Information gällande tillgänglighet på Danske Banks digitala tjänster

På denna sida hittar du tillgänglighetsutlåtande på våra digitala tjänster, samt övrig information om våra tjänsters tillgänglighet.

Vårt mål är att kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt oberoende av dina begränsningar, speciala behov eller den teknologi du har i bruk. Det sker ännu brist i tillgängligheten på våra tjänster, men vi utvecklar dem konstant och strävar till att göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt. 

Vi har uppskattat tillgängligheten på våra mest kritiska tjänster tillsammans med experter, men på vissa tjänster har vi uppskattat tillgängligheten själv. Ifall du hittar brister i tillgänglighetsutlåtande kan du skicka oss respons på vår webbplats.

Tillgänglighetsutlåtande på våra olika tjänster

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (Öppnas i ett nytt fönster). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Intresserad?
Välkommen som kund.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.