessa vaiheessa likviditeettitarpeet ja valuuttariskit sekä tehdä tämän tiedon pohjalta päätöksiä näiden riskien rajaamiseksi ja korkokustannusten optimoimiseksi. 

Lue, miten voimme auttaa kassavirtaennusteiden laatimisessa

Tarjoamme nyt kassavirtaennustetyökaluun 3 kuukauden ilmaisen kokeilujakson (norm. 79 eur/kk sisältäen kaksi käyttäjää).

Tutustu kassavirtaennustamisen työkaluun