Danske Bank haluaa olla taloyhtiösi luotetuin taloudellinen kumppani sen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Riittävä ennakointi asunto-osakeyhtiön talouden suunnittelussa varmistaa taloyhtiölle hyvät työkalut asuntojen arvon ja asumisviihtyvyyden säilyttämiseen. Oikea-aikaiset ja hyvin suunnitellut peruskorjaukset myös lyhentävät usein myyntiaikoja. 

Peruskorjausten huolellinen suunnittelu ja toteutus ovat merkittävässä roolissa kiinteistön pitkäikäisyyden ja sen myötä kestävän kehityksen edistämisessä. Energiatehokkaat ratkaisut pienentävät energiankulutusta ja asumismukavuutta pitkässä juoksussa. Samalla asumiskustannukset ja vastikkeen määrä pysyvät maltillisina. 

 

Peruskorjausten suunnittelu ja ajoitus

Taloyhtiön peruskorjaukset ovat usein monivaiheisia ja pitkäkestoisia hankkeita, joiden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Mitä aiemmin esimerkiksi rahoituksen ja korjausten ajoituksen miettiminen on otettu mukaan suunnitteluun, sitä varmemmin myös toteutus sujuu onnistuneesti ja ilman viivästyksiä.

Peruskorjausten suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon asunto-osakeyhtiön koko elinkaari, ja tehdä kunnossapitosuunnitelma pitkän aikavälin tarpeet huomioiden. Näin voidaan varautua myös tuleviin korjaus- ja rahoitustarpeisiin ajoissa sekä varmistaa kiinteistön pitkäikäisyys. Lisäksi kannattaa muistaa hankkeen resurssitehokkuus ja pyrkiä löytämään sekä ekologisesti että taloudellisesti kestävimmät ratkaisut. Kestävät ratkaisut lisäävät rakennuksen energiatehokkuutta, toimivuutta, asumisviihtyisyyttä sekä edistävät arvon säilymistä.

Erityisen tärkeää on jo hankesuunnitteluvaiheessa huomioida teknisten ratkaisujen ja korjausten laajuuden lisäksi rahoituksen toteuttaminen. Hyvä suunnittelu pitää asumisen kustannukset tasaisena, jolloin vältytään yllättäviltä kustannuspiikeiltä. 

 

Peruskorjaushankkeen kilpailutus

Kun hankkeen tekniset ja taloudelliset yksityiskohdat on määritelty, on tärkeää kilpailuttaa peruskorjauksia toteuttavat rakennusliikkeet. 

Rakennusliikkeen valinnassa on syytä kiinnittää huomiota laatuun ja tekijöiden pätevyyteen. Mahdollisesti epäonnistuneiden hankkeiden ja virheiden korjaus jälkikäteen voi tulla hyvinkin kalliiksi. Hyvin suunniteltu ja laadukkaasti toteutettu peruskorjaus sen sijaan tasaa pitkän välin asumiskuluja, ylläpitää asuntojen arvoa ja lisää asumisviihtyvyyttä. 


Rahoitusratkaisuja suuriin ja pieniin hankkeisiin

Tarjoamme taloyhtiöllenne monipuolisen rahoituspalvelu- ja tuotevalikoiman. Siksi meillä toimii ammatti-isännöinnissä olevien taloyhtiöiden pankkipalvelutarpeisiin erikoistunut taloyhtiötiimi. Sinä voit keskittyä olennaiseen – elämään sellaista elämää, josta olet haaveillut.


Lainatarjouspyynnöt, lainamuutokset ja osakaslyhennykset

Lähetä tarjouspyyntö

Lue vinkit hyvään tarjouspyyntöön