New York Summit 2019 -konferenssissa Daniel Kahnemanin puheen aiheena oli ”Fallacies of Investment Thinking” eli sijoittamisen henkiset sudenkuopat. Alla olevalla videolla on konferenssissa nauhoitettu lyhyt Kahnemanin haastattelu, jossa hän puhuu juuri tästä aiheesta.

4005e920-00090254-cb3dd411

 

Järjestelmät 1 ja 2 – aivojen toiminnot Kahnemanin mukaan

Kirjassaan ”Ajattelu, nopeasti ja hitaasti” Daniel Kahneman kertoo muun muassa, että aivoissamme on kaksi samanaikaista toimintoa, joita hän kutsuu järjestelmiksi 1 ja 2. 

Käytämme järjestelmä 1:tä silloin, kun teemme päätöksiä pohtimatta niitä tietoisesti. Se on eräänlainen automaattiohjaus, jossa aivot aiemmin kerättyjen tietojen tai lähimenneisyyden kokemusten (joita kutsutaan ankkuripisteiksi) avulla päättävät erittäin nopeasti, miten tilanteessa toimitaan. Se on jäänne ajalta, jolloin ihmiset elivät alkukantaisessa ja vaarallisessa maailmassa, jossa nopean päätöksen tekemisessä oli usein kyse elämästä ja kuolemasta. Järjestelmä 1 tekee yhä nykyäänkin päätöksistämme valtaosan – joidenkin arvioiden mukaan jopa 95 prosenttia.

Järjestelmä 2 on aivojen osa, joka tekee tietoisia päätöksiä, eli niitä jotka vaativat energiaa ja aivokapasiteettia. Ne voivat esimerkiksi olla päätöksiä, joissa meidän on suoritettava monimutkaisia laskutehtäviä, analysoitava tilannetta tai pohdittava perusteluita ja seurauksia järjestelmällisesti.

 

Vain vähän harkittuja päätöksiä

Koska aivomme on tarkoitettu nopeiden päätösten tekoon, on ensimmäinen ratkaisumme ongelmiin usein järjestelmä 1:n ehdottama. Siitä onkin usein hyötyä, koska tällöin aivomme voivat säästää voimiaan. Näin meidän ei tarvitse käyttää aivokapasiteettia esimerkiksi reitin suunnitteluun töihin mennessämme emmekä saa ruokaostoksilla hermoromahdusta supermarketin valinnanpaljouden edessä. Kahnemanin mukaan joissakin tilanteissa olisi kuitenkin viisaampaa käyttää päätöksentekoon hiukan enemmän aikaa ja antaa järjestelmä 2:n ottaa ohjat. Tällainen tilanne on esimerkiksi sijoituspäätösten tekeminen. Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, sillä aivot haluavat mieluiten säästää voimiaan, joten ne antavat järjestelmä 1:n tehdä päätökset.

Tämä on kuitenkin vain murto-osa ”Ajattelu, nopeasti ja hitaasti” -kirjan sisällöstä. Jos haluat tietää enemmän, kannattaa tutustua kirjaan tai lukea lisää täältä. Artikkelissa kerrotaan myös Kahnemanin uraa uurtavasta heuristiikan ja mieltymysten tutkimuksesta.