Viime viikolla huhtikuun alustavat ostopäällikköindeksit osoittivat tämänhetkisen taantuman syvyyden. Euroalueen, Ison-Britannian, Japanin ja Yhdysvaltojen ostopäällikköindeksit laskivat enemmän kuin koskaan aiemmin. Euroopassa yhdistetty ostopäällikköindeksi laski tasolle 13,5. Yhdysvalloissa talouden seisahtuminen on pyyhkinyt mennessään kaikki finanssikriisin jälkeen saadut uudet työpaikat. Toukokuun WTI-öljyn futuuri putosi jopa -40 dollariin per tynnyri öljyn kysynnän romahdettua, varastojen ollessa täysiä ja sijoittajien yrittäessä välttää fyysisen toimituksen. Pidemmät sopimukset ovat pitäneet pintansa suhteellisen hyvin, mutta sama paniikkimyynti saatetaan nähdä myös kesäkuun futuurisopimuksen erääntymisen lähestyessä. Matala öljyn hinta on tyypillisesti hyvä asia talouskasvulle, mutta kun ihmiset eivät voi liikkua ja kuluttaa, eivätkä lentokoneet lennä, ei matalasta hinnasta oikein pääse hyötymään – ennen kuin talouksia lähdetään avaamaan ja talouden aktiviteettitasot palaavat lähemmäksi normaalia.

Toukokuun alkaessa taloudet todellakin lähtevät hitaasti avautumaan. Tämä on tietenkin positiivinen asia kasvulle ja kuluttajien ja sijoittajien tunnelmille, mutta lisää myös pelkoa siitä, että rajoitustoimien purkaminen johtaa uuteen tartunta-aaltoon. Näitä pelkoja vasten on myös olemassa toivo siitä, että lääke- ja rokotekokeista saadaan hyviä tuloksia, että elvytystä saadaan lisää talouden tueksi ja että myöhemmin elpyminen todella käynnistyy. Uusia elvytystoimia on koko ajan nähty lisää. Bank of American mukaan globaalit finanssipoliittiset elvytystoimet vastaavat nyt 8,4 % globaalista BKT:sta ja viimeisten kolmen kuukauden aikana globaalit keskuspankit ovat laskeneet ohjauskorkoa 69 kertaa. Elvytys yhdistettynä asteittaiseen rajoitustoimien vähentämiseen ovat saaneet osakkeet nousemaan pohjilta, ja ero talouden nykyisen heikon tilan ja osakemarkkinoiden optimismin välillä on kasvanut. Heilunta osakemarkkinoilla on laskenut viime aikojen erittäin korkeilta tasoilta, mutta markkina on yhä normaalia heiluvaisempi. 

Viimeisten kolmen kuukauden aikana, neljä suurinta keskuspankkia (Englannin ja Japanin keskuspankit, EKP ja Fed) ovat ostaneet erilaisia instrumentteja pääomamarkkinoilta yhteensä 3,4 triljoonalla dollarilla. Valtionlainojen lisäksi ne ostavat myös asuntovakuudellisia kiinnelainoja ja yrityslainoja. Yhdysvalloissa Fed ostaa jopa nk. ”pudonneita enkeleitä” eli yrityslainoja, joiden luottoluokitus on laskettu investment grade –tasosta high yield –tasolle. Tämä tukee erityisesti investment grade –markkinaa. Korkoerot ovat yhä houkuttelevilla tasoilla ja näemme pitkän aikavälin tuottopotentiaalia investment grade –yrityslainoissa, etenkin verrattuna valtionlainoihin. Olemme siksi nostaneet korkosijoitusten riskitasoa lisäämällä investment grade –yrityslainojen painoa. 

Pidämme pienen ylipainon osakkeissa ja vastaavasti alipainon korkosijoituksissa, ja keskitymme osakkeissa Yhdysvaltoihin ja Aasiaan. Yhdysvaltojen suuri laatuyhtiöiden osuus tekee sen vähemmän herkäksi markkinan heiluntaan. IT-sektori muodostaa merkittävän osan markkinasta ja ne ovatkin johtaneet osakkeiden nousua maaliskuun pohjatasoista lähtien. Toimiala hyötyy vahvoista kasvutrendeistä kuten digitalisaatiosta, ja sillä on koko MSCI World -indeksiin verrattuna korkeampi odotettu tuloskasvuvauhti.

Agendalla tällä viikolla

Tällä viikolla ensimmäisen vuosineljänneksen BKT-kasvulukuja julkaistaan ensin keskiviikkona Yhdysvaltojen osalta ja sitten torstaina Euroalueelta, ja nämä tulevat antamaan osviittaa siitä miten koronaviruksen vaikutukset näkyivät taloudessa maaliskuun loppuun mennessä. Viralliset Kiinan ostopäällikköindeksit huhtikuulle julkaistaan myöskin torstaina, ja etenkin kiinnostavaa on seurata, miten palvelusektori on kehittynyt. Näiden julkistusten lisäksi torstaina julkistetaan Yhdysvaltojen viikottaiset työttömyysluvut. 

Kiinnostavaa tällä viikolla on seurata myös tulosjulkistuksia. Muutokset tulosennusteissa ovat olleet yhä laskussa. Ennen vuoden alkua odotettiin tältä vuodelta 10 % tuloskasvua, ja tähän mennessä näitä tuloskasvuodotuksia on laskettu melkein 20 prosenttiyksikköä. Tällä viikolla Wall Streetin teknologiajätit ovat tulosjulkistusvuorossa. Kaksi viikon tärkeintä julkistajaa ovat Microsoft ja Apple, joiden kummankin markkina-arvo muodostaa lähes 5 prosenttia S&P 500 –indeksistä.

Tällä viikolla ovat viimein myös keskuspankit vuorossa. Emme odota uusia elvytystoimia Fediltä keskiviikkona eikä EKP:lta torstaina, mutta uskomme EKP:n kommentoivan huolia Italian valtionlainan korosta ja uusista elvytystoimista. Viime viikolla Italia vältti valtionlainan luokituksen laskun ”roskaluokkaan” Standard & Poor’s:in tehdessä päivityksen arvioonsa; pelastavana enkelinä toimivat EKP:n massiiviset osto-ohjelmat, jotka tukevat lainamarkkinaa.