Erityisesti edunvalvontavaltakirjan hyödyt ovat nousseet keskusteluissa esille kevään ja kesän aikana. Edunvalvontavaltakirja luo turvaa niin itselle kuin omille läheisille, sillä sen avulla voidaan etukäteisesti valtuuttaa läheinen henkilö huolehtimaan omista asioista, jollei myöhemmin itse pystyisi niitä hoitamaan. Valtakirjalla voidaan varmistaa, että juuri itse valittu henkilö tai henkilöt pystyvät mahdollisimman helposti huolehtimaan taloudellisista ja omaan terveyteen liittyvistä asioista ja päätöksistä                  

”Melko yleinen käsitys on ollut, että edunvalvontavaltakirja tulisi ajankohtaiseksi vasta varttuneempina vuosina, mutta viime aikoina on ollut havaittavissa, että entistä nuoremmat haluavat laatia valtakirjan itselleen. Tämä on erittäin positiivinen kehityssuunta, sillä mielestämme jokaisen, jolla on sellainen läheinen henkilö, jonka haltuun taloutensa uskoisi, kannattaa tehdä edunvalvontavaltakirja” kannustaa Danske Bank Private Bankingin lakipalveluiden johtaja Jussi Pohjolainen. 

On hyvä ottaa huomioon, että ilman valtuutusta kukaan toinen, edes aviopuoliso, ei voi hoitaa toisen henkilön taloutta ja tehdä sitä koskevia päätöksiä. Jos perheessä on esimerkiksi yritysomaisuutta, niin edunvalvontavaltakirjan merkitys korostuu entisestään, kun on tarpeellista huolehtia etukäteisesti yrityksen päätöksenteon turvaamisesta. 

Lehdistössä on vuoden mittaan haastateltu perhejuristeja eri puolelta maailmaa siitä, että uusi tilanne on aktivoinut ihmiset tekemään testamentteja. Pandemia on saanut ihmiset pohtimaan oman aikansa rajallisuutta ja sitä kenen läheisen tulevaisuutta haluaa turvata omalla omaisuudellaan. 

”Ei ole mitenkään epätavallista, jos oma lakimääräinen perimys ja sen yksityiskohdat eivät ole täysin selvillä. Kaikessa juridisessa suunnittelussa lähtökohtana on, että lakimiehen kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi nykytilanne ja jokaisen oma, yksilöllinen tahtotila. Kun omaa tahtotilaa verrataan lakimääräiseen marssijärjestykseen, nähdään mihin asioihin on tarpeen vaikuttaa juridisilla asiakirjoilla. Tässä me Danske Bankin perhejuristit olemme asiakkaidemme apuna.” sanoo lakimies Veera Snicker.

Kuten muillakin toimialoilla, niin myös meillä vastuullinen toimintatapa tarkoittaa tällä hetkellä joustavaa ja runsasta etätapaamisten hyödyntämistä kasvokkain tapahtuvan neuvonnan ohella. Danske Bankin lakimiehiä on mahdollista tavata verkkotapaamisissa, joiden hyödyntämisestä meillä on jo useiden vuosien hyvä kokemus. Kun juridisia asiakirjoja laaditaan, niin niiden todisteelliset allekirjoitukset on mahdollista hoitaa joko toimipisteessämme tai sitten ohjeidemme avulla etänä siten, että hankkii itse esteettömät todistajat asiakirjoille. Yhteys lakimiehiimme onnistuu oman yksityispankkiirin kautta. 

Vaikka alkuvuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen, niin juristimme haluavat rauhoitella tilannetta. Hyvällä suunnittelulla pääsee jo pitkälle oman taloudellisen mielenrauhan osalta. 

  

Tule kuulemaan lisää syyskuussa webinaariin, jossa kerromme kuinka hoidamme varallisuuttasi kokonaisvaltaisen varallisuussuunnittelun avulla ja kuinka juridinen neuvonta täydentää tätä kokonaisuutta antaen sinulle ja läheisillesi parhaat mahdollisuudet tehdä oikeat päätökset tulevaisuutta varten. Saat kutsun webinaariin mobiilipankkiisi elokuun aikana.