MiFID II – Entistä kattavammat tiedot sijoituksistasi

Uusi MiFID II -direktiivi tuli voimaan 3.1.2018

 

Päätös alkaa sijoittajaksi voi tänä päivänä olla tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Korot ovat matalat ja elinikämme pitenee. Sen vuoksi sijoittaminen voi olla ratkaisevassa asemassa, kun haluat toteuttaa unelmiasi tai tarttua uuteen liiketoimintamahdollisuuteen.

Sijoittamiseen liittyy kuitenkin aina myös riski. Siksi on erittäin tärkeää, että sijoittajilla on käytettävissään kaikki heidän tarvitsemansa tiedot sekä ennen sijoituspäätöksen tekemistä että sen jälkeen. Näin sinulla on aina parhaat mahdolliset tiedot käytettävissäsi, kun teet talouteesi liittyviä päätöksiä.

 


Katso oheiselta videolta tietoa tärkeimmistä parannuksista

21421392059B2C01

 

Mikä on sijoitusraportti?

Oheiselta videolta saat tietoa sijoitusraportin keskeisimmästä sisällöstä.

74086601-00090254-db3b3064

Esimerkkejä kuluraportin kuluista 

Kuluyhteenvedossa kerrotaan kulut ja palvelumaksut raportointijaksolta ja vuoden alusta. Yhteenvedossa näkyvä kuluprosentti ilmaisee maksettujen kulujen ja palvelumaksujen suhteen sijoitussalkun keskimääräiseen markkina-arvoon raportointijakson aikana.

Juoksevat kulut veloitetaan rahaston varoista ja ne on otettu huomioon rahaston markkina-arvon laskennassa. Juokseva kulu kertoo rahaston kokonaiskulut vuositasolla lukuun ottamatta mahdollista tuottosidonnaista palkkiota ja kaupankäyntikuluja.

Hallinnointipalkkio sisältyy juokseviin kuluihin ja se maksetaan rahastoa hallinnoivalle yhtiölle.

Tuottosidonnaista palkkiota maksetaan rahaston varoja hoitavalle salkunhoitajayhtiölle, kun rahasto saavuttaa tuoton, joka ylittää säännöissä määritellyn tuottotavoitteen. Palkkion määräytymisperiaatteet löytyvät esimerkiksi rahaston avaintietoesitteestä ja rahaston säännöistä

Rahastojen sisäiset kaupankäyntikulut syntyvät, kun rahasto käy kauppaa arvopapereilla. Tämä kulu näkyy mm. rahaston vuosikertomuksessa.

Merkintä- ja lunastuspalkkiot veloitetaan, kun ostat tai myyt sijoitusrahaston osuuksia, ja ne veloitetaan toimeksiannon yhteydessä. Palkkio voi myös liittyä strukturoidun tuotteen merkintään.

Sopimuspalkkio sisältää sopimuksen sisällöstä riippuen maksetun varainhoitopalkkion, osakestrategiakohtaisen lisäpalkkion, sijoitusneuvontapalvelun neuvontapalkkion, hallinnointikulun sekä Kaupankäynti Online –palvelun rahastokulun. Perityt sopimuspalkkiot näkyvät myös palkkion veloituksen yhteydessä lähetetyssä palvelumaksuerittelyssä.

Välityspalkkio sisältää kaupankäynnin perusteella veloitetut välityspalkkiot. Tämä palkkio näkyy myös kaupanvahvistuksessa.

Säilytyspalkkio sisältää arvopapereiden säilytyksestä veloitetut palkkiot. 

 

Kolme tapaa, joilla sijoituksista saatavilla olevat tiedot laajenevat

Täytyykö minun tehdä jotain?

 • Jos sijoittaja on yksityishenkilö

  Yksityishenkilöinä sijoittavien on annettava pankille tieto kansalaisuudestaan. Lisäksi heidän on kerrottava meille mahdollisesta kaksoiskansalaisuudesta. Tämän vuoksi pyydämme lähitulevaisuudessa sijoittajia varmistamaan tiedot kansalaisuudestaan.

  Vaatimus perustuu uuteen MiFID II -direktiiviin. Sen tarkoituksena on helpottaa viranomaisten sijoitusmarkkinoilla suorittamaa valvontaa, mikä parantaa kaikkien sijoittajien turvallisuutta.

 • Jos sijoittaja on yritys, järjestö tai säätiö

  Sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten, järjestöjen ja säätiöiden on hankittava LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) ennen vuotta 2018. Muussa tapauksessa ne eivät voi enää jatkaa kaupankäyntiä arvopapereilla ja johdannaisilla eurooppalaisissa pörsseissä tai muissa arvopapereiden kauppapaikoissa.

  Vaatimus perustuu uuteen MiFID II -direktiiviin. Sen tarkoituksena on helpottaa viranomaisten sijoitusmarkkinoilla suorittamaa valvontaa, mikä parantaa kaikkien sijoittajien turvallisuutta.

  Lisätietoa LEI-tunnuksesta

Tietoa MiFID II:sta

MiFID II tarkoittaa Markets in Financial Instruments Directive II -direktiiviä. Direktiivi koostuu lukuisista sijoittamista koskevista säännöistä. Säännöt ovat voimassa koko EU:n alueella.

Direktiivin tarkoituksena on vahvistaa sijoittajansuojaa, varmistaa sisämarkkinoiden vakaus ja lisätä läpinäkyvyyttä. Muutoksesta hyötyvät kaikki sijoittaja-asiakkaat.

MiFID II on EU:n historian laajin finanssialaan vaikuttava säännös. Sijoittajille direktiivin voimaantulo tarkoittaa useita muutoksia. Muutokset tulivat voimaan 3.1.2018 kaikissa EU:n alueella toimivissa pankeissa.

Tutustu Dansken MiFID-direktiivistä kertovaan sivustoon

Tutustu tarkemmin MiFID II -direktiiviin (Markets in Financial Instruments -Directive 2014/65/EU)

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.