Löydä oma ratkaisusi vihreään siirtymään

Tuki, tieto ja rahoituksen saatavuus ovat avainasemassa, kun haluat tehdä toimia edistääksesi kestävää kehitystä yrityksessäsi. Vihreät lainat ja strateginen taloudellinen neuvonta tukevat sinua ja yritystäsi vihreässä siirtymässä.

Vastuullista sijoittamista

Rahastojen sijoituspäätöksiä koskevissa asiossa otamme huomioon ympäristönäkökohdat, yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG). Kutsumme lähestymistapaa vastuulliseksi sijoittamiseksi.

Lue vastuullisesta sijoittamisesta

Strategista taloudellista neuvontaa

Kun pohdit mitä vihreä siirtymä merkitsee yrityksellesi tai etsit yrityksesi investointeihin sopivia rahoitusvaihtoehtoja, saat meiltä neuvontaa ja tukea kohti yrityksesi kestävämpää tulevaisuutta. 

Jätä yhteydenottopyyntö

Rahoitusta vihreillä lainoilla

Vihreällä lainalla yrityksesi voi rahoittaa investointeja, joilla on selkeä positiivinen ympäristövaikutus. Investoinnit voivat liittyä esimerkiksi energiatehokkaaseen rakentamiseen tai uusiutuvaan energiaan.

Lue vihreistä lainoista

EU-taksonomia

EU-taksonomian tarkoitus on edistää vihreää siirtymää ja EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista. Taksonomia määrittelee taloudellisen toiminnan kestävyyden ympäristön, yhteiskunnan ja hyvän hallintotavan kannalta. Jotta taloudellinen aktiviteetti olisi taksonomian mukainen, sen tulee vaikuttaa merkittävässä määrin myönteisesti vähintään yhteen ympäristötavoitteeseen eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa muille ympäristötavoitteille. Lisäksi taloudellisen toiminnan tulee täyttää yhteiskunnalliset vähimmäisvaateet ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin liittyen sekä noudattaa teknisiä arviointikriteereitä.

EU-taksonomian kuusi ympäristötavoitetta:

  • Ilmastonmuutoksen hillintä
  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Veden ja merellisten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
  • Siirtymä kiertotalouteen
  • Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
  • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.