Siirry sisältöön

Ovatko vaihtoehtoiset sijoituskohteet vain suursijoittajien saatavissa?

Suurten institutionaalisten sijoittajien salkuista löytyy kasvavassa määrin perinteisten osakkeiden ja korkojen lisäksi myös kolmas peruspilari: vaihtoehtoiset sijoitukset. Yhdessä suursijoittajien kanssa yksityinenkin sijoittaja saa instituutiotason vaihtoehtoiset kohteet järkevällä tavalla osaksi omaa salkkuaan.

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla tarkoitetaan julkisen kaupankäynnin, eli pörssien, ulkopuolisia sijoituksia. Kohteisiin voi kuulua niin viini, taide kuin metsä, useimmiten kuitenkin esimerkiksi erilaiset vaihtoehtoiset korkosijoitukset eli private debt, kiinteistösijoitukset ja pääomasijoitukset eli private equity.

Tällaisia kohteita yhdistää epälikvidisyys; sijoittaja joutuu hyväksymään, että kohteita ei voi milloin tahansa muuttaa rahaksi. Vastineeksi sijoittaja saa kompensaatiota paremman tuotto-odotuksen muodossa. Sijoittajalle, joka pystyy joustamaan likviditeetistä, vaihtoehtoiset kohteet ovatkin niin tuoton kuin hajautuksen kannalta järkevä lisä omaan salkkuun.

Vallitsevat matalat korot sekä pörssiosakkeiden korkeiksi koetut arvostustasot ovat omalta osaltaan kannustaneet sijoittajia vaihtoehtoisten sijoitusten pariin. Erityisesti institutionaaliset sijoittajat ovat innostuneet koko ajan enemmän vaihtoehtoisista sijoituskohteista, ja osalla niitä löytyy salkuista jopa puolet. Myös yksityissijoittajien kiinnostus kohteisiin on ollut kasvussa, mutta käytännössä sijoittaminen on usein tuntunut haastavalta.

”Kanssasijoittamalla eli sijoittamalla yhdessä suursijoittajien kuten suurten vakuutusyhtiöiden kanssa yksityinenkin sijoittaja pääsee järkevällä tavalla vaihtoehtoisten kohteiden maailmaan”, Mandatum Lifen vaihtoehtoisista sijoituksista vastaava johtaja Jussi Tanninen kertoo.

”Vaihtoehtoisiin kohteisiin sijoittaessa sijoittajan voi olla vaikeampi hahmottaa kohteiden todellista tuottopotentiaalia tai niihin liittyviä riskejä. Tällaisiin kohteisiin sijoittaessa asiantuntemuksen merkitys korostuu. Normaalisti moni mielenkiintoinen yksittäinen kohde on myös vain institutionaalisten sijoittajien ulottuvissa johtuen jopa kymmenien miljoonien minimisijoitusvaatimuksista. Keräämällä kuitenkin suuren joukon yksityissijoittajien varoja kokeneen ammattimaisen salkunhoitotiimin sijoitettavaksi, on satojentuhansienkin pääomilla mahdollista päästä mukaan näihin kohteisiin.” Jussi Tanninen jatkaa.

"Olemme lisänneet systemaattisesti eri sijoitusvaihtoja valikoimaamme voidaksemme parantaa asiakkaidemme sijoitussalkkujen rakenteita niin tuotto- kuin riskiprofiilin osalta. Perinteisten likvidien sijoituskohteiden lisäksi olemme panostaneet myös ammattimaisesti hoidettujen ja laadukkaiden vaihtoehtoisten sijoitusten valikoiman laventamiseen Danske Bankin omien sijoitustiimien ja eri yhteistyökumppaneidemme kuten Mandatum Lifen kanssa yhdessä. ”, Danske Bankin sijoituspalveluista vastaava johtaja Kalle Anttila kertoo.

”Vaihtoehtoisilla sijoituksilla, kuten hajautetulla Mandatum Life Alternatiivimandaatilla, voimme hakea asiakassalkkuihin lisää eri tuotonlähteitä likvideihin sijoituskohteisiin nähden. Tämä on erityisen tärkeää vallitsevassa markkinatilanteessa ajatellen niin tulevien vuosien sijoittamiseen liittyviä tuottomahdollisuuksia kuin uhkakuviakin. Sijoituskohteiden sovittaminen sijoitussalkkuihin räätälöidään aina asiakaskohtaiset vaatimukset huomioiden sekä likviditeetin että sijoituskohteen soveltuvuuden osalta”, Anttila sanoo.


Olemalla yhteydessä omaan yksityispankkiiriisi saat lisätietoa Danske Bankin sijoituspalveluista ja mahdollisuuksistasi päästä sijoittamaan vaihtoehtoisiin omaisuuslajeihin osana hajautettua sijoituskokonaisuutta.

 

Danske Bank toimii Mandatum Lifen asiamiehenä. Mandatum Lifella vaihtoehtoiset sijoituskohteet ovat tarjolla kapitaalisopimuksen kautta.


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.