7bdc5ade-0387-476e-a911-73d01dc57dfd

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista kiinteistösijoittajista. Sen hallinnoimien 38 667 asunnon yhteenlaskettu arvo on yli 8,7 miljardia euroa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat Kojamon DNA:ssa. Yhtiön tavoitteena on luoda parempaa ja energiatehokkaampaa kaupunkiasumista. "Kestävän kehityksen näkökulmien huomioiminen on yhtiössämme tärkeässä asemassa ja olemme asettaneet toiminnallemme useita vastuullisuustavoitteita. Ensimmäinen tavoitteemme on, että koko kiinteistökantamme on energiankäytöltään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Toinen tavoitteemme on, että olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteista niihin kahdeksaan, joiden edistämiseen voimme vaikuttaa omalla liiketoiminnallamme”, kertoo Kojamon talousjohtaja Erik Hjelt.

Kojamo on lisäksi integroinut vastuullisuuden sekä toimintaansa rahoitusmarkkinoilla että yhtiön rahoitusjärjestelyihin, mistä on ollut yhtiölle merkittäviä hyötyjä. "Viime vuonna julkistimme vihreän rahoituksen viitekehyksen. joka yhdistää vastuullisuustavoitteet ja ilmastotyön yhtiömme investointeihin ja niiden rahoitukseen. Ei ole myöskään haitaksi, että vihreä rahoitus näyttää olevan edullisempaa kuin niin kutsuttu ’ruskea’ eli kestämätön rahoitus”, Erik Hjelt toteaa.

Yhdistämme kestävän kehityksen ja rahoituksen

Danske Bank on tukenut Kojamoa vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa. Viitekehyksen ansiosta Kojamo voi edistää kestävää kaupunkiasumista hyödyntämällä velkapääomaa ja kytkemällä investointien rahoituksen keskeisiin vastuullisuustavoitteisiinsa, jotka liittyvät hiilineutraaliuteen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, energiatehokkuuteen ja kierrätysmahdollisuuksiin.

"Kojamon vastuullisuustyöllä on selkeät tavoitteet, kuten kiinteistökannan hiilineutraali energiankäyttö ja suurimman osan rakennusten uudis- ja korjausrakentamisessa syntyvästä jätteestä kierrättäminen. Olemme mielissämme siitä, että olemme voineet tukea yhtiötä vihreän rahoituksen viitekehyksen luomisessa. Viitekehyksen ansiosta Kojamo voi käyttää vihreitä joukkovelkakirjoja, vihreitä lainoja ja muita vihreitä rahoitusinstrumentteja rahoittaakseen hankkeita, jotka tähtäävät esimerkiksi olemassa olevan kiinteistökannan energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusien energiatehokkaiden rakennusten rakentamiseen”, sanoo Dansken Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja Samu Slotte.

Kysyttäessä, miksi Kojamo valitsi Danske Bankin neuvonantajakseen vihreän rahoituksen viitekehystä laadittaessa, Erik Hjelt sanoo: "Olimme todella vaikuttuneita siitä, miten yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti Danske Bankin asiantuntijat tuntevat vihreät rahoitusratkaisut, vihreän rahoituksen viitekehykset sekä ulkopuoliset arvioijat. Olemme saaneet pankilta paljon tukea tällä matkalla.”

Lisätietoja Kojamon vihreistä rahoitusratkaisuista: https://kojamo.fi/en/investors/financial-information/financing-and-bonds/green-financing/

Kestävän rahoituksen ratkaisut

Danske Bank on solminut Kojamon kanssa 75 miljoonan euron suuruisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluottojärjestelyn, jonka hinnoittelu on sidottu yhtiön mittaamiin keskeisimpiin vastuullisuustavoitteisiin. Lisäksi Danske Bank on tukenut Kojamoa vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa ja toiminut pääjärjestäjänä yhtiön vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuissa vuosina 2021 ja 2022 yhteensä 650 miljoonan euron arvosta.

Löydä ratkaisusi vihreään siirtymään

Tuki, tieto ja rahoituksen saatavuus ovat avainasemassa, kun haluat tehdä toimia edistääksesi kestävää kehitystä yrityksessäsi.

Tutustu vihreän siirtymän palveluihimme