Sijoita turvallisesti

 • Joukko- ja indeksilainalla teet sijoituksia pääomaaturvaavasti
 • Joukkolainalla saat tuoton vuosittain
 • Indeksilainalla kohde-etuuksien kehitys voi tuoda lisätuottoja

Ajankohtaisesta valikoimastamme löydät yrityksellesi niin perinteiset Danske Bankin, valtion, kuntien ja yritysten joukkolainat, kuin modernitkin osittain tai kokonaan pääomaturvatut indeksilainat.

Joukkovelkakirjalainat

Joukkolainasijoitus tarjoaa riskejä kaihtavalle yritykselle vakaan, perinteisen ja tutun tavan säästämiselle, joka on kilpailukykyinen tilisäästämiseen verrattaessa.

 • Joukkolaina sopii sijoittajalle, joka arvostaa vuotuista tuottoa.
 • Joukkolainojen vähimmäissijoitus vaihtelee yleensä 1 000 ja 50 000 euron välillä.
 • Sijoitus ei vaadi hoitotoimenpiteitä
 • Se on tarvittaessa muutettavissa rahaksi sopivassa markkinatilanteessa.

Indeksilainat

Indeksilaina on joukkolainamuotoinen sijoitus, joka koostuu perinteisestä korkosijoituksesta (turvaava osa) ja erityyppisistä tuottokomponenteista (tuotto-osa). Sijoitettu nimellispääoma on turvattu ja tuoton suuruus riippuu kohde-etuuden kehityksestä. Kohde-etuuksia ovat esim. osakkeet, rahastot, korot, hyödykkeet, valuutat ja näiden yhdistelmät.

 • Indeksilainalla tavoittelet tuottoa pääomaa turvaavasti, voit myös valita osittain turvaavia tuotteita.
 • Modernin tavan sijoittaa rajatulla riskillä.
 • Saat tehtyä sijoituksia erilaisille mielenkiintoisille markkinoille.

Haluatko kätevän ja valmiin ratkaisun?

Joukkolainoihin kannattaa yleisimmin sijoittaa sillä periaatteella, että pitää sijoituksen laina-ajan loppuun saakka.

 • Korkotuotto maksetaan säännöllisesti
 • Laina-ajan päättyessä sijoitettu pääoma maksetaan kerralla takaisin.

Indeksilainoihin kannattaa yleisimmin sijoittaa sillä periaatteella, että pitää sijoituksen laina-ajan loppuun saakka. Yrityksesi voi myös myydä indeksilainasijoituksen pois ennen eräpäivää, mutta tällöin pääomaturva ei ole voimassa.

Vai oletko aktiivinen omatoiminen sijoittaja?

Mikäli olet aktiivinen ja omatoiminen sijoittaja, voi joukko- tai indeksilainan hankkia lyhyemmäksikin aikaa. Yrityksesi voi ostaa ja myydä lähes kaikkia joukko- ja indeksilainojamme kesken laina-ajan.

Jos haluat myydä tai ostaa joukko- tai indeksilainan kesken laina-ajan, ota huomioon korkotason muutokset.

 • Korkotason voimakkaan laskun myötä yritykselläsi on mahdollisuus tehdä voittoa myymällä lainasijoitukset ennenaikaisesti pois.
 • Toisaalta, jos myyt ennenaikaisesti korkotason voimakkaasti noustessa, voi yrityksesi mahdollisesti tehdä tappiota.

Ota myös huomioon viiteindeksin sisältämien sijoituskohteiden arvonkehitysksen vaihtelu. Indeksilainan pääomaturva ei ole voimassa, mikäli indeksilainasijoitus myydään ennen eräpäivää.