Luottamuksen rakentaminen

Turvallisen asioinnin varmistamiseksi ja molemminpuolisen luottamuksen säilyttämiseksi haluamme tuntea kaikki asiakkaamme mahdollisimman hyvin. Voimme myös vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin, kun tunnemme heidät hyvin. Lisäksi pankkeja pakottava lainsäädäntö koskien talousrikollisuuden estämistä edellyttää meidän tunnistavan ja tuntevan asiakkaamme sekä ylläpitävän tietoja asiakassuhteen aikana. 

Uusia asiakkaita lähestymme tietojen keräämiseksi lähtökohtaisesti puhelimitse. Nykyiset asiakkaat voivat lisäksi toimittaa pyydetyt dokumentit suojatusti District-viestinä tai verkkosivujemme kautta.  Emme kuitenkaan koskaan kysy kortin tunnuslukua tai pankkitunnuksia.

 

Mitä tietoja tarvitsemme?

Esitämme kysymyksiä, kun tulet asiakkaaksemme ja säännöllisin väliajoin asiakkuutesi aikana. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta sekä henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä koskevien lakien mukaisesti. Asiakkaan tuntemiseen liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi kerättyjä tietojasi ei käytetä muuhun kuin tähän tarkoitukseen. Tietoja ei hyödynnetä esimerkiksi markkinoinnissa.  

Voimme kysyä tietoja palvelujen käyttötarpeesta sekä asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta sekä taloudellisesta asemasta. Asiakkaan tunteminen edellyttää myös, että tiedämme, kenen toimeksiannosta ja kenen varoilla liiketoimia tehdään. Tarvittaessa pyydämme dokumentaatiota antamiesi tietojen selvittämiseksi. Meidän on pankkina tunnistettava ja tarvittaessa todennettava asiakkaamme seuraavasti:

  • Asiakkaan edustajan tai edustajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
  • Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen ja tarvittaessa henkilöllisyyden todentaminen

Lisätietoja: Miksi pankki kysyy?