Osakkeet elpyivät nopeasti kevään suurten kurssilaskujen jälkeen, mutta syyskuussa nousu katkesi ainakin hetkeksi. Syyskuun aikana riskit nousivat, minkä vuoksi globaalit osakkeet heilahtelivat merkittävästi ja kurssit hieman laskivat. Euroopassa koronavirusepidemia on jälleen kiihtymässä, ja Yhdysvalloissa poliitikot eivät vieläkään ole päässeet yksimielisyyteen uudesta talouden apupaketista. Muita epävarmuustekijöitä ovat yhä selvittämätön brexit sekä Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja vaalikampanjaa käyvän Donald Trumpin koronatartunta.

Onko osakekurssien nousu nyt toistaiseksi loppunut?
”Se riippuu aikajänteestä. Seuraavien parin kuukauden aikana epävarmuus ja markkinoiden heilunta voivat vielä kasvaa, mutta hiukan pidemmällä aikavälillä osakkeilla on mielestämme yhä nousumahdollisuuksia. Odotamme maailmantalouden asteittaisen normalisoitumisen jatkuvan, mikä arviomme mukaan tukee osakkeiden nousua. Siksi ylipainotamme salkuissamme yhä maltillisesti osakkeita ja vastaavasti alipainotamme joukkolainoja”, Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen kertoo.

Millainen merkitys Donald Trumpin koronavirustartunnalla on?
”Markkinoiden ensimmäisenä reaktiona oli pieni yhdysvaltalaisten osakkeiden myyntipiikki, joka johtui epävarmuuden kasvamisesta. Arviomme mukaan tapauksen vaikutukset rahoitusmarkkinoihin jäävät kuitenkin vähäisiksi. Toinen kysymys on se, miten tartunta vaikuttaa vaalikampanjaan. Pidämme todennäköisimpänä, että Donald Trump toipuu melko nopeasti ja pystyy jatkamaan vaalityötä. Kun Ison-Britannian pääministeri Boris Johnson sairastui koronaan, julkisuudessa hänelle osoitettu myötätunto sai hänen suosionsa nousemaan mutta suhteellisen lyhytaikaisesti, ja sama voi tapahtua Donald Trumpillekin.”

Kuinka suuri uhka koronaviruspandemian toinen aalto on rahoitusmarkkinoille?
”On selvää, että mitä voimakkaammin koronavirus leviää syksyn ja talven aikana, sitä enemmän siitä on haittaa talouskasvulle. Emme kuitenkaan odota uusia yhteiskuntien sulkemisia, vaan paikallisia ja kohdistettuja rajoituksia, joiden vaikutus talouskasvuun on vähäisempi. Lisäksi toimivan rokotteen löytyminen lähestyy joka päivä. Sen vuoksi emme pelkää kevään suuren romahduksen toistuvan, mutta koronaviruksen kehitys voi tietysti yhä vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin niin myönteisesti kuin kielteisestikin.”

Mitkä tekijät määrittävät rahoitusmarkkinoiden suunnan vuoden viimeisellä neljänneksellä?
”Koronaviruksen lisäksi pidämme tietysti tarkkaan silmällä Yhdysvaltojen presidentinvaaleja, jotka voivat aiheuttaa lyhytkestoista epävakautta. Emme kuitenkaan odota vaalien tuloksella olevan kovinkaan suurta merkitystä talouskasvulle ja rahoitusmarkkinoille, mutta ehdokkaiden välillä on tietysti poliittisia eroja. Joe Biden aikoo muun muassa nostaa yritysverotusta, mikä olisi osakemarkkinoille huono uutinen. Toisaalta Biden vaikuttaa kilpakumppaniaan ennustettavammalta ja yhteistyökykyisemmältä, mikä on myönteistä, ja sen vuoksi vaalitulos voi vaikuttaa myös Yhdysvaltojen ja Kiinan yhä pinnan alla kytevään kauppasotaan.

