Poikkeuksellinen alkuvuosi näkyy suomalaisten pienyritysten luvuissa, kertoo Danske Bankin YouGovilla teettämä kyselytutkimus. Yli puolet pienyrittäjistä kertoo koronapandemian vähentäneen yrityksen liikevaihtoa. Vaikka liikevaihto monella pienenikin, vain osa yrittäjistä päätyi väliaikaiseen toiminnan keskeyttämiseen. Väliaikaisesti lapun luukulle laittoi joka seitsemäs vastanneista, ja joka yhdeksäs kertoo supistaneensa yrityksensä aukioloaikoja.

Yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen ei kuitenkaan ole pandemian myötä laskenut, vaan jopa hieman noussut viime vuodesta: joka neljäs yrittäjä luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa suuressa määrin.

Moni sinnittelee omilla talousjärjestelyillä

Tutkimuksen mukaan omasta taloudellisesta tilanteestaan ja rahan riittävyydestä on huolissaan viikoittain lähes joka kolmas yrittäjä ja kuukausittain lähes puolet.
Pandemian myötä pankin tai muiden rahoittajien tarjoamiin joustoihin tai helpotuksiin on turvautunut kuitenkin vain noin joka viides yrittäjä. Lisärahoitusta pankilta tai muilta rahoittajilta on hakenut joka kahdeksas vastanneista. Neljä viidestä yrittäjästä on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään.

– Moni pienyritys on selvinnyt haasteellisesta ajasta omilla järjestelyillään. Yrittäjät ovat tinkineet omasta palkastaan tai pyrkineet karsimaan yrityksen kiinteistä kuluista. Kuluja on karsittu myös henkilöstön lomautuksilla ja muilla järjestelyillä – vaikka monelle yrittäjälle juuri henkilöstöä koskevat leikkaukset ovat niitä vaikeimpia vaihtoehtoja, toteaa Tuomas Aho, Danske Bankin pienyrityksistä vastaava johtaja.

Myös optimismia ja uusia suunnitelmia

Osalle yrittäjistä uusi markkinatilanne ja muuttuneet kuluttajakäytänteet ovat tarjonneet myös mahdollisuuksia: joka kahdeksas yrittäjä kertoo, että muuttunut tilanne on antanut kimmokkeen kokonaan uuden tuotteen tai palvelun syntyyn. Pieni osa, eli 6 prosenttia yrittäjistä kertoo, että yrityksen liikevaihto on pandemian myötä jopa kasvanut.

– Yrittäjien optimismi näkyy meillä nyt uusien rahoitushankkeiden kysynnän kasvussa, niiden määrä palannut normaalille tasolle. Myös uusia, perustettavia yrityksiä ja niiden rahoituskierroksia on ilahduttavan paljon.

Vaikka tilanne monessa yrityksessä onkin tällä hetkellä vakaampi ja ilmassa voidaan nähdä jopa optimismia, on koronan toinen aalto kuitenkin varsin todennäköisesti tulossa myös Suomeen – millä voimalla, se jää nähtäväksi.

– Viimeistään koronan myötä monelle yrittäjälle konkretisoitui suunnitelmallisuuden ja erilaisiin kriiseihin varautumisen merkitys. Kun liiketoimintasuunnitelma on kunnossa ja on ennalta pohdittu, miten yllättävissä tilanteissa toimitaan, nopeisiin ja ketteriin toimenpiteisiin on helpompi ryhtyä,  Aho sanoo.

Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus

• Danske Bankin Yrittäjän taloudellinen mielenrauha -tutkimus tehtiin nyt kolmannen kerran ja siihen vastasi 278 yksityisyrittäjää. Kysely tehtiin elokuussa 2020 ja menetelmänä oli internet-kysely. Tutkimuksen toteutti YouGov.
• Yrittäjien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa on hieman noussut viime vuodesta ja palannut vuoden 2018 tasolle. Nyt joka neljäs (26 %) luottaa omaan taloudelliseen tilanteeseensa suuressa tai erittäin suuressa määrin, kun vuonna 2019 osuus oli viidennes (20 %).
• Myöskin rahan riittävyydestä huolissaan olevien osuus on laskenut. Nyt viikoittain huolissaan on 27 % (30 % v. 2019) ja kuukausittain 46 % (52 % v. 2019). Silti huolissaan olevien osuus on edelleen varsin korkea.
• Kolme viidestä (59%) sanoo koronaepidemian vähentäneen yrityksensä liikevaihtoa. 6% sanoo liikevaihdon kasvaneen koronaepidemian johdosta. Kolmanneksella (32%) se ei ole vaikuttanut liikevaihtoon.