Valuuttasuojaus

Vientiä ja tuontia harjoittavalle yritykselle valuuttakurssien muutokset saattavat olla riskitekijöitä. Yrityksen kannattaa pohtia seuraavia kysymyksiä: minkä valuuttojen kurssimuutoksille yritys altistuu ja millä tavalla valuuttojen heilahtelut vaikuttavat yrityksen tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan. Valuuttariskien hallinta on tärkeää ja valuuttasuojaustuotteilla pystyt suojautumaan kurssiheilunnalta joustavasti. 

Onko yrityksellä suojauspolitiikkaa?

Voimme auttaa yritystäsi luomaan yrityksesi tarpeisiin ja riskiprofiiliin soveltuvan suojauspolitiikan. Autamme tunnistamaan ja mittaamaan yrityksesi valuuttariskejä, jotta yrityksessä saadaan yleiskuva yhtiöön kohdistuvien valuuttakurssimuutosten vaikutuksista. Autamme rakentamaan suojausstrategiaa ja esitämme yrityksesi valuuttariskin hallitsemiseen soveltuvia toimenpiteitä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Valuuttasuojaamisen perusteet

Mistä tiedät kohdistuuko yrityksen liiketoimintaan valuuttariskiä? Mikä on valuuttatermiini ja valuuttaoptio? Tutustu valuuttasuojaamisen perusteisiin katsomalla Valuuttakoulun ensimmäisen osan jaksot.

Katso valuuttasuojaamisen perusteet

Kuinka suojaat yrityksesi valuuttariskiltä?

Milloin ja kuinka laajasti on syystä suojautua? Mikä suojausinstrumentti sopii kulloiseen markkinatilanteeseen parhaiten? Valuuttakoulun toisessa osassa opit ymmärtämään syvällisemmin suojaustrategian ja -instrumentin valintaa.

Katso kuinka valitset oikeat suojausinstrumentit ja strategian

Valuuttamarkkinoilla kurssimuutokset

tuovat riskejä

Kun yrityksesi käy ulkomaankauppaa, muulla kuin omalla paikallisella valuutallasi, muodostuu yrityksellesi valuuttamääräistä kassavirtaa ja siksi usein valuuttariskiä.

Valuuttamarkkinoilla voi tapahtua suuria muutoksia lyhyessäkin ajassa. Valuuttakurssi on voinut muuttua huomattavasti ulkomaisen vastapuolen kanssa tehdyn sopimuksen allekirjoitushetken ja maksuajankohdan välisenä aikana. Tämän riskin pienentämiseksi voimme tarjota erilaisia suojausinstrumentteja.

Valuuttamarkkinoiden heilahtelut voivat iskeä yhtiön kannattavuuteen, minkä vuoksi suosittelemme tekemään toimenpiteitä, joilla pienennetään tai poistetaan kokonaan kurssimuutoksille altistuminen.

Valuuttakurssien heilahtelut saattavat myös hyödyttää yritystä. On olemassa riskiä pienentäviä tuotteita, jotka samalla antavat yritykselle mahdollisuuden hyötyä suotuisasta valuuttakurssiliikkeestä.

Jätä yhteydenottopyyntö – 
asiantuntijamme auttavat sinua

Asiantuntijamme auttavat sinua yrityksesi kokonaisvaltaisessa valuuttariskin hallinnassa. Analysoimme valuuttakurssien muutosten vaikutuksia yrityksen liiketoiminnalle ja arvioimme yrityksen kannalta optimaalista suojausstrategiaa. 

Jätä yhteydenottopyyntö

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.