bea83000-0ae2-492d-82c0-76356737887e

Meira on suomalaisten kuluttajien hyvin tuntema elintarvikealan toimija. Pitkäaikaiset ja tutut tuotemerkit, kuten Kulta Katriina, Saludo ja Meiran mausteet ovat tuttu näky suomalaisissa keittiöissä.

Yli 98 prosenttia Meiran tuotteista kehitetään ja valmistetaan Helsingin Vallilassa, museoviraston suojelemassa rakennuksessa, jossa yhtiö on toiminut vuodesta 1935. Tuotantolaitoksessa valmistuu vuosittain noin 12 miljoonaa kiloa kahvia eli noin 1,6 miljardia kahvikupillista.

Kahvin paahtaminen, tuotanto ja pakkaus ovat Meiran liiketoiminnan ytimessä. Toiminnassa tärkeää on myös toiminnan vastuullisuuden varmistaminen läpi koko hankintaketjun, oman tuotannon ympäristö- ja ilmastovaikutusten pienentämisen ohella.

Meiralla kahvin matkan viljelijöiltä yhtiön paahtimolle ja kuluttajien kahvipöytiin tunnetaan hyvin. Raakakahvi kulkee lähtömaasta, kuten Brasiliasta, Hondurasista ja Ugandasta, noin 8-12 viikossa Meiran tehtaalle ja sieltä parissa päivässä ulos. Kahvipapuvirrat Suomeen rakentuvat tuhansien pientilojen työstä. Kahvilla on iso merkitys näiden, usein perheiden omistamien tilojen toimeentuloon ja hyvinvointiin. Vuonna 2022 Meiran hankkimasta raakakahvista 83 prosenttia oli ulkopuolisen vastuusertifioimaa. Kuluttajille tarjotuista tuotteista valtaosa on Rainforest Alliance- tai Reilun Kaupan -sertifikaateilla varustettuja.

Vastuullisuus ohjaa yhtiön päivittäistä toimintaa, niin kahvintuotannossa kuin muussakin toiminnassa. Meiran vastuullisuusohjelman tavoitteet perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja päästötavoitteet ovat tiedeperustaiset ja ne on hyväksytty osaksi Science Based Target -aloitetta.Riskien arviointi ja muutoksiin varautuminen on tärkeä osa johdon strategiatyötä

Yhtiössä on saatu kokea myös yllätyksiä. Moniin niistä on osattu varautua, mutta tuotantotilojen tulipalo ei tullut kello kaulassa.

”Tuotantolaitoksen ullakolla reilu vuosi sitten sattunut tulipalo aiheutti mittavia vahinkoja rakennukseen ja raakakahvin syöttöprosessiin. Tiloissamme tehtiin perustavanlaatuisia korjaustoimenpiteitä, joten jouduimme turvautumaan kahvin paahtamisessa yli puolen vuoden ajan ulkopuolisiin kumppaneihin”, Raimo Sinisalo kertoo.

Hyvä kumppaniverkoston ansiosta katkos kahvintuotannossa laskettiin kuitenkin viikoissa, ei kuukausissa. Tärkeässä roolissa olivat myös kiinteät ja hyvät suhteet pankkiin: muun muassa nopean käyttöpääoman tarpeet pystyttiin turvaamaan nopeasti.

Osa yllätyksistä koskettaa laajemmin koko yhteiskuntaa. Inflaation kiristyminen, energiamarkkinan epävarmuus sekä tietenkin raakakahvin maailmanmarkkinahinnan kallistuminen näkyvät myös Meiran liiketoiminnassa.

”Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen ja riskien systemaattinen ja monipuolinen arviointi on keskeinen osa johdon strategiatyötä päivittäisen operatiivisen johtamisen ohella. Aikajänne on lyhentynyt samalla kun huomioitavien näkökulmien määrä on kasvanut. Tässä näen lisäarvoa myös hyvällä yhteistyöllä kumppaniemme kanssa, niin tunnistamisen kuin varautumisenkin kannalta.”

Meiran tarina

Meiralla on vahva jalansija suomalaisessa kahvikulttuurissa. Yhtiön juuret ovat Helsingin ydinkeskustassa vuonna 1914 aloitetussa kahvipaahtimotoiminnassa, josta toiminta laajeni nopeasti myös maustamisen tuotteisiin. Vallilan historialliseen paahtimorakennukseen siirryttiin 1935 ja 1950-luvulla Meira otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöön amerikkalaisen jatkuvatoimisen paahtokoneen. Osuusliikkeenä toimintansa aloittanut Meira siirtyi vuonna 2002 italiaisen perheyhtiön Massimo Zanetti Beverage Groupin omistukseen.