Tervetuloa asiakkaaksemme

Haluamme tehdä asiakkaaksi tulemisen sinulle mahdollisimman helpoksi. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi meidän tulee tuntea kaikki asiakkaamme mahdollisimman hyvin, näin voimme myös vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Lisäksi pankkeja koskeva lainsäädäntö edellyttää pankkien tunnistavan ja tuntevan asiakkaansa.  Kysymme lomakkeessa monia yritystoimintaasi liittyviä kysymyksiä. Alla olevasta listasta voit lukea, mitä kaikkea sinulla on hyvä olla tiedossa ja käsillä, kun aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemusta ei tällä hetkellä voi tallentaa kesken täyttämisen.

 

Näitä tietoja tarvitset

  • Perustiedot yrityksestä: y-tunnus (paitsi jos kyseessä aloittava yritys), arvioitu liikevaihto sekä arvio sisään- ja ulosmaksettavien maksujen määrästä.
  • Tiedot henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai käyttävät määräysvaltaa yrityksessä joko suoraan tai välillisesti, tai joilla on hallinnassaan yli 25 prosenttia osakkeiden/osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Näistä tosiasiallisista edunsaajista tarvitsemme nimet, henkilötunnukset, sähköpostiosoitteet ja omistusosuudet sekä kopion heidän passeistaan.
  • Nimenkirjoitusoikeutettujen nimet, asuinmaat sekä henkilötunnukset tai syntymäajat. Nimenkirjoitusoikeutetuista tarvitsemme myös tiedon, onko heillä henkilökohtaiset pankkitunnukset, joilla he voivat allekirjoittaa pankin palvelusopimukset.
  • Kuvaus omistajuussuhteista ladattavassa muodossa (esimerkiksi jpg, pdf, doc) , voit katsoa esimerkkejä tästä.
  • Kopio kahdesta henkilötodistuksestasi ladattavassa muodossa (esimerkiksi jpg, pdf, doc). Asiakirjaksi käy esimerkiksi passi ja ajokortti.
  • Yrityksen tilinpäätöstiedot viimeisimmältä saatavilla olevalta tilikaudelta.
  • Jos kyseessä on aloittava yritys, tarvitset myös kopion yrityksen perustamisasiakirjoista, (Perustamissopimus, perustamisilmoitus (Y1 -lomakkeet) ja yhtiöjärjestys). 
  • Mikäli yrityksen ylimmän johdon jäsen, tosiasiallinen edunsaaja, nimenkirjoitusoikeutettu, valtakirjanhaltija tai tällaisen henkilön perheenjäsen on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tarvitsemme henkilön nimen, henkilötunnuksen tai syntymäajan, osoitteen sekä kansallisuuden. Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan muualla kuin Suomessa suurlähettiläänä, kenraalina, parlamentin jäsenenä tai muussa vastaavassa korkeassa julkisessa virassa viimeisen kahden vuoden aikana toiminutta henkilöä.