Danske Bankin päästrategi Valtteri Ahdin mukaan markkinoiden suurin huoli ei ole Ruotsin talouden tila, koska se on hyvä ja julkinen sektori ylijäämäinen. Poliittinen tilanne vaikuttaa nyt lähinnä kruunun kurssiin, joka tulee pysymään heikkona poliittisen riskilisän takia.

Tulevaisuudessa muodostettava hallitus tulee olemaan riippuvainen ruotsidemokraattien tuesta. Ensimmäinen koetinkivi hallitukselle on uuden budjetin laatiminen. Budjettiehdotus esitetään näillä näkymin lokakuussa ja siitä äänestetään marras-joulukuussa.

Budjettineuvottelut ovat aiemmin heiluttaneet kruunun kurssia voimakkaasti. Marraskuussa 2014 ruotsidemokraatit äänestivät hallituksen budjettia vastaan. Tämä laukaisi poliittisen kriisin, joka johti keskusteluun uusista vaaleista. Poliittinen tilanne laski kruunun arvoa suhteessa euroon yli kolme prosenttia.

Danske Bankin näkemyksen mukaan sosiaalidemokraattien hallitus tulee todennäköisesti tarkoittamaan suurempaa poliittista epävarmuutta kuin maltillisen kokoomuksen johtama hallitus. Sosiaalidemokraattien hallitus tulee siis kasvattamaan kruunuun kohdistuvaa painetta. Kokoomuksen johtama hallitus taas voisi jopa pienentää kruunun poliittista riskilisää. Joka tapauksessa ruotsidemokraattien vahva asema tulee aiheuttamaan paljon epävarmuutta.

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.