DAC6-direktiivi (kutsutaan myös nimellä MDR - Mandatory Disclosure Regime) on EU:n uusi verosääntöjen kokonaisuus. Direktiivin päätarkoituksena on parantaa verotuksen läpinäkyvyyttä ja siten myös lisätä läpinäkyvyyttä tiettyihin rajat ylittäviin järjestelyihin.

DAC6-direktiivin mukaan kaikkien rahoituspalvelujen tarjoajien ja rahoitusneuvojien on tietyissä tapauksissa raportoitava näistä järjestelyistä paikallisille veroviranomaisille. Tämä koskee myös meitä pankkina, kun tarjoamme näihin järjestelyihin liittyviä tuotteita ja palveluita asiakkaillemme.


Miksi EU on ottanut DAC6-direktiivin käyttöön?

Uuden direktiivin tavoitteena on luoda läpinäkyvyyttä ja tuottaa EU-alueen veroviranomaisille tietoa siitä, miten rajat ylittäviä tuotteita ja transaktioita käytetään ja tehdään lainmukaisesti. Näin EU:n veroviranomaiset voivat tehdä yhteistyötä lainsäädäntöä optimoidessaan, minkä ansiosta ne voivat saada aikaan entistä tasapuolisempaa lainsäädäntöä EU:n alueella ja torjua aggressiivista verosuunnittelua.


Milloin Danske Bankin pitää raportoida tiedot veroviranomaisille?

Rahoituspalveluiden tarjoajan on raportoitava veroviranomaisille rajat ylittäviä järjestelyitä koskevat tiedot, jos ne täyttävät yhden tai useamman kriteerin, jotka osoittavat, että niiden avulla on tarkoituksena saada veroetua. Näin voi olla esimerkiksi sellaisissa rajat ylittävissä transaktioissa, jotka liittyvät osinkojen maksamiseen, uudelleenjärjestelyihin tai omaisuuden siirtoihin, jotka tehdään veroedun saamiseksi.

Raportointivelvoite astuu voimaan 1.7.2020. Rahoituspalveluiden tarjoajan tulee toimittaa veroviranomaiselle tiedot raportoinnin piiriin kuuluvista transaktioista sekä niitä käyttävistä henkilöistä tai yrityksistä. Katso yksityiskohtainen kuvaus DAC6-direktiivistä ja sen kriteereistä.

Katso yksityiskohtainen kuvaus DAC6-direktiivistä ja sen kriteereistä

Mitä DAC6-direktiivi merkitsee sinulle asiakkaana?

  • Uudella DAC6-direktiivillä ei ole vaikutusta asiakassuhteeseesi kanssamme, eikä se edellytä sinulta asiakassuhteeseen liittyviä toimenpiteitä.
  • Mikäli raportoimme veroviranomaisille tietoja rajat ylittävistä järjestelyistäsi, ei sillä ole vaikutusta sinuun Danske Bankin asiakkaana – direktiivin tarkoituksena on lisätä tiedonkulkua veroviranomaisille tiettyjen rajat ylittävien järjestelyiden käytöstä.