Rahastoilla ammattilaisten osaamista

  • Tehokas hajautus madaltaa riskiä
  • Aktiivinen salkunhoito tuo myös verohyötyjä
  • Laaja valikoima erilaisia rahastoja eri tavoitetarkoituksiin

Rahastovalikoimastamme löydät niin yksilölliset tuotevaihtoehtomme kuin valmiit rahastoratkaisummekin.

  • Pääset hyötymään kansainvälisten sijoitusmarkkinoiden kehityksestä
  • Saat korkeatasoisen asiantuntemuksemme sekä parhaiden yhteistyökumppaneidemme sijoitusosaamisen käyttöösi
  • Laajan rahastovalikoiman kautta sinulla on pääsy kaikille sijoitusmarkkinoille

Valikoimamme kattaa eri sijoitusmarkkinat korko- ja joukkolainamarkkinoista osakemarkkinoihin sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten raaka-aine-rahastoihin ja absoluuttisen tuottotavoitteen rahastoihin.

Rahastojen kautta tehokas hajautus
Yrityksesi saa käyttönsä maailman huipputason salkunhoitotiimin kaikissa omaisuusluokissa ja kaikilla markkinoilla. Rahastoja yhdistelemällä voi yrityksesi rakentaa juuri omaan sijoittajaprofiiliin sopivan rahastosalkun.

Ratkaisurahastojen kautta aktiivinen varainhoito verotehokkaasti
Salkunhoitajamme hoitavat ratkaisurahastojen sijoitustoimintaa aktiivisesti. Sijoitusmarkkinoiden muutoksiin voidaan reagoida nopeasti ja ratkaisurahaston sisällä tehdyistä sijoituspäätöksistä ei realisoidu veroseuraamuksia yritykselle.

Laaja rahastovalikoima yrityksen käyttöön
Valittavanasi on laadukas monipuolinen rahastovalikoima, josta aktiivisempikin sijoittaja löytää yritykselleen sopivat yksilölliset ratkaisut.

 

Danske Bankin rahastoja hoitaa Danske Capital

  • Käytettävissäsi on Pohjoismaiden johtavan varainhoitotalon resurssit ja osaaminen.
  • Omien salkunhoitoresurssien lisäksi sijoitustoiminnan tukena on Danske Bank -konsernin laajat salkunhoito- ja analyysiresurssit.

Olemme vakavarainen omaisuudenhoitaja, jonka menestyksekäs toiminta on palkittu useilla erilaisilla rahoitusalan tunnustuksilla (mm. SFR, Global Investor). Danske Bankin rahastoja hallinnoi Danske Invest.

Huolellinen salkunhoitajien valinta on osa Danske Capitalin sijoitustoimintaa. Tällä varmistetaan tehokas riskienhallinta, monipuolinen salkunhoito sekä paras paikallinen osaaminen.