Lisäksi on mielenkiintoista seurata tulosjulkistuskautta, joka alkaa Yhdysvalloissa lokakuun puolivälissä. Osakkeiden hintataso on tällä hetkellä korkea mitattuna P/E-luvulla eli sillä, kuinka paljon sijoittaja maksaa osakkeesta suhteessa yrityksen osakekohtaiseen tulokseen. Se johtuu siitä, että osakkeet nousivat rivakasti maaliskuun pohjalukemista ilman vastaavaa nousua yritysten tuloksissa, minkä vuoksi korkean arvostustason oikeuttamiseen tarvitaan hyviä tuloslukemia ja myönteisiä ilmoituksia yrityksiltä. Hyvä muistaa, että yritykset ovat yleisesti pystyneet vähentämään kustannuksiaan tehokkaasti koronakriisin aikana, mikä parantaa niiden kannattavuutta myynnin lisääntyessä.

Seuraamme tietysti myöskin makrotalouden tunnuslukuja. Haluaisimme nähdä talouden elpymisen jatkuvan, vaikka matkan varrella voikin tulla ajoittain hidastumista. Yhdysvaltojen uusista työpaikoista kertovat luvut aiheuttivat pettymyksen viimeksi viime viikolla, koska työpaikkoja ei syntynyt niin paljon kuin odotettiin. Juuri työttömyys antaa hyvä kuvan siitä, kuinka pahasti taloudet kärsivät koronaviruksesta. Yhdysvalloissa työttömyys nousi keväällä hetkessä alle neljästä prosentista lähes 15 prosenttiin, ja vaikka puolet menetetyistä työpaikoista on jo saatu takaisin, normaalitilanne on vielä kaukana. Matkasta tuleekin pitkä ja kivinen. Näyttää myös siltä, että poliitikot Yhdysvalloissa eivät pääse yksimielisyyteen pitkään odotetusta uudesta finanssipoliittisesta apupaketista ennen marraskuisia presidentinvaaleja, mikä voi lyhyellä aikavälillä latistaa markkinoiden tunnelmaa.”

Mihin keskitytte tällä hetkellä sijoituksissanne?
”Vaikka lyhyellä aikavälillä onkin epävarmuustekijöitä, kannattaa sijoittajien suunnata katseensa hiukan kauemmas ja pohtia sitä, miltä maailma näyttää sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen vaalit ovat ohi, brexit-saaga on saatu päätökseen ja koronavirukseen on löydetty toimiva rokote. Talouden vauhdin kasvaessa koronakriisin aikana pahoin kärsineet sykliset toimialat voivat jälleen elpyä. Sellaisia ovat muun muassa rahoitusala ja teollisuus, ja ne menestyvät yleensä parhaiten talouden noususuhdanteessa. Seuraavan vuoden aikana odotamme talouden kääntyvän noususuhdanteeseen, mikä tarjoaa houkuttelevia tuottomahdollisuuksia etenkin rahoitusalalla. Suosittelemme, että sijoittajat alkaisivat jo nyt sopeuttaa salkkujaan tätä mahdollisuutta silmällä pitäen.

Lisäksi teknologiaosakkeet tarjoavat mielestämme houkuttelevaa pitkän aikavälin tuottopotentiaalia, sillä ne hyötyvät vahvasta rakenteellisesta kasvusta, vaikka muiden toimialojen osakkeet väistämättä menestyvätkin ajoittain niitä paremmin. Esimerkiksi Yhdysvaltojen syyskuun kurssilaskut johtuivat suurelta osin siitä, että sijoittajat siirtyivät teknologiaosakkeista, jotka muodostavat suuren osan maan osakemarkkinoista, kohti syklisempiä osakkeita.

Yhdysvaltojen finanssipoliittiseen apupakettiin liittyvästä epävarmuudesta huolimatta odotamme keskuspankkien ja poliitikkojen olevan valmiita tukemaan taloutta vielä lisää, jos se on tarpeen. Lisäksi keskuspankkien erittäin elvyttävä rahapolitiikka on tuonut maailmantalouteen ennennäkemättömän suuren likviditeettiryöpsähdyksen. Kaikelle tälle likviditeetille on keksittävä kohde, ja koska monien joukkolainojen tuotto-odotukset ovat erittäin matalia tai negatiivisia, uskomme uutta pääomaa virtaavan osakemarkkinoille jatkossakin. Muun muassa sen vuoksi odotamme osakkeiden tarjoavan hyvää tuottoa seuraavien 12 kuukauden aikana.”