Maksimaalinen hyöty yritysostosta

Kun yritys on ostettu, alkaa arvon tuottamiseen tähtäävä tärkeä työ. Lue neuvomme, kuinka toimia ostotapahtuman jälkeen.

 • 1. Luo arvoa

  Uuden yrityksen hankkimisen jälkeen alkaa kova työ, jonka tavoitteena on ostetun yrityksen arvon kasvattaminen. Ostoon on tähän mennessä kulunut sekä aikaa että rahaa. 

  Täyden potentiaalin saavuttaminen edellyttää järjestelmällistä suhtautumista oston jälkeiseen vaiheeseen. Odotetut synergiavaikutukset täytyy realisoida nopeasti, sillä muuten liiketoimintasuunnitelmassa hahmotellut mahdollisuudet pienenevät. 

  Suunnitelko yrityksen ostamista?

  Jos haluat tietää, miten voimme auttaa sinua valmistautumaan yrityksen ostamiseen tai toteuttamaan varsinaisen kaupan, ota meihin yhteyttä luottamuksellisesti soittamalla numeroon 0100 2580 ma-pe 8-16 (pvm/mpm).

 • 2. Toteuta suunnitelmasi

  Kuten edellä todetaan, yrityksen ostamiseen on tähän saakka liittynyt vain menoja. Nyt alkaa arvon luomisen vaihe. Jos olet tehnyt valmistelut huolellisesti, sinulla on jo valmiina suunnitelma, miten parhaiten saat integroitua uuden yrityksen olemassa olevaan yritykseesi. Jos tällaista suunnitelmaa ei vielä ole, on korkea aika laatia se. Sen täytyy perustua omaan liiketoimintasuunnitelmaasi ja mahdollisiin ostetun liiketoiminnan due diligence -arvioinnissa saatuihin tietoihin. 

  Ja sitten on vielä kiirekin. Peukalosäännön mukaan mahdolliset synergiaedut täytyy hyödyntää puolen vuoden kuluessa kaupasta. Muuten ne jäävät usein toteutumatta.

  Voit tarvittaessa käyttää strategia- tai johdon konsultteja apuna suunnitelman laatimisessa ja toteutuksessa.


 • 3. Älä aliarvioi kulttuurierojen merkitystä

  Kahden yrityksen integraatiota saattaa helposti pitää puhtaasti rationaalisena prosessina, jossa 2+2 on 4. Niin ei kuitenkaan aina ole. Vaikka Suomi on pieni maa, eri yritysten yrityskulttuureissa voi olla suuria eroja. Jos ostettu yritys on ulkomainen, erot ovat luonnollisesti vieläkin suurempia.

  Ostavan yrityksen kannattaa yrittää ymmärtää ostetun yrityksen yrityskulttuuria. Todellisuuden hahmottaminen on tärkeää riippumatta siitä, yritetäänkö kehittää uutta, yhteistä kulttuuria, vai hyväksytäänkö erot osaksi elämää. 

  Yrityskulttuurien puutteellinen ymmärtäminen voi estää suunnitelmien toteuttamisen ja viime kädessä aiheuttaa sen, ettei ostetun yrityksen potentiaalia pystytä hyödyntämään.


 • 4. Laadi uusi, yhteinen strategia

  Sadan päivän kuluttua on aika arvioida yritysoston tilannetta. Mikä meni suunnitelmien mukaan, mitä matkan varrella on käynyt ilmi, ja mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta? 

  Ensimmäisen arvioinnin jälkeen kannattaa ehkä laatia uusi tai vähintään päivittää liiketoimintastrategia, joka heijastelee yrityksen muuttunutta todellisuutta.


Tuotteet ja palvelut yritysoston yhteyteen


Kiinnostuitko? Tervetuloa asiakkaaksemme.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.