Tervetuloa asiakkaaksemme

Haluamme tehdä asiakkaaksi tulemisen sinulle mahdollisimman helpoksi. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi meidän tulee tuntea kaikki asiakkaamme mahdollisimman hyvin, näin voimme myös vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Lisäksi pankkeja koskeva lainsäädäntö edellyttää pankkien tunnistavan ja tuntevan asiakkaansa.  Kysymme lomakkeessa monia yritystoimintaasi liittyviä kysymyksiä. Alla olevasta listasta voit lukea, mitä kaikkea sinulla on hyvä olla tiedossa ja käsillä, kun aloitat hakemuksen täyttämisen. Hakemusta ei tällä hetkellä voi tallentaa kesken täyttämisen.

 

Näitä tietoja tarvitset

 • Perustiedot yrityksestä: y-tunnus (paitsi jos kyseessä aloittava yritys), arvioitu liikevaihto sekä arvio sisään- ja ulosmaksettavien maksujen määrästä.
 • Tiedot henkilöistä, jotka omistavat yrityksen tai käyttävät määräysvaltaa yrityksessä joko suoraan tai välillisesti, tai joilla on hallinnassaan yli 25 prosenttia osakkeiden/osuuksien tuottamasta äänimäärästä. Näistä tosiasiallisista edunsaajista tarvitsemme nimet, henkilötunnukset, sähköpostiosoitteet ja omistusosuudet sekä kopion heidän passeistaan tai henkilökorteistaan.
 • Nimenkirjoitusoikeutettujen nimet, asuinmaat sekä henkilötunnukset tai syntymäajat. Nimenkirjoitusoikeutetuista tarvitsemme myös tiedon, onko heillä henkilökohtaiset pankkitunnukset, joilla he voivat allekirjoittaa pankin palvelusopimukset.
 • Kuvaus omistajuussuhteista ladattavassa muodossa (esimerkiksi jpg, pdf, doc) , voit katsoa esimerkkejä tästä.
 • Kopio virallisesta henkilötodistuksestasi (passi tai henkilökortti) ja lisätunnistamisvälineenä kopio ajokortista, passista tai henkilökortista
 • Yrityksen tilinpäätöstiedot viimeisimmältä saatavilla olevalta tilikaudelta.
 • Jos kyseessä on aloittava yritys, tarvitset myös kopiot yrityksen perustamisasiakirjoista. Nämä sisältävät:
  • Perustamissopimuksen (viranomaisversio, josta näkyy henkilötunnus kokonaisuudessaan)
  • Perustamisilmoituksen (Y1-lomakkeet eli viranomaisversiot perusosasta, Patentti- ja rekisterihallituksen osasta ja Verohallinnon osasta)
  • Yhtiöjärjestyksen
 • Mikäli yrityksen tosiasiallinen edunsaaja, nimenkirjoittaja tai käyttöoikeutettu on tällä hetkellä tai on ollut viimeisen 12kk aikana poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiökumppani, tarvitsemme henkilön nimen, henkilötunnuksen ja kansalaisuuden. Tiedot PEP-statukseen johtavista tehtävistä ja perheenjäsenien ja yhtiökumppanien määritelmät voi tarkistaa täältä.